Enhörningar

Enhörningar 1

World Pride ska i sommar gå av stapeln i Malmö och Köpenhamn. Malmö slår på stort och ställer ut en regnbågsfärgad enhörning till det facila priset av 900 000 skattekronor!

Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande i Malmö, som kanske har väl mycket av sitt barnasinne kvar, tycker att det ska bli spännande att se vilka namn barnen ger enhörningen.
Luttrade skattebetalare har förmodligen en mer prosaisk syn på saken. De tycker kanske att både enhörningar och skattepengar är som sagor, nämligen hitte-på.

Om Pride-festivaler kan man för övrigt tycka mycket.
De enda riktigt allvarliga invändningar som undertecknad kan framföra är två till antalet. Nämligen att en stor del verkar vara skattefinansierat, såsom i detta fallet en gigantisk enhörning och offentliga resurser som  polisbevakning. Samt att att alla möjliga, och omöjliga, organisationer, myndigheter och offentliga personer slår knut på sig själva för att synas i vimlet och parader. Av dödsmördarpandemiska skäl kommer dock årets arrangemang undvika parader på städernas gator och torg.

Andra har mer moraliska invändningar och tycker det är illa vara rent allmänt. Vilket jag kan uppfatta som legitimt. Själv kan jag inte göra den bedömningen eftersom jag får krupp av festivaler och spektakel i allmänhet, alltså håller jag mig därifrån.
Vilket även alla andra gott kan göra som mår dåligt av dylika tillställningar. Det är ingen som tvingar någon att bese det.

Frihetligt lagda, även kulturkonservativa gubbar som jag, får även vara så goda att bita i det sura äpplet när det gäller att föräldrar har med sig sina barn.
Det är visserligen så att man kan ha invändningar mot det. Men vi kan inte yla om personlig handlingsfrihet ena dagen och vilja förbjuda människor att agera i enlighet med den principen andra dagen.

Det vi kan kritisera på skarpen är till exempel att Malmö betalar nästan en miljon kronor för en regnbågsfärgad enhörning. Eller att skattepengar överhuvud taget läggs på det som inte kan anses vara kärnverksamhet.
Vi kan också kritisera att man på fullt allvar vill könskorrigera barn utan föräldrars medgivande. Att barn kläs ut till Drag-Queens får mig att undra om inte föräldrar projicerar en personlig önskan på sina barn, det gör mig djupt olustig till mods.
Att RFSL har folk som våldtar i de egna lokalerna är också under all kritik.

Vad man inte kan kritisera är det som vuxna människor frivilligt och utan tvång väljer. Att människor av samma kön väljer att leva ihop går således inte att kritisera. Precis som det är omöjligt att vara avogt inställd till att vuxna människor av olika kön lever tillsammans.

Vuxna människor som förgriper sig på barn, djur och vuxna människor ska straffas.

Sedan får faktiskt även RFSL och HBTQ (och kanske några bokstäver till)-rörelsen acceptera det faktum att vissa bara föredrar en sorts fikusar. Nämligen de som är prydnadsväxter.

Tyvärr verkar det vara själva stötestenen som gör att det gnisslar. Många inom HBTQ-rörelsen kräver att precis alla ska acceptera dem som de är.
Men det är faktiskt inte en principiellt krav för den frihetligt lagda personen. Vi anser oss nämligen ha rätten att diskriminera friskt mellan vilka vi ska umgås med. Detta innebär dock inte att folk som man inte gillar per definition ska mötas med förakt. Det räcker gott med att man inte väljer att vara med dem.

Det är helt enkelt en fråga om vad som är privat och offentligt. Man behöver inte till varje pris och i varje givet ögonblick leva genom sin sexuella läggning och/eller könsidentitet.

Jag anser personligen att eventuell religionstillhörighet, sexuell läggning, sexuell identitet och dylikt är privat och personligt. Jag efterfrågar inte kunskap om de sakerna hos andra människor och föredrar att inte få det slängt i ansiktet på mig.
För mig blir var och en salig på sitt eget sätt, så länge man är vuxen och samtyckande kan jag inte ha några synpunkter på det

Det är kanske det som skiljer mig från många människor inom HBTQ-sfären.
Tanken på att människor ska ha ett privatliv gör mig till en ultrakonservativ gubbstrutt!

Som den ultrakonservativa gubbstrutt jag är gör jag mig dock till talesman för de som tycker att Malmö kunnat lägga 900000 spänn på något bättre än en gigantisk regnbågsfärgad enhörning!
Gör om, gör rätt!
Tekniska nämndens ordförande i Malmö får hitta på bättre sätt att sätta Malmö på kartan.