Dricksvatten

Dricksvatten 1

Halmstad kommer vara minst 10,4 miljoner liter för kort på dricksvatten i sommar.

Detta trots det faktum att alla privatpersoner uppmanas att fylla sina poler med tekniskt vatten och vattna gräsmattorna med det regnvatten som kan sparas ihop.
Anledningen till att jag anger siffran med sådan exakthet är enklare än man tror. Kommunens alla utomhusbad drar 5,2 miljoner liter dricksvatten för att kunna fyllas upp, minst lika mycket går åt under sommaren för att spola rent och ersätta det som dunstar.

För den oinvigde kan termen tekniskt vatten tarva en förklaring. Det är samlingsnamnet för allt vatten som inte håller dricksvattenkvalitet.
Redan tidigare har det varit på tapeten att fylla kommunens utomhusbad med det. Chefen för bad och lek, Lovisa Aldrin, konstaterar dock att pengarna för att köra ut vattnet i tankbilar skulle bli för hög. Kommunen har också annat att betala, Lovisa har för övrigt varit kommunråd för folkpartiet och känner till det bistra faktumet att politik innebär att prioritera.

Det har emellertid inte alltid varit så att alla bassänger alltid fyllts med dricksvatten. Fram till 2019 fyllde man exempelvis bassängerna i Brottet med havsvatten, En mycket praktiskt lösning eftersom just Brottet ligger precis vid havet.
Vidare går det att konstatera att Furulundsbadet i Oskarström ligger nästgårds Nissan. Förslaget att pumpa upp vatten från havet och Nissan faller emellertid på ett mycket egenartat argument. Det anses vara ett arbetsmiljöproblem för personalen att placera ut pumparna!
Enligt Lovisa Aldrin är det dessutom stor risk för algtillväxt samt svårt med kloreringen av havsvatten, det kan bildas hälsofarliga ämnen. Också det är låter som ett forcerat argument, mig veterligen har ingen under årens lopp lidit några allvarligare men av överklorering på Brottet.

Tydligen är det dock så att vi inte behöver oroa sig över hövan för att Halmstad ska stå utan vatten i dessa tider. Det förs ”dialoger” inom kommunens förvaltning och privata aktörer som leder till att tillgången till den livsviktiga vätskan ska vara god.

Förutom det så finns det viktiga poänger med kommunens utomhusbad. Exempelvis den rent karaktärsdanande, att folk kommer ut i solskenet och får bada, så utvecklar de samhällsmedborgarnas simförmåga.
En annan och inte helt oäven sak är att de anses minska kommuninvånarnas vilja att bygga egna pooler. Ur ett fostrande perspektiv är det klart utmärkt eftersom möjligheten att berikas av olika perspektiv mångfaldigas om man får träffa andra.
Det är väl också så att det sparas lite vatten, miljö och det som kallas ”klimat” på kuppen. Det sista naggas dock lite i kanten eftersom vissa samhällsomstörtande element väljer att ta privata bilar till utomhusbaden.

Men ändå tänker jag att 10,4 miljoner liter dricksvatten inte är något man skojar bort när andra alternativ finns. Åtminstone borde man kunna ordna det på Brottet som ligger precis vid havet, kunde man borra en tunnel genom Hallandsåsen borde man rimligtvis kunna hämta vatten från ett hav som ligger max en 20 meter bort.

Det borde för övrigt stärka Halmstads profil som en smart kommun i absolut framkant, och sådant brukar ju politiker få gåshud av. Dessutom är ju havsbad inne bland mer resursstarka grupper i Halmstad som ingenting annat önskar att kommunen ska smälla upp så kallade kallbadhus både här och där.
Det finns givetvis en viktig integrationspolitisk aspekt att fundera på. Kanske är det så att det behövs lite saltvatten att smeka hudkostymerna från främre Orienten med för att de ska bli lättare att hantera?

En äkta klassisk liberal håller sig dock för god för kommunalt arrangerade bassängbad. Vi söker oss till pärlorna i kommunen. Avskilda stränder, insjöar eller våghalsiga dopp i Nissan.
Allt annat är att betrakta som socialism och därmed skadligt för våra ömtåliga själar. Och vi tycker att det är mycket märkligt att kommunen yrar om vattenbrist samtidigt som man fyller bassängerna med 10,4 miljoner liter prima dricksvatten!