Folkparken i Halmstad

Folkparken i Halmstad 1
Ska man bygga bostadshus i det som nu är Folkparken i Halmstad?

För att besvara frågan är det på sin plats med en sammanfattning av läget i min hemstad.
Politiken i Halmstad domineras som i alla andra kommuner av socialister och kryptosocialister, i princip ser det för närvarande ut som i riksdagen. En ganska jämntjock röra utan riktigt klar riktning och ännu mer dimmigt mål.
Jag antar att partiernas högsta önskan (officiellt) sammanfattas bäst av Centerns, eller Cekten som det kallas i bättre kretsar, valslogan som lyder: För Halmstads bästa.

Till intet förpliktigande med andra ord. Rent intuitivt borde det nämligen ingå i varje lokalpolitikers kravspecifikation att han eller hon vill sina lokalinvånares bästa!
Nu hör det till saken att det förekommer ett visst liv och kiv i staden. Mer än något annat gäller det SD, vilket utläses SverigeDemokraterna inte SocialDemokraterna, fast skillnaden är hårfin!
Inom dem har det blivit bråk och stök, utbrytarna ställer upp med en egen lista. SD riskerar att bli ett parti som liksom vänstern på sin tid förökar sig genom delning.

Dessutom har vi eländet med stadens nya skrythotell som politiker av alla olika sorters kulörer nog trodde skulle passera utan knussel. Vilket inte gick som planerat, det blev tji rödbeta på den och efter mycket ordande genomdrevs en folkomröstning om saken. Den ska avhållas på självaste valdagen i september, annars riskerar den enligt alla experter bli för dyr.

Synd bara att folkomröstningen gäller själva detaljplanens vara eller icke vara, inte hotellet per definition. Alltså kan politikerna vid ett nej bara göra om själva detaljplanen för hotellet och med fog hävda att det följt resultatet från folkomröstningen, ett hotell med sky-bar och andra finesser lär det bli tillslut ändå.

Det skulle väl vara gott och väl med den saken om nu inte vore att Halmstad också behöver bostäder, mycket bostäder!
I akt och mening att lösa den frågan kastar tjänstehen och politiker lystna blickar på i princip alla lediga ytor som kan uppbringas. Det innebär bland annat att man konstaterat att Folkparken ligger där den ligger till ingen nytta alls. En jungfrulig yta för klåfingriga vänsterister vars svar på alla samtidens problem stavas TILLVÄXT.

Förslaget är alltså att riva ner det hus som står kvar där och smälla upp höghus istället. Vilket lokalinvånarna i stadsdelen Furet tycker är en dålig idé, liksom föreningarna som håller till i huset och en hel del andra människor, bland annat fladdermusentusiaster och Halmstadsbor som gillar att spatsera i området.

Vad gäller fladdermössen går det att konstatera att dessa inte nämns i detaljplanen trots att fladdermössen är i de närmaste utrotningshotade. Jag kan väl tänka mig att tjänstehen och politiker tyckte att det fick vara någon måtta på den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är väl bra, tänkte de. Men bäst är den biologiska mångfalden någon annanstans där den inte står i vägen för lokalt storhetsvansinne.

Dessutom är Folkparken en del av det lokala kulturarvet, något annat är svårt att hävda. Dessutom börjar trafiksituationen på Furet att spåra ut redan nu, hur blir det inte då man smäller upp ett antal 10-våningshus?
Dessutom har många medelålders/äldre människor en speciell relation till parken. Förr i tiden, vi talar 80-talet, låg där en lokal som bland vissa kallades ”klamydiahyllan”. Helt klart blir folk särskilt nostalgiska av sådana minnen!

Men mer än något annat är Folkparken trevligt för att det är obebyggt. Vissa naturvärden har det också med stigen längs Nissan.
Vi kan sammanfatta det med att man vet vad man har men inte vad man får!

Till saken hör givetvis att sosseriet i Halmstad helt plötsligt bytte fot i hotellfrågan, man var för och blev sedan emot. Fler än jag har tänkt tanken att det har att göra med bebyggelsen i Folkparken. Den är man nämligen fortfarande positiv till. Missbedömde man opinionen så pass att det riskerar att bli ännu ett sänke i höstens kommunalval?

Vad är då Klassiskt Liberala Partiets hållning i frågan?
Den är mycket enkel, projektet att bebygga Folkparken skall i sin helhet tas upp till en lokal folkomröstning. Det är inte min sak att ha en bestämd åsikt om det, den uppgiften får lokalsamhället ta på sig.
Sedan får tjänstehen och politiker gny hur mycket de vill om saken. Det är invånarna i Halmstad som bäst vet vad de vill!

Politikers uppgift är nämligen att administrera folkviljan, inte att bestämma över medborgarna!