E(j)-hälsa

E(j)-hälsa 1

På E-hälsomyndighetens hemsida kan vi läsa följande; Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Alla apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kunden.
Slutklämmen är bäst Detta är ett exempel på hur e-hälsa underlättar vardagen för oss alla.

Den som är kritisk till att myndigheter kan samla uppgifter om medborgarnas hälsotillstånd i stora dataregister får kalla kårar av en dylik hantering. Samt, givetvis, en viss förståelse för att bland annat KD vurmar för tanken om statligt styrd sjukvård.

Idag är det så illa ställt att man inte ens har journalsystem inom regionerna där informationen kan hanteras smidigt och lätt av behandlande läkare och annan sjukvårdspersonal. Än mindre mellan regionerna.
Alltså uppstår lätt oklarheter och missförstånd. När det gäller sjukdomstillstånd kan det givetvis få ödesdigra konsekvenser.
Tyvärr är det så att sjukvårdspolitiker som sägs företräda folkviljan har viktigare saker för sig än sådana futiliteter som en korrekt fungerande vård.

Om inte annat har detta noterats under förevarande pandemi. Att ha mindre än 600 intensivvårdsplatser med en befolkning på drygt 10 miljoner visade sig vara suboptimalt. Likaså projektet att inte ha några beredskapslager.
Det hjälpte inte heller att vissa grupper i det närmaste var informationsresistenta på grund av kulturella skäl och magra kunskaper i det svenska språket. Särskilt som en del av dessa jobbar inom den kommunala äldrevården och är tvungna att utbildas såväl i det svenska språket som basala hygienrutiner efter det att de anställts.

Vi får nöja oss med att värdegrunden är bergfast och att RFSL mot en billig penning åtar sig att HBTQ-certifiera sjukvården. Vad gäller den sistnämnda organisationen vill jag betona att det endast är en anställd som blivit dömd för att ha våldtagit bidragsmigranter.

När det gäller receptförskrivning är det alltså så att den till största delen sker elektroniskt, samlas ihop av en statlig myndighet i jättedatorn Orvar och därefter portioneras ut till apoteken.
Den som inte oroas över detta och säger att hen inte har något att dölja argumenterar kanske på ett liknande sätt angående sin yttrandefrihet. Den behöver hen inte oroa sig över för att hen inget har att säga.

Den dag man har något att dölja är det kanske redan för sent. Precis som att det för sent att bråka om yttrandefriheten den dag man har något att säga.
Och vem vet. Den dagen kan vara här snarare än vi anar.
E-hälsomyndigheten ska snart lansera Gröna beviset.

Gröna beviset är ett certifikat på att du är vaccinerad mot det senaste dödsmördarviruset och ska underlätta resande i Europa. Informationen från myndigheten är i all sin enkelhet ganska ödesmättad och ger mig kalla kårar; Den första versionen av Gröna beviset gäller enbart för att få ett bevis för vaccination mot covid-19. Du måste ha en godkänd svensk e-legitimation för att få det.

Vad kommande versioner kommer innehålla för information avstår man av förklarliga skäl att nämna. En sak är dock säker. När vi ger kontrollvurmande politiker lillfingret tar de hela handen.

Fortsättningen är inte heller så munter; Myndigheterna arbetar för att även ett negativt covid-19-test och bevis på genomgången sjukdom ska kunna ingå i Gröna beviset, samt att det ska gå att få ett bevis utan krav på e-legitimation. Detta i enlighet med kommande EU-lagstiftning på området.

Det blir onekligen spännande att se vad EU i framtiden anser ska ingå i ett bevis för att få röra sig fritt i Europa. I prepandemiska tider räckte det gott med att man inte var helt kriminell och skogstokig för att smärtfritt passera gränserna. Den tiden är nog över nu.

Myndigheten avslutar förhoppningsfullt med att Gröna beviset kommer att vara kostnadsfritt. Detta är givetvis en ren och skär lögn som bara infernaliska socialister av värsta sort tror på.
Jag, du och alla andra som under hot om våld betalar dryga pengar till statskassan har varit med och finansierat eländet. Och det är egentligen det värsta av allt. Vi som inte vill vara med och betala för att massiva register med känsliga data byggs upp, vi som inte vill veta av att staten inskränker våra redan hårt beskurna friheter, tvingas att finansiera eländet.

Till saken hör att det fortfarande är varje land som har full frihet att välja vilka krav som ställs på dem som reser in i landet. Du som individ är skyldig att känna till vilka kraven är.
Myndigheterna ställer bara upp med beviset för att de lagrat dina personliga uppgifter i en gigantisk databas. En databas som kan samköras med alla andra register och vid behov fyllas på med ännu flera känsliga saker om dig.
Det är något som de flesta inte tänker på eftersom de inget har att dölja.

De flesta säger inte heller någonting om det, och snart kan det vara belagt med förbud det också. Tänk om våra barnbarn ska behöva ett Grönt bevis för att tala också. Bara för att vi inte stod på oss och sa NEJ!