Flygplatsen i Halmstad

Flygplatsen i Halmstad 1

Flygplatsen i Halmstad ska i år få cirka 21,5 miljoner kronor för att täcka sina förluster.

Hur märkligt det än kan låta är det bättre än förra året då summan låg på knappt 25 miljoner.  Årets summa fördelas sålunda att Trafikverket hostar upp med 2,5 miljoner och kommunen går in med resterande 19 miljoner kronor.
Givetvis anser den politiska majoriteten att detta är i sin ordning eftersom EU:s statsstödsregler ger kommuner rätt att utbetala ekonomiskt stöd till de flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år.

Reglerna är alltså så listigt utformade att de gäller för flygplatser med mindre än 200 000 passagerare per år. Förmodligen kan man ha en alternativ tolkning av det, nämligen att flygplatser med mindre än 200 000 passagerare per år omöjligen kan gå med vinst givet de höga krav som (rimligtvis) ställs på dem.
Förra året investerades sju miljoner kronor i att byta ut delar av instrumentlandningssystemet och tio miljoner kronor på att göra om plattan och förbereda för ström till laddboxar där planen parkerar.
I år byts delar av fordonsparken och utrustningen på en del punkter som är inflygningshjälpmedel.

Det finns dock vissa hot mot verksamheten på Halmstad City Airport som den officiellt heter för att låta mer business-aktig och international.
Flygplatsens status som beredskapsflygplats är efter en längre statlig utredning i ämnet starkt hotad.

Att vara beredskapsflygplats innebär att man står redo för allsköns viktig verksamhet dygnet runt. Det innebär ytterligare 200 000 kronor i månaden i statliga bidrag eftersom personalen som ska till är lömska typer som inte jobbar gratis.
Utredningens förslag är att ytterligare en flygplats i Skåne uppgraderas till beredskapsflygplats medans Halmstad förlorar sin status. Det skulle innebära att Skåne har hela tre beredskapsflygplatser.

Om situationen som helhet kan man säga följande: det verkar helt enkelt inte fungera ekonomiskt med en flygplats i Halmstad.
Frågan är då ganska självklar, behöver vi en flygplats som år efter år måste ha en massa bidrag av skattepengar från kommun och stat för att överleva? Om så är fallet, varför i hela friden ska EU behöva lägga sig i och bestämma vad vi i Sverige gör med våra egna ägandes pengar?¹

Anledningen till att flygplatsen inte bär sig är givetvis mycket enkel. Av någon inte helt oklar anledning får man in för lite pengar i förhållande till driftskostnaderna. Detta är så enkelt och självklart att saken inte ens behöver diskuteras.
En ytterligare sak är också med absolut säkerhet odiskutabel, det kommer inte bli lättare i framtiden eftersom människor i parti och minut får sig itutat att det är lika med överlagt mord på moder jord att flyga.

Behöver vi då en flygplats som år efter år måste ha en massa skattepengar från kommun och stat? Sannolikt inte, det bästa sättet att ta reda på den saken är emellertid något som inte politikerna ens vill fundera över.
Det skulle nämligen innebära att man la ut driften på hugande spekulanter från det privata sektorn och inte betalade ut ett öre av några skattepengar. Då står höga vederbörande i kommunen där utan möjlighet att leka very important business people som ska skicka koncernbidrag hit och dit för att trixa sig till svarta siffror.

Det värsta som skulle kunna hända är dock följande: tänk om den privata sektorn helt enkelt skulle vägra ta över driften utan att tillförsäkras ett kvitten av skattebetalarnas pengar?
Det skulle bevisa att hela projektet var en ekonomisk omöjlighet från dag ett!

Skämmas skulle då politikerna få göra eftersom det bevisar vad många av oss tror, att det helt enkelt är omöjligt att driva sådana här små skruttflygplatser med någon som helst ekonomisk reda. Åtminstone givet alla möjliga och omöjliga krav och regelverk som måste efterlevas.
Detta alldeles oavsett om om de döps om till snajdiga saker som Halmstad City Airport.

Den största nesan av dem alla skulle väl dock vara att kommunpamparna fick ta sig till Göteborg eller Malmö för att få möjlighet att leka VIP och flyga till Stockholm och annorstädes.
Jag tror faktiskt det är den största orsaken till att vi skattebetalare får stå för notan. En flygplats behövs för att politikerna ska kunna känna sig framåt och med i leken!

  1. Vad gäller EU:s sjukliga förmåga att lägga sig i stort och smått tänker jag inte besvara den frågan. Jag konstaterar bara att Sverige ska skjuta ut EU i omloppsbana kring Jupiter.