De Gamla

De Gamla 1

Ett land kan dömas efter hur man ser efter och sköter sina svagaste. Till exempel de som jobbat hela livet, betalat skatt och behöver en hjälpande hand på ålderns höst.
I Sverige utmärker vi oss inte precis för den omsorg vi lägger ned på dem
.

Tidigare har jag på fridebatt.se tagit upp Socialistiska Snor-Ungars kongress  där man på fullt allvar röstade om kravet på klimatsmart och vegetarisk kost på äldreboenden.
På senare tid har vi hört om en övernitisk kostchef i Gislaved som ville förbjuda läsk.

Vad saken nu gäller är att en undersköterska på ett av Attendos äldreboenden prompt varslades om avsked när hon riktade kritik mot pandemihanteringen.
För övrigt är det inte bara en moralisk skyldighet att anmäla missgrepp inom äldrevården. Man är skyldig enligt lag att göra det.

Lex Sara kallas 14 kapitlet 3§ i socialtjänstlagen. Den föreskriver att var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionsnedsättning ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Personalen måste anmäla missförhållanden.

Med tanke på det manfall som förekommit bland de äldre under det att covid-19 härjat får vi väl konstatera att undersköterskan agerat fullt rimligt när hon ifrågasatt att Attendo inte ställt om till så kallad kohortvård.
Eller för att ta det på ren svenska, isolerat de sjuka från dem som varit friska.

Låt oss därför titta lite på vad Attendo är för företag.
På deras hemsida framgår tydligt att de i det närmaste är guds gåva till Sveriges befolkning. Men som alla vet är det inte där man ska söka information för att hitta företagskulturen.

När man studerar företagsstrukturen förstår man att bland annat Nordstjernan AB, med en blygsam vinst på 722 miljoner enligt senaste beskedet, som kontrolleras av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser är en storägare.
Nordstjernans vice ordförande är Caroline Berg, dotter till Nils Mörner och Antonia Ax:son Johnson. Hon är också ordförande i Axel Johnson AB och innehavare av en drös andra poster.

Caroline Berg har jobbat på Strix Television och ZTV. En gång i tiden var hon i det närmaste statsanställd som dokumentärfilmare på SVT.
Kanske var det där hon fick upp ögonen för att satsa på verksamhet som till största delen är skattefinansierad. Det vill säga innebärandes en rik och stadig inkomst bara man signalerar rätt kärnvärden?

Studerar man hennes CV konstaterar man vidare att hon är styrelseordföranden i The global village, som bland annat står bakom Järvaveckan.
Från det och liknande områden rekryteras kanske en del av dem inom Stockholms äldrevård som man nödgas utbilda i det svenska språket efter att de anställts…

Nu är det givetvis två helt olika saker att godhetssignalera genom att sponsra Järvaveckan respektive se till att äldrevården fungerar.
Järvaveckan är ofarlig och genererar mest massa tomt och till intet förpliktigande munväder. På äldreboenden är det fråga om riktiga människor som riskerar att dö för att de är gamla och bland annat har dåligt immunförsvar. Samt kanske i vissa fall lider av tillstånd som gör att de inte kan ta hand om sig själva.

Det är med andra ord skarpt läge när virus, av vilken sort det än vara månde, grasserar en masse för dessa människor.
Då prövas så att säga organisationerna på ett annat plan än när det gäller att värka fram nya värdegrundsdokument, haspla floskler på hemsidan eller räkna hem vinsten till storägarna på sista raden.

Som alltid är det ägarna som har det yttersta ansvaret.
I fallet med Attendo får man konstatera att Caroline Berg är en av dem som får stå där med skammen. Varför har inte hon sett till att hennes underlydande anställt folk som står pall i epidemin?

Det är nästan såpass att alla med intresse för att pina välfärdskapitalister bör köpa på sig en aktie eller två för att ställa sig upp på bolagsstämman och agera på ett etablissemangsvidrigt sätt. Det vill säga ifrågasätta vad de håller på med.

Det duger inte att varsla folk om avsked för att de agerar med ryggrad och lagligt stöd. Någon jävla ordning får det vara även i ett socialdemokratiskt mönstersamhälle!