En kortis

En kortis 1

Det finns givetvis många bra anledningar till att flytta till Norrland.

Förutom vidsträckta områden av orörd natur och rikliga möjligheter till att utöva olika former av vintersporter är lokalinvånarna oftast trevliga typer. Skulle man uppleva att de inte är det har man möjligheter att bosätta sig mera ensligt till.

I de mer tätbefolkade områdena fungerar också snöröjningen bra. Detta i kombination med att folk inte bor lika tätt som i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt att invånarna i Norrland är medvetna om att det blir vinter med viss regelbundenhet, underlättar bilåkandet därstädes. Det blir inga snöinfarkter som i landets mer södra storstadsregioner. Det kan väl tänkas att norrlänningar i gemen har skrattat brallorna av sig över sörlänningarnas vinterproblem med sina elbilar.

Ytterligare en fördel med Norrland är att de, relativt sett, är fullkomligt nedlusade med elkraft.

I september 2021, när sommaren ännu fanns i färskt minne hos en bekymmerslös hallänning som undertecknad, var elen hos oss nästan precis 120 procent dyrare än i Norrland.
En luttrad elhandlare på det lokala elbolaget Hem i Halmstad gissar på att det finns utrymme för en 30-40 öre till per kWh i vinter!

Enligt elhandlaren beror det på en kombination av kyla, lite vind och hög förbrukning. Vilket får en att fundera på hur pass svagbegåvade exempelvis kärnkraftshatande MiljöPhascister egentligen är? Otroligt mycket eller fullständigt komplett?

Jag är visserligen inte psykolog av facket, sålunda inte expert på att uttala mig om människors intelligens, varken specifikt eller generellt. Min åsikter om MiljöPhascister och andra vänsterister kan nog mina läsare ändå räkna ut.

Kan vi inte gemensamt samla ihop en slant så vi kan skicka dessa godhetsivrare till ett lämpligt land vid ekvatorn. Afrikas djungler passar bra för min del. Där kan dessa synbarligen underbegåvade människor få leva ut alla sina klimat och godhetsfantasier bäst fasiken de vill!

Vi andra kan passa på med att ordna en energiförsörjning som fungerar. Eftersom vi slipper ladda deras tramsiga elbilar och elcyklar är hälften vunnet redan där!