Dödsrädsla och kriminalvård

Dödsrädsla och kriminalvård 1

Enligt en polischef intervjuad av TT är kriminaldårarna i Eskilstuna märkta av dödsrädsla.

Anledningen till detta står att finna i att det på ingen annan plats i Sverige skjuts då mycket som i Eskilstuna. Statistiken visar att 32 fall har inträffat i år, det ger 29,67 skjutningar per 100 000 invånare. På god andraplats hittar vi Södertälje med 21,54 skjutningar per 100 000 invånare.
Det förtjänar att påpekas att statistiken är preliminär när denna text skrivs, än är det gott och väl 10 timmar kvar av år 2022.

Även om vi tar i beaktande att statistik kan vara förrädisk (exempelvis placerar sig Ockelbo, varifrån tronarvingens äkta hälft är bördig, på en föga smickrande femteplats på listan med 17.07 skjutningar per 100 000 invånare, eftersom 1 skottlossning inträffat därstädes under året) så sticker Eskilstuna verkligen ut.
Vi kan förövrigt tänka oss att höga vederbörande i Malmö gillar att använda måttet som anger skjutningar per 100 000 invånare. 7,58 låter nämligen bättre än 27 som är det verkliga antalet.

Men åter till till den dödsrädsla som polischefen i Eskilstuna misstänker att kriminaldårarna därstädes lider av. Vad göra åt densamma?

Det absolut enklaste, som också är den billigaste och mest effektiva lösningen, är faktiskt att lägga ned vapnen och sluta skjuta. Den är i alla fall betydligt bättre än vad en ledare för ett gäng kriminaldårar uttalade i en kvällstidning. Han satt inlåst i fängsligt förvar, och skulle väl kvarstanna där under överskådlig tid, men menade att problemen skulle vara mindre om han fick vara på fri fot.
Orsaken till detta var att inget maktvakuum skulle uppstå och han skulle hålla pli på ungtupparna.

Det är givetvis mycket naivt att tro på någon av de lösningarna. Har våldsspiralen börjat snurra fortsätter den och det kvittar hur många äldre och erfarna kriminaldårar som släpps lösa. Man kommer fortfarande kämpa om marknadsandelar och vilja lösa verkliga och påstådda oförrätter genom urskiljningslöst våld.

En intressant lösning är givetvis att slå undan en del av gängens inkomster. Att legalisera vissa typer av droger skulle vara en del av detta. Problemet är bara att kriminaldårarna har en helt utmärkt förmåga att finna nya illegala födkrokar, det är bara fantasin som sätter gränser.¹

Ett annat alternativ som av lätt insedda skäl aldrig kommer bli verklighet i Sverige är att förändra paradigmet ”kriminalvård”. Så är det nämligen att den förhärskande ståndpunkten är att kriminaldårar ska rehabiliteras till fullvärdiga samhällsmedborgare.
Min ödmjuka notering är att den verksamheten i bästa fall haltar betydligt.

Förslaget från min sida är alltså att vi omprövar den förhärskande synpunkten att det går att rehabilitera människor till goda samhällsmedborgare.
Vi konstaterar alltså att vissa är notoriska rötägg som inte förtjänar att fritt röra sig bland hederligt folk. Vi kan givetvis kombinera detta med utvisningar av de som inte är önskvärda i landet. Det kan tänkas att en stor del av de skyldiga till skjutningarna i Eskilstuna ingår i det klientelet.

Här kan man fråga sig om detta är lämpliga åsikter att förfäkta när man som undertecknad företräder ett av de enda rimliga alternativen i svensk politik?
Självklart är det så, faktum är att detta är orsaken till att KLP är ett av de enda rimliga alternativen. Vi ställer oss nämligen på hederligt folks sida genom att ta oss rätten att klart peka ut vad som är rätt och fel. Det finns ingen hävdvunnen rätt för kriminaldårar att springa omkring och skjuta och bomba, majoriteten (även de som inte är klassiska liberaler) av Sveriges befolkning håller med mig i detta.

Faktum är att detta är så busenkelt och självklart att man häpnar över det faktum att inte höga vederbörande i riskdagen ännu inte genomfört det. Anledningen därtill är emellertid mycket enkel, de önskar makt men struntar i konsekvenserna av sitt handlande. Deras planeringshorisont är i bästa fall 4 år.
Att vi vanliga medborgare lever i dödsrädsla och att kriminalvården inte fungerar struntar de högaktningsfullt i!

  1. De som inte tror mig kan läsa på om hur maffian i USA växte sig stark i det landet under förbudstiden.