Famla i Blindo

Famla i Blindo 1

Jag uppfattar det som att Sverige är bra på att famla i blindo.

Eller ska man kalla det att vi är duktiga på att halta vidare till det liksom tar tvärstopp och verklighetens fula tryne visar sig. Då ändrar vi riktning helt och hållet och krånglar till det ännu mer!

Jag har åtminstone tre klara bevis för att så skulle vara fallet.

För det första den svenska skolan som minst sagt fungerar suboptimalt, och bevisligen har gjort så under en lång tid.
Under 90-talet när Bildt och grabbarna grus styrde och ställde begrep man att det för böfvelen fick vara stopp på eländet. Man införde prompt så kallade friskolor för att möjliggöra flera alternativ och låta den berömda marknaden, som nog var en universallösning för Bildt och grabbarna grus, rätta till problemen.

Egentligen kan till och med jag tycka att själva teorin låter bra. Men lösningen var behäftad med flera problem. Det största problemet av dem alla är sannolikt, förutom den eländiga skattefinansieringen, att staten önskar bestämma vad som ska läras ut och i grund och botten hur det ska gå till. Det kallas för läroplaner men borde heta indoktrineringsinstruktioner.

Man funderande sannolikt inte heller över riskerna med att mer eller mindre, oftast mer, kulturellt aparta individer skulle starta så kallade friskolor.
Det är ju en sak om en liten helsvensk by önskar köra igång en friskola eller om det är mulla Abduhla som gör samma sak.

Dessutom har det visat sig, till mångas förskräckelse, att en del friskolor ställer krav på exempelvis elevernas kläder. Det duger givetvis inte i Sverige där det skall vara i sin ordning att uppträda klädd som luffare, gangster eller luder beroende på vad man för dagen identifierar sig som.

Man tog alltså en sak som var dålig och lyckades göra den ännu sämre. Men mer mångfald blev det, och på flera sätt mycket mera enfald.

Påskkravallerna, eller om det nu ska kallas korankravallerna, är det andra exemplet. Det som är intressant här är att till och med ganska balanserade typer börjar slira om vems felet är och hur en lösning ska se ut. Det är svårt för svenskar att helt och hållet lägga skulden på kravallisterna eftersom man anser att Rasmus ”Karlsson på taket” Paludan ska ha uppträtt onödigt provokativt.

Ett allmänt önskemål är alltså att man vill åtgärda en dålig sak, nämligen kulturellt aparta typers upploppsbenägenhet, med att göra en annan sak sämre-vår yttrandefrihet och demonstrationsfrihet.
Här famlar vänstern verkligen i totalt mörker. Lösningen riskerar också att bli katastrofalt dålig. Ungefär som när man uppmuntrar en galen hund att gå till anfall om och om igen.

En mer rimlig lösning skulle givetvis vara att hålla obligatoriska (och av polis välbevakade) koranbränningar i särskilt ”utsatta områden” med närvaroplikt för de mest våldsamma upploppsmakarna. Både pappor, mammor, barn och gangstrar. Det skulle lära dem att acceptera svenska seder och bruk.

Det tredje exemplet är givetvis Nato-anslutningen. Politiker skiter knäck över sin egen försumlighet och kovänder om svensk försvars- och säkerhetspolitik. Jag trodde inte det var möjligt att skämmas mer som svensk efter den gångna mandatperioden. Men det visade sig visst vara möjligt!

Vi ska nu lösa problemet med ”fred i vår tid” med den sämsta lösningen av dem alla, genom att ansluta oss till krigsmånglarna i Nato.
Givetvis var det hysteriskt rolig att läsa om den ryske utrikesministerns konstaterande att Sverige inte direkt utgör något hot. Vilket man inte annat kan än att hålla med om. Utrikesminister Sergej Lavrov har tillräckligt att hantera med katastrofen i Ukraina, inte tusan önskar han utvidga till Sverige oavsett om vi är Nato-anslutna eller inte.

Sålunda, Sverige famlar i blindo och väljer konsekvent fel lösningar. Listan kan givetvis göras ännu längre. Som att energi ska fås från miljoner vindkraftverk istället för ett fåtal kärnkraftverk. Att sjukvårdens problem ska lösas med förstatligande istället för att låta professionen hantera den. Eller att sosseriet eller dom andra stolpskotten i riksdagen ska styra även nästa mandatperiod.

Är det några fler än jag som upplever att de befinner sig i ett komplett dårhus?