Förmyndarstaten

Förmyndarstaten 1

Låt mig börja med att konstatera följande. Min mamma dog en för tidig död beroende på rökning.

Det var för övrigt ingen död man önskar någon att uppleva. Kampen var tuff mot slutet av hennes liv med många vändor till sjukhuset. Om läkarna fann en möjlighet att behandla avslogs det alternativet av andra läkare som inte vågade ta risken.
Till slut drabbades hon av en blodpropp i hjärnan. Efter någon vecka orkade hon inte mer och dog.

Jag har ofta funderat på att det var synd att jag inte spelade in hennes dödskamp. Om man förevisat den för alla unga som bolmar på hade dessa kanske fått sig en tankeställare och använt sina pengar och lungkapacitet till något bättre än att röka ihjäl sig.

Om man funderar i de banorna måste man dock ganska snart komma till slutsatsen att det är omöjligt, och borde vara förbjudet, att inte tillåta människor att göra dåliga val.
Med min mor var det så att hon rimligtvis under en ganska lång tid begripit att rökningen inte var bra för henne. Ändå fortsatte hon. Hon gjorde alltså medvetet ett dåligt val.

Nu har det kommit till allmän kännedom att Nya Zeeland helt enkelt tänker förbjuda rökning. Man förbjuder en årskull i taget att bolma på. De födda 2008 är de som får börja.
Nya Zeeland använder konceptet förmyndarstat.

Givetvis är det ett utmärkt valt tillfälle. Folket i Nya Zeeland har nämligen vant sig vid att staten kan ordna med nedstängningar lite hur den vill, allt i akt och mening att förhindra ett dödsmördarvirus som för de flesta inte utgör någon fara alls.
Man har helt enkelt odlat narrativet att staten vet bäst.

Därifrån är steget inte alls långt till att sälja in konceptet att statsmakten nog vet bäst i många andra frågor också.

Enligt tillgänglig statistik röker 13 procent av landets vuxna befolkning. Bland urbefolkningen så många som en tredjedel.
Ett annorlunda sätt att se på saken är givetvis att 87 procent av landets vuxna befolkning inte röker, och att ungefär 2/3 av Maorierna avhåller sig från lasten.

Att beskriva läget så skulle emellertid inte ge den effekt som makthavarna vill ha. Man kan jämföra det med den svenska bilden av covid-19. Det talas alltid om att intensivvården är otroligt hårt belastad. Aldrig att Sverige har ett av Europas lägsta antal intensivvårdsplatser.
Man ger alltså en bekväm beskrivning av verkligheten som stärker den bild man vill utmåla.

Självklart går det att tänka sig lite olika framtida utfall av förbudet att röka. Ett sådant är att smugglingen av rökverk ökar, samt att bruket av dem görs i hemlighet. I själva verket är det en naturlig utveckling som bland annat förekom under spritförbudet i USA.

Det är inte svårt att tänka sig en förnärmad stats svar på det. Hårdare kontroller, klappjakt på rökare och i förlängningen tobaksbrukare som förvägras vissa grundläggande rättigheter, exempelvis sjukvård.
Givetvis för allas bästa.

Den som skrattar åt en sådan utveckling ombeds att bättre följa samhällsdebatten om, återigen, covid-19. Det har på allvar förts fram förslag på att ovaccinerade själv ska betala för sin vård. Något de hystat upp pengar för via sina skatteinbetalningar tidigare.
Givetvis för allas bästa. Dessa lömska typer har satt sig i det prekära läget helt själv, eller hur?

Statens förmåga och vilja att lägga näsan i blöt är i princip oändlig. Den har alltid varit det och kommer så förbli inom en oöverskådlig framtid.
Det som är förvånande är att medborgarna i staten bara tycks tacka och bocka!

När det gäller rökning är det tämligen enkelt att nöja sig med att be rökarna utföra sin last på ett sådant sätt att det inte stör någon annan. Samt förklara för dem att det är tämligen olustigt att lukta som ett askfat och i förtid bli gammal och orkeslös.
Många rökare är faktiskt intelligenta människor som lyssnar på förnuftsargument. Gör de inte det så får man konstatera att människor faktiskt är fullt tillåtna att göra dåliga val.
Rökare är också människor, fast oftast under lite kortare tid än de flesta andra av oss!

Det finns dåligt hopp om att Nya Zeeland kommer till insikt om att de är fel ute. Statsmakten därstädes har fått blodad tand och fortsätter nog i tangentens riktning med fler korkade förbud för allas bästa.

I Sverige får vi se till att stå upp och protestera mot liknande förmynderi. vi måste tillåta folk att vara vuxna även om de väljer fel!