EU

EU 1

Vad har EU att anmärka på mitt enkla lilla torp varifrån jag på olika sätt försöker undergräva civilisationen såsom vi känner den?

Ganska mycket ska det visa sig eftersom man från Bryssel ställer krav på att jag ska energieffektivisera så till den milda grad att det nog är bättre att riva kåken och bygga nytt och totalt utslätat.
Det skulle givetvis vara ytterst beklagligt för ett hus med en nästan 100-årig historia. Enligt den lokala legenden började det som vedskjul en gång i tiden, en tidigare ägare var inblandad i en bitter strid om ett avtalsservitut gällande en vägstump och huset har hyrts ut till samhällets olycksbarn. Ett av dessa demolerade stället låste alla dörrar och drog varvid dåvarande ägaren fick nog och sålde stället till undertecknad.

Med huset finns det egentligen bara fördelar. Det ligger lagom avsides från modernitetens förtretligheter och tillräckligt nära en mindre fors i Nissan för att jag ska höra bruset därifrån. Det är lagom gammalt, lagom gistet och har kamin och vedspis. Den sistnämnda är en tvättäkta Husqvarna märkt No 728 och fullt brukbar även om den är lätt vresig när man försöker hasta på. Jag misstänker starkt att pjäsen är besjälad av den tidigare ägaren som kämpade om sin vägstump.

Men någon särskilt lämplig energiklassning har det förvisso inte. Inte ens sedan jag med hjälp av staten (läs: er skattebetalare) och investerade i avfuktare i källaren och nya bättre fönster.
Frånvaron av energieffektivitet betyder att det inte heller är särskilt klimatvänligt. För mig är det ganska självklart eftersom huset byggdes innan klimatet, eller de påstådda hoten mot det, egentligen var uppfunna.
Synd för mig att EU är av den uppfattningen att just jag ska vara med och rädda klimatet.

Optihus hemsida kan man läsa följande:
”EU har satt ambitiösa mål för energieffektivitet i byggnader, med målet att minska den slutliga energiförbrukningen med minst 40 procent och primärenergiförbrukningen med 42,5 procent till 2030.
För att uppnå dessa mål måste befintliga byggnader uppnå minst energiklass D senast år 2033. Alla nya byggnader som uppförs måste vara utsläppsfria från 2028, vilket innebär att de måste vara nollenergihus. Energiskalan ligger idag inom intervallet A – G.

EU-kommissionen har också föreslagit en uppdatering av direktivet om byggnaders energiprestanda för att minska elräkningarna och energifattigdomen, särskilt hos kvinnor, samt för att öka förekomsten av hälsosamma inomhusmiljöer.
Dessa åtgärder skulle även minska Europas beroende av import av fossila bränslen och bidra till att uppnå EU:s klimatmål enligt den Europeiska ”Gröna Given 2021”.”

Vill man vara snäll och balanserad kan man formulera sig enligt följande: detta är ett typiskt exempel på vad EU utvecklats till, en organisation som petar i stort och smått.
Är man klassiskt liberal så är en bättre formulering att detta är ett förbannat dravel, ett typiskt exempel på den förbenade överstatlighet som vill stöpa alla och envar i samma form och beskära vår frihet till inget av den varan finns kvar.

En inte helt förflugen tanke är att starka lobbyorganisationer verkar i bakgrunden. Vi kommer sannolikt aldrig att få veta det men det luktar illa om hela saken, byggindustrin i ohelig allians med en alltmer hysterisk massa av klimatfascister som inte kan få utlopp för sin ångest med mindre än att piska precis alla i sin omgivning till lydnad.
Enligt min blygsamma åsikt ligger bevisbördan just på byggindustrin att bevisa att så inte är fallet.

Frågan är väl om man räknade med att Europa och världen skulle åka rakt in i en lågkonjunktur. Alternativet är ännu värre, att man mycket väl visste det och hade det som en parameter för att baxa igenom eländet. Det sistnämnda skulle inte förvåna mig ett dugg ty man bryr sig föga om de som sist och slutligen ska betala för kalaset, vi som måste ha någonstans att bo och redan nu måste betala en uppsjö av skatter och avgifter för att få privilegiet att göra det.

Detta med att vi ska tvingas energieffektivisera våra hus är givetvis ytterligare ett skäl till i nästa års val till EU-parlamentet rösta in undertecknad och några av mina partikamrater därstädes.
Målsättningen är att blockera alla förnicklade dumheter som hittas på och verka för att Sverige så snart som möjligt lämnar EU att möta sitt öde, en apokalyptisk undergång i direktiv och tramsigheter!

Sist men inte minst, Nato ska vi inte ens gå med i.