Euron?

Euron? 1

Lite sådär i bakgrunden av allt annat hör man alltfler tala om euron.

Den främsta anledningen till att den ska återinföras verkar vara att det svenska folket röstade nej till eländet redan 2003.
Förutom det skulle det finnas säkra och kontinuerliga men små samhällsekonomiska vinster av euron. En nackdel skulle vara att utan en egen penningpolitik är det svårare att kontrollera konjunktursvängningar i Sverige.¹
Det sistnämnda förutsätter givetvis att man har en nästan religiös övertro på nuvarande svenska politikers förmåga att bekämpa internationella konjuktursvackor inbegripandes amerikanska bankkrascher, krigsgalna politiker och annat elände.

En intressant tanke som professorn framför idag är att ett inträdande i eurozonen sannolikt innebär ett steg bort från den mer avvaktande svenska hållningen där man är med utan att hänge sig fullt ut.
Det skulle vara, menar Calmfors, en försäkring mot att lämna EU. Tanken på att lämna EU betyder givetvis hos alla med ett uns av vänsterliberala böjelser att civilisationen såsom vi känner den skulle gå under med man och allt (eller hen och allt, för att vara politiskt korrekt).

Eftersom det snart är dags för val till EU-parlamentet och eurofrågan ligger på bordet kan det vara på sin plats att redogöra för Klassiskt Liberala Partiets synpunkt i frågan, jag ska försöka vara så tydlig som möjligtvis går.

Klassiskt Liberala Partiet säger bestämt nej till att vi inför euron i Sverige och på så sätt binder oss tätare samman med den allvarligt sjuka patient som EU är.
Klassiskt Liberala Partiet skriver gärna under frihandelsavtal och samarbetar mer än gärna med länder om vi anser att det gagnar oss. Men inte ens ett uns av vår möjligheter att bestämma själv och vara herrar över vårt egna öde kommer vi avtala bort.

För att utveckla det vidare på det att inga missförstånd skall uppstå så säger vi nej, nej och åter nej. Inte en chans att vi tänker delta i något ytterligare bortkastande av svenska män och kvinnors självklara rätt att vara sina egna herrar, glöm det.
Att sälja ut Sverige får vänsterliberaler och andra erbarmliga typer sysselsätta sig med. Klassiskt Liberala Partiet önskar istället att så fort det bara går verka för ett geschwint SWEXIT.

Har man något däremot går det bra att flytta ner till Europa och stanna där tillsammans med de andra av ofrihetens tillskyndare vars högsta mål är att på effektivast möjliga sätt begränsa våra möjligheter att leva som fria män och kvinnor.
Era drömmar om Europas Förenta Stater kan ni ta med er, vi som räknar oss som frihetliga vill inte ha med er att göra!

  1. Om man får tro professor Lars Calmfors som på 90-talet ledde den så kallade Calmforsutredningen. Noterat i en ledare i Hallandsposten 2023-05-19.