En ny runda Putin

En ny runda Putin 1

Det är dags för en ny runda Putin.

Inte för att jag är särskilt ryssvänlig eller tvärtom ryssofob. Jag är blott och bart en produkt av kalla kriget uppvuxen med en far som ägnade sitt liv åt minsvepning, ubåtsjakt och isbrytning.
Under militärtjänsten, som på den tiden var obligatorisk oavsett om man ville eller ej, lärde vi oss att hotet kom från öst och att ryssen blödde rött precis som vilken annan som helst, samt att en god ryss var en död ryss.

Den Putin jag ska diskutera idag är givetvis han i Hishult, gossebarnet Putin. För den som är intresserad av de två övriga texterna jag skrivit om honom hittar ni längre ner på sidan.¹²
Från min sida ligger intresset i att beskriva hur myndigheter styr och ställer med den lilla människans rätt att bestämma över sina egna göranden och låtanden. Det som går stick i stäv med min egen önskan som politiker, att på aggressivast möjliga sätt lämna människor ifred.

Putin i Hishult har varit en huvudvärk för myndigheterna sedan han såg dagen ljus efter att rumsterat om i fosterlivet. Enligt föräldrarna är han lik  sin ryske namne både till utseendet och sättet, det är en bestämd gosse som vet vad han vill. Namnvalet var alltså tämligen enkelt, Putin fick det bli!

Det skulle dock visa sig vara besvärligt att få gehör för valet hos Skattemyndigheten och på gossens dagis. Det senare har konsekvent kallat honom för ett mellannamn³, den förra vägrar att godkänna Putin alls. Inom sjukvården verkar man dock inte ha några problem med Putin om man får tro föräldrarna.
Det senaste försöket föräldrarna gjort är att pojken ska heta Puttin.

Skattemyndigheten har efter att ha inhämtat yttrande från Institutet för språk- och folkminnen (ISOF) beslutat om ytterligare ett avslag. Enligt lokalblaskan Hallandsposten citerar ISOF författningskommentarerna till namnlagen: ”Det är viktigt att barn inte tilldelas kuriösa eller frånstötande förnamn som blir en belastning för dem under uppväxtåren, innan de själva får rätt att byta sitt förnamn.”
ISOF menar att ”Såsom världsläget ser ut i dag bedömer vi att det finns risk för att barnet skulle möta negativa kommentarer om namnet.”

Med andra ord ett typiskt exempel på hur myndigheter petar och donar med med medborgarnas liv. Förutom att människor får lägga ner tid och energi på skitsaker kostar det dyra skattepengar som kunde lagts på något annat, exempelvis att köpa regnkläder och kängor till svenska soldater så vi kan hålla övningar i akt och mening att kunna försvara oss mot ryssen!

Vän av ordning frågar sig kanske om detta inte är en struntsak, vari ligger problemet?
Problemet ligger i att vuxna människors beslut om sina barn överprövas av skitviktiga myndighetspersoner som borde ha bättre saker för sig och definitivt inte basera sina beslut på det växlande omvärldsläget. Föräldrarna ska ansvaret för sina barn, inte Skatteverket, dagispersonalen eller ISOF.
I princip är det så enkelt.

I Sverige lider vi tyvärr allmänt, men i synnerhet myndigheterna, av en rädsla för att det kan bli fel och att det kommer innebära onödigt lidande. Vi är dock väldigt selektiva med vem vi kastar skulden på. Det går bra att ge sig på enskilda medborgare men är betydligt svårare att gapa på den offentliga verksamheten.
Självklart utgör då Putin i Hishult ett tacksamt mål att ge sig på istället för att exempelvis rulla politiker och myndighetsfolk i tjära och fjädrar för deras återkommande dumheter.

Idealet vore ett samhälle där staten inget hade att göra med vad föräldrarna vill att barnet ska heta. Jag kan garantera att den absoluta majoriteten av alla mammor och pappor är vettiga människor som vill sina barn väl, precis som paret i Hishult. De hade bara oturen att Putin i Moskva han invadera Ukraina efter att gossen redan var född, det är inget man kan lasta dem för!

  1. https://riksdagen2022.nu/putin/
  2. https://riksdagen2022.nu/gossebarnet-putin/
  3. Vilket ledde till upprörda känslor och varningar till föräldrarna från överstechefen på dagiset.