Dessa Tider!

Dessa Tider! 1

Fru statsminister Magdalena Andersson har mycket att tänka på i dessa tider!

När denna artikel skrivs är hon i Amerikat, flickebarnet, och frotterar sig med presidenter och annat påstått fint folk. Dagens tafatta försök i statskonstens utövande får jag säkert anledning att återkomma till, nu ska jag ta upp  såsseriets syn på skolan.

Det nalkas ett val i höst. Som bekant är det då dags för mer eller mindre slagkraftig affischering kring väl valda hjärtefrågor som antas locka väljare att rösta rätt. I socialdemokraternas fall får man anta att det är lika med att rösta rött.
Skolan är en fråga som det forna arbetarpartiet anser sig omfamna alldeles speciellt.

Alltså utropar fru statsminister Magdalena Andersson att ”Skolan ska vara till för barnen, inte ägarna”. Texten är flankerad av fru statsministerrinnan själv med ett tillkämpat leende. Eller om hon nu bara försöker se lagom neutral ut, det är svårt att veta.
Underst till vänster konstateras att ”Vårt Sverige kan bättre”.

Vad gäller detta om att ”Vårt Sverige kan bättre” är jag benägen att undra varför det nästan bara kommuniceras vart fjärde år. Dessutom, lever vi inte redan i ett socialistiskt lyckorike? Varför är det för övrigt så erbarmligt svårt att få fason på verksamheten trots att partiet i modern tid nästan alltid haft makten?
Vari ligger egentligen svårigheten?

Den frågan kan jag besvara utan större problem. Socialdemokraterna, och för den delen alla andra riksdagspartier, har egentligen inga skäl för att göra det för bra här i landet.
Våra etablerade riksdagspartier har faktiskt alla skäl i världen för att undvika det så långt det bara går.
Om allt skulle flyta på utan större gnissel funnes det nämligen inget behov av att hela tiden lappa och laga!

Formuleringen ”Skolan ska vara till för barnen, inte ägarna” är givetvis medvetet listigt vald.
Med ”ägarna” förstår ju alla att det är fråga om privata investerare, det vill säga riskkapitalister och annat pack.

Man avser inte kommunala skolor, de samägs ju rent teoretiskt av oss skattebetalare. Sålunda är de att anse som goda per definition. Att kommunala skolor kan vara väl så illa (oftast mycket värre) som privata skolor hoppas man att ingen tänker på i hastigheten.
Man anar att arbetarrörelsen djupt i sin själ fortfarande anser att det enda rätta kapitalet är skattekapitalet hanterat av politiker och byråkrater allena.

Det viktigaste man missar är givetvis att alla skolor, privata såväl som kommunala, tvingas följa statliga läroplaner.
Något utrymme för att styra bort från dem är det ingen som har. Alltså kommer alla skolor mer eller mindre, oftast mer, fungera som lydiga verktyg i statsmaktens händer. Det har inte fungerat bra hittills och lär inte göra det i fortsättningen heller.

Vi kan alltså resa argumentet att skolan inte alls är till för barnen. Snarare är den en projektionsyta för politiker och byråkrater med sina önskemål om att forma människor. Dessutom med pengar vi tvingats betala in under hot om våld!
Detta känner givetvis statsministerrinnan till mycket väl. Men just det budskapet är svårt att få någon positiv schvung på när det ska formuleras kort och koncist för att locka valboskapen med.

Alltså tar man till regel 1A i den vänsteristiska valhandboken.
Påstå att den privata sektorn är sämre på att slösa med skattepengar än folkvalda och byråkrater. Alla vet att det inte nödvändigtvis behöver vara fallet, åtminstone de som har en rudimentär förmåga att tänka själv. Vilket alltså är orsaken till att socialdemokratiska väljare går på det!

Min lösning på problematiken är mycket enkel. Låt föräldrar slippa betala massa skatt som sedan ska fördelas i form av skolpengar hit och dit. Avskaffa statliga verk och läroplaner, låt folk välja själv.

Vill man undervisa hemma själv så får man göra det. Vill föräldrar slanta ihop till en skola själv så går det också bra.
Om inte annat skulle fru statsministerrinnan själv slippa stå och se så tillkämpat statskvinnomässig ut på valaffischerna!

Den som lägger sin röst på KLP i höstens val håller med mig. Den som inte gör det är tyvärr räddningslöst förlorad…