Foliehattar

Foliehattar 1

Är det en rimlig tanke att erbjuda gäster som inte kan visa upp vaccinationspass en foliehatt?

Det tycker ett halmstadföretag vars affärsidé går ut på att folk ska supa sig fulla. De går under namnet Shotluckan och har tydligen skapat en ”storm” i sociala medier.

Shotluckan erbjuder så kallade shots, en kraftigt alkoholbemängd dryck, till den som kan betala för det. Sedan en tid tillbaka ber de gästerna att visa upp sina vaccinationspass. Den som inget vaccinationspass har, alternativt vägrar att skylta med det, erbjuds då en av Shotluckan egenhändigt tillverkad foliehatt.

”– Vi vill ta ställning för vaccin på ett roligt sätt. Det är inte vår mening att någon ska känna sig påhoppad, säger en av Shotluckans grundare Kim Strömberg.” (Hallandsposten 2021-12-24)

Kim Strömberg nöjer sig inte med det klavertrampet utan utvecklar sin naiva syn på sakernas tillstånd med ytterligare ett guldkorn för framtida generationer att fundera över när man analyserar varför det gick som det gick någon gång om 100 år eller så:

”– Vissa tycker att vi inte ska lägga oss i debatten och likställer det med att vi tagit politisk ställning. Men alla seriösa forskare och myndigheter är på samma sida här så vi ser det inte som en politisk fråga alls, säger Kim Strömberg.”

Givetvis är det just där problemet ligger. Vilket ställningstagande man gör i debatten om vaccinationspass har bara med politik att göra, ingenting annat. För övrigt råder det knappast någon enighet bland forskare om just vaccinationspass är en bra lösning. Jag skulle vilja gå så långt att påstå följande: Ingen som forskar kring virussjukdomar och är vid sina sinnens fulla bruk påstår att vaccinationspass ensamt är en optimal lösning.
Vad vänsteristiska myndigheter tycker kan vi bortse ifrån. Deras åsikter är ett eko av en så långtgående infiltrering att allt som kommer från dem saknar värde.

För Shotluckan gäller det likt andra företag i samma sitts, sådana som egentligen har någon vettig produkt eller tjänst att komma med, att skapa ett tänkt mervärde för konsumenterna. En knorr på det hela som gör köpupplevelsen lite speciell och värd pengarna.
Som jämförande exempel kan vi tänka oss stora producenter av andra trivialiteter, varför inte läskeblask? I juletid brukar ett av dem visa påkostade kampanjer med en amerikaniserad tomte som kör ut deras produkter.

Det i detta fallet USA-baserade läskeblask-företaget kommer inte med någon ny produkt till julen. De justerar bara marknadsföringen.
Med Shotluckan är det samma sak, man säljer fylla till folket genom att skapa en effektiv gimmick. Så effektiv är den faktiskt att folk som verkligen stoltserar med sin eftergivenhet mot en repressiv stat, alltså visar upp vaccinationspasset, vill ha en foliehatt att avfotograferas med i ”sociala medier”.

Vad företaget missar här i sin jakt på pengar är att man normaliserar en komplett galen tanke att det ska vara legio att redogöra för sin hälsostatus och eftergivenhet till en repressiv stat för att få sig en bläcka.
Det är med andra ord den där utförsbacken som är så svår att rulla tillbaka på som vi anträder när privata företag i sin vinningslystnad skapar förment tokroliga gimmickar.

Det är nämligen så att vi ännu inte nödvändigtvis, åtminstone inte i Sverige, behöver bevisa vår lydnad mot statliga påbud gällande vaccinationspass på serveringsställen. Ännu gäller följande råd från FOHM:
”Folkhälsomyndigheten beslutade den 8 december om allmänna råd riktade till serveringsställen i syfte att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd.
Från den 23 december tillkommer föreskrifter som innebär att det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus. Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter.”

Med tanke på att restaurangbranschen, där Shotluckans verksamhet väl får sägas ingå, enligt uppgift lidit svårt under förevarande dödsmördarpandemi kan jag tycka att de borde vara lite försiktiga med vilka ställningstagande de gör.

Vad företaget gör är att man struntar i konsekvenserna för att vinna kortsiktiga marknadsandelar. Det är en form av otrevlig kvartalskapitalism kombinerad med den för vänsterister så vanliga synen att deras handlingar enbart kan göra gott och vara av godo.
I deras världsbild ingår nämligen inte att man göra fel, eller att handlingar kan få otrevliga konsekvenser längre fram, så länge man gör något som det stora flertalet tycker är rätt och riktigt. Det är i själva verket deras definition av opolitisk!

Vi som kan vår historia har en annan syn på vad sådan lett till tidigare och kan leda till i framtiden…