Det Rätta Virket!

Det Rätta Virket! 1

Italienaren Matteo Salvini är utan tvekan en politiker av det rätta virket.
När han nu ska åtalas för ett av sina mer kontroversiella beslut som Italiens inrikesminister konstaterar han följande; – Dras jag inför rätta för att ha skyddat mitt land? Italien först. Alltid!

Bakgrunden är enligt Aftonbladet följande.
Sommaren 2019 ville räddningsfartyget Open Arms lägga till i hamnen på ön Lampedusa, efter att ha räddat 147 människor som försökt ta sig över havet. Italiens dåvarande regering, där Salvini var inrikesminister, lät dem inte göra det.
Italien försökte sätta press på andra Medelhavsländer att ta emot fler migranter, då Italien under flera års tid tagit emot en stor majoritet av de som kommit över havet. Salvini har sagt att han gjort det för att “försvara nationen”.

Man kan alltså konstatera att Matteo Salvini kraftigt avviker från den så kallade värdegrunden den svenska regeringen höll, och fortfarande håller fast vid, i flyktingfrågan.
För svenska förhållanden är han så något apart som en politiker med sina landsmäns bästa för ögonen.

Bakgrunden är givetvis att Matteo Salvini tillhör partiet Lega Nord. Ett federalistiskt parti som i mångt och mycket kan sägas utgöra en lämplig förebild för mitt eget Klassiskt liberala partiet.
Lega Nord är givetvis ett högerpopulistiskt parti. Självklart får de mycket stryk av högerradikala nationalister och fascister eftersom man absolut på inga villkor alls vill ha ett centralstyrt Italien.

2019 ägnade han sig åt att hantera det som rikspolitiker faktiskt ska hantera. Nämligen landets yttre och inre säkerhet. Vilket då ska prövas av en rättslig instans.

Att en svensk politiker skulle kunna ställas inför rätta är givetvis helt omöjligt. Inte bara för att syltryggarna i den nuvarande regeringen aldrig skulle komma på tanken att sätta svenskarnas väl och ve framför bidragsmigranters rätt till uppehälle. Utan mest på grund av att regeringens beslut fattas i konsensus. Alla måste vara överens.

Ingen har väl heller glömt den pärla ”vice” statsminister Åsa Romson stod för 2015 när hon jämförde Medelhavet med nazisternas judeutrotning i Auschwitz.

Matteo Salvini är således en god förebild att efterlikna. Han sätter ned foten och fattar ett obekvämt beslut när det verkligen gäller.

För svensk vidkommande skulle väl Salvinis obekväma beslut bäst motsvaras av ett krav på repatriering av bidragsmigranter. Sannolikt är väl det den största vattendelaren mellan å ena sidan SD och, å andra sidan, M och KD. pseudoLiberalerna ska vi bara inte tala om. Det sistnämnda partiet drabbas väl av kollektiv blodstörtning om den frågan kommer upp på dagordningen.

Jag är dock inte främmande för att arbeta för en sådan lösning. Den lär sannolikt vara omöjlig att lotsa genom riksdagen. Men som princip säger den allt om vad man tycker är viktigt att prioritera.
För att skydda Sverige och svenskarna får vi inte rädas att i varje givet ögonblick protestera, obstruera och markera mot dem som inte vill oss väl. Precis som Matteo Salvini.

Att uttrycka sig som honom, -Dras jag inför rätta för att ha skyddat mitt land?, skulle jag vilja att alla politiker skulle skriva under på.
För mig ingår det arbetsbeskrivningen att jag älskar mitt land och vår nationella särart. Det jag inte tycker om är en repressiv statsmakt som förtrycker medborgarna med skatter som tas upp genom hot om våld. Med åsiktsförtryck som genomdrivs medelst statsfinansierade medier, presstöd, kulturpolitik och statligt styrd utbildning. Samt en fördummande likriktning som utgår från en urbaniserad medelklass som inte begriper att livsvillkoren skiljer sig kraftigt över landet. Samt klimatfjanteri utan dess like.
Lägg därtill en biståndspolitik, migrationspolitik och integrationspolitik från helvetet som enbart verkar ha till syfte att utplåna oss.

Där har ni skälen till varför en politiker av det rätta virket står för kraftig decentralisering och regionalt/kommunalt självbestämmande samtidigt som han kan försvara landets gränser och stoppa migration.
Framtiden får utvisa om jag är lika värdig som min förebild Matteo Salvini.
Får jag möjligheten att komma till riksdagen 2022 är jag redo att låta mig prövas!