Demonkratin

Demonkratin 1

MiljöPhascisterna, i dagligt tal omnämnda som Miljöpartiet, önskar skjuta den parlamentariska demokratin i sank!

Man kan inte tolka den debattartikel i DN som bland annat ”Demokratiminister” Amanda Lind skriver under på.
Där menar man bland annat att rösträttsåldern skall sänkas till blott och bart 16 år!

Men vi kan börja med debattartikelns syn på Public Service. Man menar att deras oberoende skall stärkas eftersom det är nödvändigt med ett allsidig nyhets- och medieutbud av hög kvalitet oavsett var man bor.
Därför skall man skydda public services oberoende i grundlagarna.
Man glömmer givetvis bort problematiken med finansieringen. Den garanterar, i sin nuvarande form, att journalisterna därstädes inte för hårt biter den hand som föder dem. På sin höjd nafsar de bara för syns skull. Vilket givetvis ur nuvarande riksdagspartiers sätt att se på saken är mycket praktiskt.

När nu Sverigedemokraterna så smått börjar bli salongsfähiga och släppas in i värmen kan man tänka att energin läggs på andra riksdagspretendenter. Så garanterar man ytterligare ett tag att vänsterismens gift kan sippra ut i alla samhällslager.

Man vill också tillsätta en ny maktutredning, införa ett nationellt medborgarinitiativ och försvåra ändringar av grundlagar. Fast det sistnämnda gäller nog inte de grundlagar MiljöPhascisterna finner dåliga.

Vi måste ju komma ihåg att MiljöPhascisterna till skillnad från exempelvis Sverigedemokraterna vill alla väl. Att fler människor röstar på Sverigedemokraterna är en oförklarlig anomali som inte går att förklara med annat än att folk är typ korkade (i alla fall om du frågar en MiljöPhascist, de är per definition goda människor).

Tveksammast av allt är förslaget om medborgarinitiativ. Det är nämligen ett utmärkt sätt att flytta det demokratiska inflytandet ännu längre från medborgaren.
Om man nu värnade det direktdemokratiska inflytandet skulle MiljöPhascisterna, per omgående, låta sina väljare lägga förslag direkt till riksdagshenen och få möjlighet att rösta om varje liten sak som skall avgöras i kammaren.
Istället ska medborgarna bereda varje fråga de vill ha upp, samla folk och underskrifter och hållas sysselsatta istället för att få något gjort.

Blir jag vald till riksdagen ska min första åtgärd bli att tillskapa en hemsida där folk kan gå in och inte bara göra sin röst hörd. De ska kunna rösta om hur jag ska rösta i kammaren. Ni kan se det som ett löfte. Lyckas vi krascha riksdagens server har vi lyckats med det demokratiska uppdraget!

När det gäller detta med rösträtten läser jag mig till att man i första hand riktar in sig på kommunalvalen.
Ett avgörande argument tycks vara att barn numera är väldigt politiskt aktiva men inte ”känner sig inkluderade i samhället”.

Det är givetvis en mycket avslöjande argumentation. MiljöPhascisterna bryr sig föga om ett gott utfall av politiken. Man tänker sig att allt löser sig om bara fler får vara med och bestämma.
Vi som har erfarenhet från annat är Rosenbads kvalmiga sammanträdesrum och Riksdagens dammiga kammare håller kanske inte med om att det är riktigt så enkelt.

Vi som lever ute i det som kallas verkligheten tycker det vore bättre om man kom till skott och inte i onödan tröskar saker i evigheters evighet. Det är dessutom en nyttig erfarenhet för unga själar att tiga still när vuxna talar, i akt och mening att lära sig hur en slipsten skall dras.

Dessutom är det givetvis så, vilket Amanda Lind och de övriga MiljöPhascisterna som skrivit under debattartikeln glömmer nämna, att deras parti kraftigt hänger på gärdsgården. Att säkra unga och lättpåverkade medborgares röster är sålunda ett realpolitiskt måste för dem.
I äldre ålder tenderar ju de värsta tokigheterna att slipas av, vilket påverkar MiljöPhascisternas opinionssiffror menligt.

Själv tycker jag gott att rösträttsåldern i samtliga val kan höjas kraftigt. Den bör vidare knytas till att man är nettobetalare till kassakistorna som herrar och damer politiker fördelar pengar ur. Sist men inte minst bör någon form av skriftligt prov bevisa att man förstår enklare ekonomiska samband och samhälleliga processer för att få rösta.

Givetvis ska inte människor som får sin lön av stat, region eller kommun få rösta i val som gäller dem. De har nämligen alla incitament i världen att rösta på det utfall som är bäst för dem själva. Politiskt aktiva som undertecknad ska också undantas från rätten att rösta till de församlingar man vill komma in i, i mitt fall riksdagsvalet. Jag kan redan nu utlova att jag kommer föregå med gott exempel och avstå från att lägga min röst i valet 2022.

MiljöPhascisternas debattartikel i DN kan vi slänga i soptunnan direkt. Den är bara ett spel för gallerierna. Om folk tar sitt förnuft till fånga slipper vi partiet i riksdagen efter nästa val. Då är vi ett steg närmare demokrati istället för den nuvarande demonkratin!