Elstöd

Elstöd 1

Så har alltså det inträffat att undertecknad genom Försäkringskassan försorg har fått så kallat ”elstöd” utbetalat.

Rent tekniskt är pengarna en del av vad jag betalat in i flaskhalsavgifter. Den avgiften är en ganska typiskt svensk lösning på politiskt tillskapade problem.
Sverige består av fyra elområden som elen överförs mellan, flaskhalsavgifterna betalas när ett område har brist på el men av lätt insedda skäl behöver el ändå. Det kommer givetvis som en nyhet för miljöphascister och vänsterblivna i allmänhet, men Sverige är en (ännu) någorlunda modern industrination som kräver en relativt hög och jämn tillgång på elektricitet för att fungera.

Ytterligare problem är att människorna i landet vant sig till med olater som att inte bo i grottor, inte tillaga sin mat över öppen eld som ädla vildar plägar göra och inhandla bland annat elbilar.
Vi har en sjukvård som måste fungera, mataffärer med kyldiskar, tåg som ska rulla och det ena med det tredje. Sist och slutligen har vi fortfarande ett fungerande klimat som över tid ger landet stora temperaturvariationer.

Dessutom, som lök på laxen, politikerna har ägnat stor möda åt att sabotera ett relativt väl fungerande system för att producera el samtidigt som vi har sammankopplats tätt med den europeiska kontinenten där politikerna gjort samma sak, nämligen sabbat elproduktionen.
Det sistnämnda bättrades inte av att den före detta favoriten Putte visade sig vara ryssnationalist. Vem hade anat det, ingen såg det komma!

Där har vi en komprimerad bakgrund till det beramade elstödet. Sammanfattningsvis kan vi väl konstatera att hela spektaklet blivit fruktansvärt dyrt. Fast egentligen, om man får tro vänsterblivna, så har det inte berott på att det funnits för lite el. Bland annat har sociala medier (blåsiga dagar) översvämmats med bevis för hur mycket vindkraften producerat.
Inte fullt så blåsiga dagar har det varit tystare därstädes. Enligt dessa människor har det antagligen varit mörka och oheliga krafter inblandade.
Jag lutar ändå åt förklaringsmodellen att det någonstans i systemet uppstått en brist som vi varit tvungna att kompensera med dyra pengar.

Om vi nu tar tag i vad pengarna egentligen är så kan man förklara det som Svenska kraftnäts finansdirektör Peter Wigert gör i publikationen Second Opinion: ”De kan ses som ett ”förskott från elkunderna” för återupprättande av produktionsbalansen.”
Pengarna utgörs av den mellanskillnad i elpris som uppstår vid obalans i elleveranser mellan två elområden. Under 2020 låg det på en nätt summa av 675 miljoner i månaden.
Vad som är mera intressant är att avgifterna enligt EU-förordningen ska användas till återinvestering i transmissionssystemet.

Här kommer vi till en mycket viktig punkt att fundera över också förutan det faktum att EU ska ha att göra med vad Sverige gör eller inte gör med sina pengar.
Pengarna är alltså i grund och botten öronmärkta för återinvestering i transmissionssystemet. Det innebär per definition att pengar som utbetalas i elstöd inte återinvesteras i transmissionssystemet.

Det är med andra ord ungefär som att kissa i byxan, omedelbart varm och sköt men dåligt över tid. Nästa gång står vi där igen och kan inte begripa varför det blir sådana ohemula flaskhalsavgifter eftersom vi inte bara saknar kapacitet att ordna elektriskt energi, utan också har försnillat pengarna som skulle gå till underhåll av det system som ska överföra elen från producent till konsument.
Endast en sak kan vi vara fullständigt säkra på. MiljöPhascisterna kommer gnälla och gapa över att det är marknadskrafternas fel och kräva att staten ska kunna expropriera all privatägd mark för att smälla upp nya vindmöllor. Vidare att båttrafik längs svenska kuster måste förbjudas eftersom vindmöllor ska upp där också, kosta vad det kosta vill!

Min ödmjuka åsikt är att medborgarna åtminstone skulle kunna få välja om man vill ha pengarna i handen eller låta dem gå till det som det var tänkt från början.
Jag skulle vara mycket gladare om Ebba var beredd att ta emot de dryga 2000 jag fick som grundplåt för att rusta upp stamledningsnätet. Men tyvärr misstänker jag att hon, socialist som hon i grund och botten är, tycker jag ska vara tacksam för att se fram emot ännu en vinter med mardrömmar om totala strömavbrott där folk fryser ihjäl i drivor.

Om någon har hennes mobilnummer tar jag gärna emot det så att slantarna lätt och geschwint kan swichas tillbaka för underhåll av elnätet!