Exit Sabuni

Exit Sabuni 1

Igår fredag tackade för Sabuni för sig och avgick.

Vid tiden för denna texts färdigställande är det ännu högst oklart vad som orsakade hennes avgång. I en förvånansvärt genomarbetad text från TT, man undrar om den bara legat och väntat på att bli publicerad, vill man göra gällande att Sabuni kommit med en mängd ”kontroversiella” uttalanden.

Som att januariavtalet ingicks med det uttalade syftet att skada socialdemokratin och att mätning av kjollängder är helt i sin ordning, samt hennes i närtid offentligt redovisade planer på att fly landet i händelse av krig.

Givetvis är inget av dessa uttalanden kontroversiella i den mening att man förväntad sig något annat av henne. Däremot är ett en ren lögn, ett annat vettigt och det tredje helt i linje med den uppfattning gemene man har av Liberalerna.

Lögnen gäller givetvis januariavtalet. Från Socialdemokraterna ingicks det helt enkelt för att få behålla makten. Liberalerna och Centerpartiet gick in i det för att få tillgång till makten.

Om Sabuni velat skada socialdemokratin på det minsta lilla sätt skulle hon kapat alla förtöjningar med det partiet direkt efter sitt tillträde som partiledare. Istället väntade hon ett ganska bra tag för att söka rätt vartåt det blåste.
Det är ur ett partitaktiskt perspektiv inget fel med det tillvägagångssättet. Nu råkade hon dock satsa på fel häst, dessutom blev Magdalena Andersson landsmoderförklarad i och med kriget i Ukraina.

Det vettiga uttalandet var angående mätning av kjollängder, vilket hon ansåg att skolor var i sin fulla rätt att göra. Det är  i allra högsta grad okontroversiellt att det finns klädregler på arbetsplatser.
Vad som är märkligt i det sammanhanget att föräldrar, barnens vårdnadshavare, inte begriper det.

Det tredje påstått kontroversiella uttalandet ska vara Sabunis flyktplaner i händelse av krig. Det går helt i linje med hur jag, och många med mig, antar att vänsterliberaler fungerar och resonerar.
När man ägnar i princip all sin vakna tid att förklara hur dålig den svenska kulturen är kan man rimligtvis vara noll och intet intresserad av att försvara den mot en främmande makt.

När det gäller flyktplanerna var det lite smågulligt att hon tänkte på Norge som tillflyktsort. Med all sannolikhet skulle det nämligen bli det nästkommande målet för en krigsmakt som anfaller Sverige.
Vi kan sålunda visualisera hur Sabuni med familj först pulsar över gränsen i djupsnö, därefter flyr från Norge roendes i en eka.

Anledningen till Sabuni ännu inte kommenterat sin avgång kan givetvis bero på många olika orsaker. Den mest sannolika är förmodligen att det inte finns så mycket att säga om saken.
Man kan nämligen konstatera att Sabunis partiledarskap åtminstone inte inneburit att partiet lyft som heliumballong i opinionsmätningarna. Snarare har det varit en utmärk definition på ett sänke.

Till slut blev det helt enkelt ohållbart för henne att sitta kvar. Sedan lär det väl bli vilda spekulationer om hur mycket hon tvingades eller inte. Men att hon skulle vara så bakom flötet att hon inte insåg att situationen var mer eller mindre hopplös kan jag inte tro, dum är hon nog inte. Bara vänsterliberal.

Många frågar sig nu om detta innebär dödsstöten för Liberalerna?
På den frågan kan man svara följande; givetvis inte, Liberalerna har inte haft en chans sedan man gick in i januariavtalet. Då kapade partiet alla band och rev de få broar som fanns kvar efter Björklunds tvärsäkra uttalanden om att SD var död och pina.

Det finns helt inte tillräcklig med kritisk massa i opinionen för att starta den kedjereaktion som krävs för fortsatt förtroende i riksdagen.
Det räcker inte med att vara batongliberaler när SD står för den biten, eller mer eller mindre vänster när Centern tagit över den rollen.

Fast jag välkomnar givetvis hennes avgång. Vi ute i högermörkret vill ha ett maximalt politiskt kaos för att kunna påvisa hur erbarmligt dåligt vårt nuvarande system fungerar.
Det enda som kan göra nuvarande situation bättre är att det blir snurrigare för fler än Liberalerna.