Folket och Friheten

Folket och Friheten 1

Det är ett grannlaga arbete att få svensken att tro på den individuella friheten som lösning på samtidens problem. Märkligt nog har både vänstern och den så kallade högern samma invändningar mot min syn på saken.

Givetvis förutsätter detta resonemang den något aparta tanken att det i egentlig mening finns en högerposition att inta i det svenska politiska landskapet.
Som sakernas tillstånd i dagens politik är får vi helt enkelt leka ned tanken att några av riksdagspartierna gör det. Det skulle i så fall vara M, SD och KD som ockuperar det territoriet.

Centern, eller Cekten, graviterar någonstans till vänster om mitten. pseudoLiberalerna befinner sig i omloppsbana runt jorden och snart nog så lättade på politiskt innehåll att ingen tyngdkraft i världen kan hålla dem kvar. Likt rymdskeppet Aniara försvinner de  ut i den mörka rymdens djup.

Problemet med både vänstern och högern är mer än något annat att staten skall lösa individuella problem. Staten ska plocka in skattepengar och fördela dem ”rättvist”. Staten ska fastställa läroplaner för våra barn och ytterst svara för deras rätt till kunskap. Staten ska enligt KD till och med ta över sjukvården från regionerna för att fason på verksamheten.

Vidare ska staten få rätt att tvinga vindkraftverk på kommunerna, vaccinationspass på medborgarna och kulturberikning till samhället.
Det är helt enkelt ingen hejd på vad staten kan eller ska ordna. I förlängningen är det inte helt otroligt att man kommer lagstifta om multipla orgasmer. Inte för att det varken är önskvärt eller nödvändigt, men det kommer skicka starka signaler om var skåpet skall stå!

Mer än något annat önskar staten att skicka signaler hit och dit om allt möjligt. Förutom en massa meningslösa lagar, vars antal är mycket mer än överblickbara, författas det på olika nivåer en massa andra dokument och planer som påtvingas människorna i landet.

Det sägs att det nya karolinska sjukhuset i princip har åtminstone lika många chefer som de har sängplatser. Det om något visar på hur administrativa apparater växer till ohemula kolosser om man inte aktar sig.
Att då, som bland annat KD vill, förstatliga eländet leder sannolikt till ytterligare ett lager av jäktade pärmbärare som kan förpesta livet för dem som tar hand om våra sjuka medmänniskor.

Det politiska problemet är ganska självklart. Visst inser människor att hela systemet haltar. Men problemet är alltid att man vet vad man har, men inte vad man får.
Därför söker sig medborgarna till det som är någorlunda tryggt. Vilket alltså är våra nuvarande riksdagspartier. Möjligen förutom pseudoLiberalerna och MiljöPhasciterna. Jag tror tyvärr att det senare klarar sig kvar i riksdagen.

Men tittar man i riksdagspartiernas programförklaringar får man sig samma gamla tuggande till livs. I grund och botten frånhänder de sig tanken att vuxna människor rent principiellt skulle vara kloka nog att begripa bäst själva.
Vilket, ofelbart, leder till tankevurpan att man bland ett fåtal, på högst oklara grunder, skall välja företrädare som ska stifta lagar och fördela skattepengarna.

Tanken på att avhända folk ansvar leder också det helt ofelbart att styreshennen fattar tokiga beslut. Som i förlängningen leder till att (åtminstone en del) protesterar och har mage att rösta på politiker som i vissa frågor har avvikande åsikter. Som de gamla inrökta partierna ogillar och vägrar acceptera. Vilket leder till de parlamentariska låsningar vi har nu.

Tanken på att lösa problemen genom att folk får bestämma själva hur en slipsten ska dras är givetvis allt för skrämmande. Det kan man aldrig så noga veta vilka tokigheter människor ställer till med, tycker politikerna i stat, region och kommun.
För att inte tala om alla olikheter som skulle uppstå i vårt land. Tänk om folket i Gnesta exempelvis kom överens om att man inte alls gillade olika? Vilka oerhörda konsekvenser skulle inte det få?

Det är i denna fråga som Klassiskt liberala partiet skiljer sig mest från alla andra partier. Vi inte bara tror, utan vet, att folk kan tänka själva.
Det, mina vänner och ovänner, är en extrem politisk ståndpunkt att förfäkta.
Om du också vet att människor kan fatta beslut utan en massa inblandning från politiker och byråkrater ska du rösta på Klp!