EU:s asyl och migrationspakt

EU:s asyl och migrationspakt 1

I skrivande stund är utfallet i omröstningen om EU:s asyl och migrationspakt ännu oklart.¹

Vad som är säkert är att höga vederbörande grälat om den i nästan tio års tid och att vi svenskar sluppit eländet om vi inte envisades med att vara en del av EU.
Så är det nämligen, vilket framstår som självklart för upplysta människor, att är man inte medlem i en organisation slipper man träta om besluten som ska tas.
Slapp vi EU skulle vi vara herrar över våra gränser i så måtto att vi åtminstone inte behövde böja oss för påbud från Bryssel. Utan tramset från FN skulle det vara ännu bättre, men vi får ta en sak i taget och skynda långsamt.

Rent praktiskt är det mycket lätt för Sverige att stänga sina gränser för alla former av migration. Landgräns har vi mot Finland och Norge, inget av de länderna får betraktas som ett förstahandval för bidragsmigranter. Öresundbron är lättkontrollerad när det gäller såväl bilar som tåg. Det borde inte vara några större problem att använda Klassiskt Liberala Partiets principer för migration; att den som kan garanteras uppehälle av ivriga medlemmar ur civilsamhället, som också garanterar migrantens skötsamhet, släpps in i landet.

Vår modell tar ansvaret från en stat och byråkrati fylld med aktivister. Några skattepengar läggs inte på migrationen utan den som vill får betala ur egen ficka.
Vad gäller asyl ska staten tillfälligt kunna träda in om det gäller avgörande händelser i Sveriges omedelbara närområde, exempelvis krig och katastrofer i Östersjöområdet.

Angående de som redan befinner i Sverige ställer jag det modesta kravet att man sköter sig och inte ligger det allmänna till last. Staten har bevisligen misslyckats kapitalt med det som kallas ”integration”, den korrekta benämningen bör vara ”inte gration”, och den som inte kan hantera ett bidragslöst hederligt leverne kan med fördel förflytta sig någonstans där de bättre kommer till sin rätt.
Individer och grupper ur civilsamhället som finner detta hjärtlöst uppmanas att satsa egna pengar och egen tid på att hantera problemet.
Brottslighet ska givetvis automatiskt rendera utvisning på livstid.

Bistånd är intimt förknippad med asyl och migration på flera sätt. En viktig notering är att staten helt uppenbarligen saknar möjlighet att fördela biståndspengar med någon större reda. Även där får civilsamhället träda in om det vill.

Klassiskt Liberala Partiet konstaterar enbart faktum. Den nuvarande ordningen fungerar inte och ingenting lär bli mycket bättre med EU:s asyl- och migrationspakt.
Teoretiskt skulle man tänka sig att den storskaliga lösningen slulle vara exemplarisk, men det är tyvärr bara i teorin. I själva verket är motståndet stort inom EU:s medlemsländer och det kommer uppstå stora problem när den eventuellt ska implementeras. Som vanligt när det gäller Europa riskerar det helt enkelt bli pannkaka av det.

Utan EU skulle vi kunnat lösa problemet själva genom stängda gränser och aktiv repatriering. Det är ytterligare en anledning till varför jag önskar ett SWEXIT nu!

  1. Efter att texten färdigställts meddelas att pakten röstats igenom i sin helhet. Stor glädje utbröt i EU-parlamentet och alla ställde sig hengrant² upp, fattade varandras händer och sjöng ”We shall overcome”!
  2. Politiskt korrekt version av ”mangrant”.