Finbesök?

Finbesök? 1

Nästa vecka väntas finbesök i Sverige när USA:s ”försvarsminister” Lloyd Austin bland annat besöker Muskö marinbas.

Där kommer han sannolikt förevisas det bästa av vad Sverige har att prestera i örlogssammanhang. Han kommer bland annat få sig till livs det svenska ubåtsvapnet, som amerikanarna under en period skämdes ut av när ett av flytetygen under en provperiod var stationerade i amerikat för att amrisarna skulle lära sig veta hut om konventionella submarina stridskrafters förmåga.

Enligt uppgift var den svenska ubåten notorisk svårfångad och markerade sin närvaro genom att sist och slutligen, till amerikanarnas stora förtret, sticka upp periskopet över vattenytan.
Sverige 1 mot USA:s NOLL poäng.
Ett gott betyg för Sveriges hemmabygge med luftoberoende maskineri och svenskt örlogsmannaskap, med andra ord.

Det kan väl anas att just i det ögonblicket försvann all amerikansk tvekan att Sverige skulle med i Nato. Om inte annat för att man insåg vilken kapacitet vi kan ställa upp med i Östersjöns bräckta och (i ubåtsjaktsammanhang) notorisk svårjagade vatten om vi lyckas så bra i Stilla havets saltvatten.

På mötet står givetvis även andra frågor än ren s.k. kukmätning på sammanträdesordningen. Visst är det kul med båtar och flyg, men också relevanta frågor måste avhandlas.

Att Lloyd Austin alls kommer hit tröstar givetvis alla oroliga Nato-kramare i Sverige. Dessutom är det en så kallat ”kraftfull signal” till Ungern och Turkiet om att tålamodet med deras motstånd inte är oändligt.
USA har så att säga sig bestämt sig för var skåpet skall stå, annars skickar man inte hr Austin över halva jordklotet för att besöka en örlogsbas i den lilla europeiska randstaten Sverige.
Rättning i ledet gäller alltså. Eller, s-l-u-t-a t-r-a-m-s-a om man hellre vill kalla det så. Amerikat har bestämt sig för att Sverige ska kontrollera Östersjön!

Vad mera är, Defence Cooperation Agreement, DCA, kommer också upp på bordet. Detta rör ett fördjupat försvarssamarbete mellan USA och Sverige och beräknas vara på plats senast 2024.
Norge har redan ett sådant och Danmark och Finland förhandlar om ett. Det rör ett snabbare och effektivare stöd i händelse av krig och går ut på stöd av satsningar på infrastruktur och förhandslagring av materiel.

Självklart är det också en signal till trilskande Nato-medlemmar. Det bevisar vad alla redan vet, Sverige skall med till varje pris och det är bara fjantigt att låtsas som något annat.
Allt motstånd är meningslöst och vapnen kan läggas ned!¹

Över då till vilken filur Lloyd Austin är.
Främst på sin meritlista har han givetvis att han är USA:s första svarta ”försvarsminister”. Tidigare anställningar är amerikansk vapenindustri och general inom armén.
I den sistnämnda befattningen var han bland annat under Obama den högste militärt ansvarige för den USA-ledda koalitionen i Irak. Huruvida det verkligen ska räknas som en merit är väl i eftertankens kranka blekhet en öppen fråga.
Men talets gåva har han säkert, karln. Samt en flexibel moral eftersom han klarar att jobba för de förenta staternas nuvarande president. Sålunda uppfyller han med råge det kravprofil som kan anses vara lämplig att ha på en globalist av högre rang.

Det kan utan vidare spisning antagas att hr Lloyd kommer ägna en stor del av mötet att övertyga sin svenska kollega, ”försvarsminister” Pål Jonson (M), om att allting rullar på enligt plan.
Kanske delar han lite underrättelser om läget i Turkiet inför valet. Om så inte är fallet så finns uppgifterna säkert att hämta från någon halvobskyr fildelningstjänst på nätet. Amerikanarna har ju bevisligen svårt att hålla tätt med sina underrättelseuppgifter.

Den gode Pål kan behöva alla lugna försäkringar han kan få. Att ta över efter dalmasen och Maggan har visat sig vara mycket svårare än man kunde tro!
Själv hoppas jag att hr Austin får en rejäl visning av bland annat Musköbasens fina torrdockor som är insprängda i berget. Med fördel äts eventuella måltider i officersmässen (om sådana fortfarande existerar) på den förevisade ubåten.
Det blir något att berätta för barnbarnen!

Men helst av allt önskar jag att vi slipper ett medlemskap i Nato!

  1. För trögtänkta: Man förhandlar inte fram ett avtal om förhandslagring av amerikansk utrustning som ska vara klart 2024 om det råder osäkerhet om Nato-medlemskap.