Finbesök

Finbesök 1
Kommer Halmstad få finbesök idag?

Eller, Halmstad och Halmstad…
Rasmus Paludan har ansökt om demonstrationstillstånd i stadsdelen Andersberg.¹ I rent teknisk mening tillhör det givetvis Halmstad. Men det är sannolikt är det det enda område till vilket en dansk/svensk tar med sig tändare samt teckningar av ”profeten och hans fru” i akt och mening att väcka uppmärksamhet.

Megafon, böcker och ”Eventuellt urin og grisblod” är också noterat i ansökan. Om det blir något av spektaklet lär det bli ett bra pådrag.

Som förväntat sätter sig Hallandspostens Mattias Karlsson emot arrangemanget. Han tycker visserligen att yttrandefrihet är viktiga saker, särskilt hans egen får man förmoda, men att tiden mellan ansökan (i torsdags) och själva arrangemanget är väl kort.
Själv betänker han knappast att han bara behöver sätta sig ner vid tangentbordet, plita ner något och trycka på publicera för att skapa opinion.

Han anför också säkerheten och ordningslagen. Polisen kan förbjuda tillställningar som tidigare lett till ”oordning, fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken”.
Därefter snurrar Mattias Karlsson vidare och konstaterar att arrangemang med Rasmus Paludan tidigare i år orsakat ordningsstörningar.

Mattias Karlsson gör i slutet av sin analys följande konklusion: ”Men det finns ett viktigt tillägg att göra, att neka Paludan att demonstrera i Halmstad ska inte ses ett förbud mot koranbränningar eller hädelse av andra religioner.”

Vi kan alltså konstatera att den gamle folkpartisten inte helt och hållet, ännu i alla fall, böjer sig för de krav som notoriska muhammedaner brukar ställa. Nämligen att koranbränningar och hädelse ska förbjudas på studs.

I själva verket är det givetvis så att de mer intellektuellt bevandrade muhammedanerna, i den mån som sådana kan sägas existera, måste se med stort gillande på hur Mattias Karlsson formulerar sig.
Den enda rimliga tolkningen är att Rasmus Paludan i mycket hög utsträckning är medskyldig, kanske till och med ensam skyldig, för muhammedanernas upplopp i Sverige.

Han skriver: ”I fallet med Rasmus Paludan kan man verkligen säga att hans demonstrationer har orsakat oordning tidigare…”
En mycket rimligare analys skulle vara att: I fallet med Rasmus Paludan kan man verkligen säga att muhammedanerna har orsakat oordning tidigare…

Emellertid anser gamla folkpartister och andra gravt vänsterblivna att muhammedaner i gemen är ett slags naturbarn och/eller mycket hårt utsatta. Något ansvar för hur de beter sig har de hur som helst inte.
De är mer eller mindre viljelösa offer för en västerländsk frihetskultur som de inte begriper ett skvatt av. Och det är klart, ser man så på sakernas tillstånd är det klart förtryckaren, i detta fallet Rasmus Paludan et al. som gör bäst i att sluta förtrycka så förbannat.

Det finns dock ett annat sätt att se på det. Nämligen att muhammedanerna ska ta skeden i vacker hand och göra det mesta av slitgörat själv. Det vill säga anpassa sig till det som anses vara normaltillståndet i landet de befinner sig i.
Passar inte galoscherna så kan man faktiskt ta sitt pick och pack och dra någon annanstans. Ett faktum som sällan beaktas är att de lyckats ta sig ända upp till Sverige från sina ursprungliga lokaliteter. Vad hindrar dem från att dra härifrån?

Den sistnämnda frågan tarvar inga som helst förklaringar. Här har muhammedanerna det ekonomiskt mycket bättre än var de kom ifrån. Dessutom är de på god väg att omforma samhället i grunden för att fullständigt krossa västerlandet såsom vi känner det. Varför ska de anpassa sig?

Muhammedanerna är väl medvetna om att det mesta går deras väg. Mattias Karlsson på Hallandsposten kommer i sinom tid vika sig och kräva särrättigheter, vänta bara. Det är helt enkelt droppen som urholkar stenen.

Att med berått mod kräva att Rasmus Paludan ska hålla gröthålet stängt för att inte i onödan reta upp inkräktarna på Andersberg är ytterligare en eftergift från vårt samhällsfarliga syltryggsetablissemang.
Om Mattias Karlsson har riktig tur är han snart kommunikationschef hos Sveriges mest onyanserade parti, partiet Nyans.

  1. Efter denna texts färdigställande meddelade polisen att Rasmus Paludan nekades tillstånd.