Folk och Försvar

Folk och Försvar 1

När ni läser detta pågår Folk och Försvars konferens i Sälen.

Eller, pågår och pågår. Höga vederbörande till konferensdeltagare masar sig under tre dagars tid till konferenssalen vid pass 12.30 varje dag i. Söndagens program, således den första dagens sittning, sträcker sig  till 18.15. På måndagen är det ett maratonmöte till 20.00, på tisdagen vill alla hinna med sina förbindelser hem och packar ihop 18.10.

Det finns givetvis en mycket enkel förklaring till varför programmet ser ut så, man måste hinna med att nätverka!
I korthet går det ut på att man träffas vid sidan av och och gör allt mellan att snacka skit och diskuterar allvarligare saker. Just denna konferens skall dessutom, på svenskt manér, vara känd för att man kan se högdjuren dra på sig laggen för en tur i backen. Utomlands anses det allmänt underligt och som bevis för att Sverige är en mycket märklig och udda fågel i internationella sammanhang.

Rent allmänt är det så att när man når över en viss nivå i både kommun, region, stat och näringsliv blir detta med nätverk och vårdandet av detsamma o-e-r-h-ö-r-t viktigt. Det är något som vi vanliga löneslavar och skattehjon inte riktigt begriper.

Föga förvånande innehåller årets talarlista en del intressanta namn. Man får exempelvis ta del av den visdom som Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, har att meddela.
Man har tydligen ansett att denna visdom kanske varken är så omfattande eller djup eftersom han tillsammans med Frida Wallnor, politisk redaktör Dagens industri, ska komma med reflektioner allra sist i programmet på tisdagen.
En del uppslag till nya förvirrade ledarsidor i Aftonbladet lär han dock få, Anders. Kanske hinner han också slänga några ord med Maggan och Peter Hultqvist.

Intressantast av dem alla bland alla påläggskalvar från politiska ungdomsförbund och annat löst folk är givetvis Christopher G. Cavoli, Supreme Allied Commander Europe, eller SACEUR som det förkortas.
Han är högsta militära operativa befälhavare i Europa för de allierade styrkorna och samtidigt chef för Förenta Staternas europeiska kommando, förkortat USEUCOM eller EUCOM.
Det är klart en intressant befattning eftersom den (av lätt insedda skäl) endast kan innehas av en amerikan. I praktiken är det också så, om vi nu ska vara ärliga, att han egentligen svarar inför en enda person. Nämligen USA:s president som är de amerikanska militära styrkornas allra översta överbefälhavare.
Med andra ord en viktig karl att smöra inför om Sverige tänker sig ett medlemskap i Nato.

Hans talepunkt handlar om något som Nato ägnat sig åt i långliga tider i Europa även om det varit mer knapert med det de sista 20 åren eller så. Nämligen ”Deterrence and defence in Europe”, fritt översatt blir det ”Avskräckning och försvar i Europa”.
Utan att vara militärhistorisk expert vill jag påstå att det var allt som Nato gick ut på från början, att hålla ryssen förbannat kort helt enkelt.
Sedan är det ju inte Christopher G. Cavolis fel att politikerna var allt för hastiga med att utropa fred i vår tid när muren föll.
Faktum är att knappt hunnit påbörja sin militära bana innan muren i Tyskland revs, karln är född 1964 och startade sin militära karriär 1987, muren föll 1989.

Men intressant skulle det givetvis vara att höra hans föreläsning och bjuda på en kopp kaffe efteråt. Tyvärr är jag upptagen med lönearbete som genererar den skatt som betalar många av deltagarnas löner och i övrigt får samhällets hjul att snurra.

En intressant punkt i programmet är givetvis: ”Fredlig samexistens mellan Ryssland och Europa –är det möjligt?” Som avhålls av Gudrun Persson, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
Här skulle jag kunna bidra med det perspektivet som saknas bland Europeiska ledare, att Rysslands politiker i grund och botten inte är att lita på eftersom de mycket ofta har andra perspektiv än oss. Så länge man håller det i bakhuvudet och också förstår att ekonomisk utveckling inte per automatik leder till ”demokrati” enligt västerländsk modell så kommer vi samexistera tills helvetet fryser till is.

Sist noteras att på tisdagen klockan 15.45 talar vår Riskpolischef om ”Systemhotande välfärdsbrottslighet”. Jag undrar om han kommer ta upp något om riskerna med endast halvbra anställningsrutiner hos polisen. Fler än jag tycker nog att det har både med hans fögderi och systemhotande välfärdsbrottslighet att göra!

Har vi riktig tur (och dessutom en tro på tomten) så rapporterar jag direkt från Sälen nästa år!