Elprisstöd

Elprisstöd 1

”Regeringen” har nu föreslagit ett nytt så kallat elprisstöd för hela Sverige.

Saken var som bekant den att det förra förslaget, som kanske egentligen var det andra eftersom det första bedömdes strida mot vissa EU-regler, inte tog hänsyn till att det bodde folk i Norrland också.
Det nya förslaget ska bygga på förbrukningen i november–december 2022 enligt ”energi- och näringsminister” Ebba Busch (KD).

Så är det nämligen att under den perioden utjämnades skillnaderna mellan de olika elområdena som Sverige består av genom att priserna överlag skenade iväg. Den praktiska utformningen av sagda stöd överlämnas till Svenska Kraftnät att sköta, vilket alltså inte gått så lysande från första början.

Med andra ord kan jag konstatera följande: ”regeringen” har insett att att en mandatperiod kan gå fort och väljarna vara bra långsinta. Dessutom har väl Maggan och Uffe talats vid uppe på hotellet i Sälen. Av skäl som som ännu är oss förborgade kunde inte Maggan lova borgfred i energifrågan bara för att Nato-ansökan ännu är något litet öppen. Alternativt har man fått definitiva garantier för att turken vid detta laget är vederbörligen tuktad.
Sålunda, elstöd till hela landet får det bli. Annars riskerar besvikna norrlänningar att gå bärsärk i fjollträsk!

I min egen hemstad Halmstad ligger 45 000 elräkningar i produktion för att skickas ut till nervösa elkonsumenter. Kommunikationschefen på Hem, företaget som distribuerar elen därstädes, har av detta skäl låtit sig intervjuas i lokalblaskan Hallandsposten.
”– Oavsett förbrukning så kommer det att bli väldigt mycket dyrare för de flesta jämfört med förra året, säger han.”

För att något lugna ner nervösa över taknocken belånade och av kreditkortsskulder tyngda hallänningar menar han att man om problem uppstår ska ta kontakt med deras kundtjänst. Man kan erbjuda uppskjuten betalning och avbetalning.
Pengarna skall dock in förr eller senare, någon pardon gives ej! Uppstår vidare problem hänvisas fattiglappen till kommunala instanser som skuldrådgivare eller budgetrådgivare. Kapitalismens lag gäller hög som låg även i Halmstad.

Vi kan givetvis förvänta oss en hög grad av rapporteringsvillighet från alla typer av media rörande folk som uttalar sig vitt och brett om sitt elände. Samma sak gäller givetvis från politiskt håll, räkna med att vänster-vänstern från sitt håll kommer kapitalisera stenhårt på det förevarande eländet.
Redan nu skickar jag handhjärtan och styrkekramar till Ebba för den veritabla skitstorm hon kommer få utstå.¹

Själv tillhör jag den förmodade minoritet som inte särskilt bryr mig. Min förbrukning är relativt modest och inkomsten i sammanhanget över medel (med viss råge).
Dessutom tar jag höjd för socialistiska dumheter och sparar en slant varje månad. Jag är sålunda förberedd för fluktuationer som uppstår på grund av korkade politikers klåfingrighet.

Om det nu skulle vara så att jag råkar ut för nesan att behöva motta så kallat stöd kommer jag dessutom, och det mest för att reta gallfeber på alla vänsterblivna, att med alla medel försöka betala tillbaka det till staten. Om jag slutligen till och med misslyckas att Swisha det till Ebba så lovar jag att skänka det till bättre behövande!

Jag tycker för övrigt att fler borde protestera på det sättet. Fria svenska män och kvinnor måste nämligen i varje medvetet ögonblick protestera och idka motstånd mot vår fördummande statsapparat!
Att skicka pengar till Ebba är en ganska kul och ovanlig form av protest, men jag är givetvis öppen för andra förslag om sådana finnes.
Allt som innehåller en stor portion humor och är garanterat icke-våldsamt finner nåd inför mina ögon!

  1. Men du brukar ju kalla Ebba för en socialist, tänker kanske mina läsare nu? Så är det förvisso, men tjafset som uppstår nu beror snarare på den förra ”regeringens” ovilja att hantera saken på grund av valet.