Extremt Urbota dumt

Extremt Urbota dumt 1

Självklart anser varje förnuftig människa att EU är Extremt Urbota dumt.

En orsak är att vänsterister sällan utgör någon fara en och en. Då är de vanligtvis lätthanterliga och enkla att näpsa.
Faran uppstår bär de dras till varandra och tillåts samlas i flockar. Illa nog kan det tyckas i kommun och region, värre blir det på nationell nivå. Allra värst när de slår sig samman internationellt.

Vänsterister är nämligen först och främst känslomänniskor som lever i nuet. Endast undantagsvis kan de överblicka några längre tidshorisonter. Det verkar snarast fungera som rena rama naturbarn vilka oftast lever ur hand i mun.

Så är det definitivt med EU:s så kallade ”energiskattedirektiv”. Det stadgar nämligen att det finns en miniminivå för skatten på fossila bränslen. Resultatet av detta blir att alla medlemsstater måste vara överens om ett land ska kunna sänka skatten på exempelvis bensin under miniminivån.

Det behöver väl inte nämnas att ”energiskattedirektivet” formulerades och beslutades under den tid av Europas historia när freden ansågs evig och ryssen skulle hållas på plats med kapitalismens välsignelser.
Det var under samma tid som ett japanskt kärnkraftverk havererade och klimatfascismen bredde ut sig.
Dessutom skulle avdankade politiker ha något att sysselsättas med något, många av dem gick i Puttes tjänst.

Sedan gick det som det gick med Putte och hans ryska revanschism. Plötsligt var det inte kul att köpa gas och olja av karln.
Ett problem som uppstått i Tyskland är att industrin tvingas utverka nödplaner för hur man ska klara sig utan rysk gas. Om inte konsekvenserna riskerade att bli så så stora skulle man kunna skratta åt eländet. Statsbildningen som är en direkt orsak till Puttes ilska måste sluta köpa rysk gas för att sätta Putte på plats!

”Energiskattedirektivet” är svårare att göra sig lustig över.
Vad det innebär är nämligen att Sverige med vett och vilja undandragit sig möjligheten att beskatta, eller inte beskatta, sina medborgare.
Eller om man vill formulera det mer precist. Överstatlighet i sin prydno.

Jag kan tänka mig att eventuella förhandlingar i frågan lätt kan urarta till rena slagsmålen. Vad har exempelvis Polen och Ungern för glädje att utan bråk släppa igenom ett nytt direktiv?
Övriga EU-länder har inte precis varit vänliga mot dem i andra frågor, det kan vara dags att ge igen.

En sak är säker, Sverige kommer endast med stor svårighet att bryta mot ett EU-direktiv. Vår statsledning har nämligen gjort det till en sport att leka bror duktig, eller med fru Andersson i spetsen: storasyster, i EU-klassen.
Det är ytterst få, om ens några, EU-direktiv som inte implementeras i Sverige.

Hoppet för Magdalena och hennes tappra arbetarhjältar i regeringen tycks vara att Puttes krigsmakt snarast kollapsar så att sakernas tillstånd återgår till det normala. Annars kan det bli en allvarlig black om foten för henne i höstens val.

Självklar kan inte ett fritt och självständigt land avhända sig rätten att bestämma själv i någon fråga. Verkligheten är nämligen djupt störande, rentav stötande, på det sättet att den är notoriskt oförutsägbar.
För inte alls så länge sedan ansågs krig, särskilt brutala anfallskrig, i Europa vara omöjligt. Lika omöjliga som det var möjligt att skapa fred i Afghanistan.

Sådana tankar tycks idag lika verklighetsfrånvända som 1950-talets visioner om månkolonier och atomdrivna dammsugare.

Det är där vänsterismens problem ligger. Att den saknar verklighetsförankring och framåtblickande. Någon förståelse för basala behov, undantaget att alla möjliga perversioner ska tillåtas, finns inte.
När sådana människor med sina visioner och tankar om att ”brinna” för olika frågor föses samman i EU blir det Extremt Urbota dumt av alltihopa. En mental härdsmälta.

Mig veterligen finns det bara ett i Sverige förekommande parti som önskar att vi utträder ur unionen fortare än någon kan säga ”energiskattedirektiv”. Det är Klassiskt liberala partiet.
Lägg din röst på oss så vi kan få ett slut på dumheterna!