EBO

EBO 1

Det hastar mot val och ”regeringen” har som bekant frigjorts från det sänke som i folkmun går under MiljöPhascisterna.

Med till visshet gränsande sannolikhet var det bättre sent än aldrig som det inträffade. Har man riktig tur åker också MiljöPhascisterna ut ur riksdagen så det stänker om det efter valet 2022.
Socialdemonkraterna slipper då bry sig nämnvärt om dem på riksplanet. Det blir bara ett kommunalt och regionalt problem att hantera dem.

Men innan dess har man ett val att vinna. Givetvis är det en utmaning i det nya politiska landskap som uppstått i Sverige. Riksdagspolitikerna brukar omnämna det som ett besvärligt parlamentariskt läge. Vad man då antyder mellan raderna är att skattepacket och valboskapen, kärt barn har många namn, egentligen har röstat fel.

Givetvis vågar ingen politiker säga det rakt ut. En ärlig politiker är lika sällsynt som en tvättäkta enhörning. Sannolikt existerar båda storheterna endast i fantasin.

Alltså; MiljöPhascisterna är regeringsodugliga och snart en saga all, samt ett val att vinna.
Problem; det är inte som förr om åren när inga besvärliga parlamentariska lägen uppstod.
Lösning; anpassa politiken efter de partier som hotar socialdemonkraternas maktinnehav.

Då förstår man varför ”integrationsminister” Anders Ygeman går ut lite diskret och ger tilläggsdirektiv till en pågående utredning om att lägga fram förslag på hor EBO-lagen ska kunna avskaffas.
EBO är det som ger ”flyktingar”, det vill säga bidragsmigranter, rätten att bosätta sig var de vill i Sverige och samtidigt få behålla alla möjliga pengar som vi skattebetalare får lägga upp till deras försörjning.

Socialdemonkraterna har nämligen, i sin allvishet får man förmoda, sist och slutligen kommit på att det är suboptimalt ur integrationssynpunkt, ”enligt Ygeman har EBO ökat segregationen, lett till ökad trångboddhet och social utsatthet. Något som i sin tur försämrat integrationen.”¹

Det är givetvis något som till och med jag åtminstone delvis kan hålla med om. Ygeman avhåller sig givetvis från att säga hela sanningen. Nämligen att med den tillströmningen av kulturellt aparta och notoriskt integrationsresistenta individer som Sverige haft de senaste 20 åren går det illa hur man än vrider och vänder på saken.

Det finns nämligen, även i bättre fungerande länder än Sverige, ett maxtak på hur många som kan strömma in utan att det blir gnissel i maskineriet.
Om inte annat har väl socialdemonkratin kanske begripit det på senare tid när till och med statsministerinnan själv råkat ut för de problem som uppstår i kölvattnet efter den massiva tillströmningen.

Så det passa bra att lägga tilläggsdirektivet nu när SD seglar upp som näst största parti efter spocialdemonkraterna. Det är nämligen så att just SD är bäst på att pungslå socialdemonkraterna på väljare.

Att statsministerinnan Andersson hittills inneburit ett opinionslyft betyder bara att man måste smida medan järnet är varmt.

Hur ska det då fungera istället enligt Ygeman? Han menar att den ”asylsökande” ska få incitament att stanna kvar på flyktingboendet genom att en utflytt innebär förlorade bidrag.
Därefter när det hägrande uppehållstillståndet är säkrat skall en kommunplats anvisas. Ygeman menar då att den aktuella kommunen kan lotsa nysvensken i hamn. Hur är givetvis oklart.
Integrationens heliga graal, hur notoriskt integrationsresistenta skall fås att anpassa sig fast de egentligen inte vill, ingår inte i utrednings tilläggsdirektiv.

Jag notera att en annan tidning, Hallandsposten, idag har ett reportage om Hylte och fattighjonen därstädes.
Man konstaterar att en tredjedel av barnen växer upp under fattiga förhållanden. Intressant nog hymlar inte kommunalrådet om vilka de fattiga barnen är. Det är bidragsmigranternas kravallknott.

Dessa har alltså uppehållstillstånd och har till stor del blivit tilldelade en kommunplats, EBO har alltså inte med saken att göra.
Kommunalrådet säger som det är. När de tilldelades en kommunplats togs ingen hänsyn till högst eventuella integrationsmöjligheter. De kastades helt enkelt ut på den lediga yta som var tillgänglig.

Vilket enligt min blygsamma åsikt innebär att själva antalet var överväldigande. Samt, givetvis, att det visat sig att de stora flertalet av dessa är så kulturellt aparta att de inte vill anpassa sig och göra sakernas tillstånd bättre. Man föredrar att leva på bidrag i Sverige hellre än att bo i de skruttländer man kom ifrån.
Fattigdom är ju relativt. Ungarna slipper ju i alla fall att svälta ihjäl i hemlandet!

En sak är säker. Socialdemonkratin kommer plocka upp fler förslag från sina svurna dödsfiender SD. Ty snart är det val och MiljöPhascisterna behöver inte blidkas för att man ska få behålla makten!

  1. Kvällsposten 2022-01-11