Den Svenska Flaggan!

Den Svenska Flaggan! 1

Som redaktör för nätpublikationen Fri Debatt tillhör det tjänsteplikten att varje månad beskriva tillståndet i riket i en lagom slängig krönika som senast publicerades igår måndag.

Den som läser igenom gårdagens publicering noterar att jag avslutade med ett öppet brev till överbefälhavaren med anledning av den iögonfallande annons försvarsmakten publicerade som försättsblad till söndagens Svenska Dagblad.
För er som inte läst mitt öppna brev var lydelsen enligt nedan!

Hej

Jag noterar att Försvarsmakten officiellt gett upp försvaret av Sveriges flagga i och med att Ni nu opererar under Pride-festivalens regnbågsfärgade dito. Åtminstone om man får tro er annonsering i Svenska Dagbladet.
Jag kan inte påstå att jag är förvånad över den saken då jag som granne till ett av Sveriges få kvarvarande regementen, Lv-6 i Halmstad, under lång tid kunnat bese det tilltagande förfallet.
Senast konstaterade jag förfärat att ett så kallat befäl gick och glodde i sin mobiltelefon under det att hen förde trupp.

Dessutom envisas stadens regemente med att hissa den svenska flaggan varje morgon. Jag utgår ifrån att detta missförhållande omedelbart rättas till och att man per omgående skickar en grupp av specialtränade värdegrundsspecialistkommandoofficerare att rätta upp läget därstädes. Önskvärt är dessa är medlemmar i Miljöpartiet och har en bakgrund som dialogsoldater. Jag utgår från att samtliga kommer ha en politiskt korrekt sexuell läggning, nämligen homosexuell.
(OBS! Se för helskotta till att de inte är Centerpartister!)

Vi kan nämligen inte ha regementen i landet som avviker från den av högkvarteret fastlagda linjen!

Med kamratliga hälsningar
Magnus Jönsson, Halmstad

Jag fick följande svar skickat till mig, inte av ÖB själv, men väl en av hans flinka underlydande, som löd enligt följande:

Hej Magnus,

Försvarsmakten hedrar svenska flaggan varje dag. Annonsen är en del av en kampanj.

Försvarsmaktens verksamhet utgår från att vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Försvarsmakten har valt att delta i Pride, efter ett beslut som fattades av ÖB 2014, för att visa på att vi står upp för vår värdegrund och värnar alla människors lika värde och rättigheter. Att tydligt visa att vi strävar efter att vara en inkluderande organisation där alla behandlas med ömsesidig respekt. Deltagandet i Pride syftar också till att sprida kunskap om hur Försvarsmakten arbetar med HBTQI-frågor. Genom dialog med andra människor och aktörer om våra uppgifter, vår roll i samhället och vår värdegrund.

Vänliga hälsningar,

Johanna

Svaret bevisar väl om inte annat än den del av försvarsmaktens budget som läggs på informatörer är väl spenderad på så sätt att man får snabba svar. Samt, icke minst, att svaren är precis så menlösa och intetsägande som moderna standarder säger att de ska vara.
Maken till ickesvar hittar man inte i brådrasket på denna sida av Atlanten.

Det är självklart, tycker jag, att försvarsmakten är satt att tillvarata vårt sätt att leva och invånarnas frihet. Eller det borde åtminstone vara så pass självklart att det inte med nödvändighet ska behövas slås fast i värdegrundsdokument.
Att sedan försvarsmakten i vissa delar kanske är en rutten organisation som inte har vett att begripa att även bögar och flator kan vara hederligt folk får de arbeta med internt.

Att man skall vara en inkluderande organisation som behandlar alla med ömsesidig respekt är ett ganska kul sätt att se på sakernas tillstånd. I första hand tycker jag att rätt hen ska vara på rätt plats och vara redo att till sista blodsdroppen försvara riket.

Att särbehandla och lyfta fram vissa grupper som politiskt är på modet bevisar om något att inte alla i Sverige är lika värda att försvara.
Sist och slutligen, det finns bara en enda flagga som står för Sverige. Det är den flagga som alla i landet har att visa vördnad och respekt för.
Nämligen den svenska flaggan!