Folkbildning

Folkbildning 1
Folkbildning har tjänat Sverige mycket väl.

Fler än jag kan sannolikt hålla med om den svenska modellen med folkbildning är att föredra framför folkets uppresande i väpnad revolution. Många vill förklara den jämförelsevis fredliga samhällsutvecklingen i Sverige under de senaste 120 åren just med folkbildningsidealet.

Vad man än tycker om den saken, bra eller dåligt, så är det numera så att folkbildningsidealet har fått sig en kraftig törn eftersom den svenska modellen utnyttjats för att mjölka skattepengar till dolska syften som islamism och rent allmänt fusk. Ungefär som vi kan förvänta oss att det ska fungera när ett system som bygger på ärlighet och egenkontroll utnyttjas av skrupulösa troll, med andra ord.
Det är som vanligt i Sverige, vi såg det inte komma.

Om vi tänker efter riktigt ordentligt är det mycket mer vi inte haft en enda fundering på innan det exploderat i våra knän eller, för den delen, utanför våra portar.
Varken det eskalerande skjutvapenvåldet, förnedringsrånen, stöket på olika tivolin eller elbrist. Sverige torde vara världsmästare på att att bli genuint överraskade precis varje gång. Lika överraskade som vi är inför att vår gamla kolonialbesittning Finland blev medlemmar i Nato före oss är vi inför varje samtidsfenomen.

Med genuin folkbildning är det så att den av rent principiella skäl är bra. Kunskap är nämligen inte tung att bära och kommer alltid till sin rätt eftersom bildade människor inte helt enkelt kan fösas varken hit eller dit.
Svagheten med den svenska folkbildningen är emellertid att den är skattefinansierad och bygger på ärligt uppsåt och egenkontroll.

Om vi börjar att bena i detta så bör det per definition uppstå problem om uppsåtet inte är helt ärligt och egenkontrollen svag eller till och med medvetet eftersatt och/eller lögnaktig.
Ungefär såsom islamister är, de har nämligen ett uttalat mål att vi som betraktas som otrogna hundar antingen ska omvändas till den rätta läran eller utrotas från jordens yta.

Det svenska skattefinansierade systemet med  folkbildning passar dem som hand i handsken. Inget underlättas precis av att de skyddas av aktivistbyråkrater som betraktar dem genom ett skimmer av österländsk mystik.
Problem uppstår givetvis också, om än inte riktigt så civilisationskritiskt, med politiskt färgade studieförbund som har en egen agenda och överdriver antalet kursdeltagare våldsamt.

Det föreligger fler problem. Organisationer som ska få skattepengar måste uppfylla en drös med kriterier, i princip kan dessa sägas gå ut på att man ska dela en centralt sanktionerad så kallad värdegrund (låt vara att vissa inte gör det men påstår sig göra det).
Det betyder alltså att staten kan styra folkbildningen på ett mycket otillbörligt vis. Det blir snarare statssanktionerad bildning än fri folkbildning. Kontrollen av att man följer reglerna blir sannolikt hårdare efter det att vissa upptäckts med fusk.

Som vanligt har Klassiskt Liberala Partiet en mycket enkel lösning på problemet. Staten ska inte skattefinansiera folkbildningen eller i övrigt lägga sig i den på något vis.
På så sätt kommer åtminstone inte skattepengar lotsas till islamister och andra mörkermän. Inte heller kommer utbildningsanordnare med helt ärliga avsikter behöva skriva under på några obekväma värdegrunder. Dessutom försvinner incitamenten att fuska med antalet kursdeltagare för att få mer pengar.

Alla oroliga socialister kan lugnas med följande konstaterande, om det nu är så att ni lyckas skapa intressanta kurser kommer folk ha råd att betala eftersom skatten i ett klassiskt liberalt samhälle är så låg att folk kommer kunna allokera det som behövs bättre än någon aldrig så listig centralbyråkrat.
Det finns för övrigt inget som säger att folkbildningen blir så otroligt folklig att människor helt enkelt själva ordnar studiecirklar i intressanta ämnen!

Om vi inte skattefinansierar blir det så att säga tillbaks till ritbordet för att göra om och göra rätt! Fuskare som önskar samhällsomstörtning och den västliga civilisationens fall får åtminstone det besväret att de inte finansieras av dem som de önskar störta i fördärvet!