Kontakta din Riksdagsledamot

Kontakta din Riksdagsledamot 1

Så var det då dags. Skarpt läge råder och en massa miljarder lovas bort till EU:s återhämtningsfond i spåren av den senaste dödsmördarpandemin.
Den som missade den tidigare texten i ämnet, Partipiskan, kan läsa inlägget här.
Eftersom jag står på folkets sida mot eliten har jag författat ett brev som ni kan skicka till ert riksdagshen med klagomål om riksdagen röstar ja till beslutet.

Inom parentesen fyller ni i själva,

(Din bostadsort och aktuellt datum)

Bästa Riksdagshen (riksdagshennets efternamn)!

Den 24 mars fattade riksdagen beslut om att till EU och däri ingående länder med suboptimal statsbudget-disciplin utbetala en oherrans massa pengar som stöd på grund av händelser som ligger utanför min kontroll i egenskap av medborgare i Sverige.
Detta trots att vi redan betalar en massa pengar i medlemsavgift till EU.

Beslutet kommer att föra över ytterligare makt till EU. Är det så att Ni riksdagshen anser att Sverige i förlängningen bör avskaffas som självständigt land och uppgå som delstat i Europas Förenta Stater?

Jag vill också påpeka att mina skattepengar går till att finansiera en sjukvård som enligt all tillgänglig statistik har ett av de absolut lägsta antalet intensivvårdsplatser i hela Europa.
Detta är förmodligen anledningen till att sjukvårdspersonalen är nästan helt körd i botten.

Eftersom den senaste dödsmördarpandemin, som märkligt nog 97 procent av alla drabbade överlever, har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina är det min bestämda åsikt att eventuella ersättningsyrkanden bör riktas mot det landet. Inte min plånbok.
Det kan inte heller vara mitt ansvar att länder som Italien, Grekland, Portugal och Spanien har samma inställning till budgetdisciplin som svenska generaldirektörer och statsråd har till restriktiva förhållningsregler under pågående dödsmördarpandemi, nämligen att det inte gäller dem själva.
Det är en sak Ni får ta upp med berörda parter.

Jag önskar i första hand att Ni personligen skriver ut ett intyg där min andel av de till unionen utslängda pengarna tydligt framgår. Jag tänker använda det i min deklaration och yrka på skatteavdrag för allmän vårdslöshet med skattemedel.
I andra hand vill jag att Ni personligen ringer upp mig på (ditt telefonnummer) och förbehållslöst ber mig, som valt dig att sitta vid köttgrytorna i Stockholm, om ursäkt.
Vänligen notera att det ena inte utesluter det andra.

Jag vill också att Ni, Riksdagshen (riksdagshennets efternamn), omedelbart tar kontakt med ledamöterna i er regions Regionfullmäktige och ber dem rätta upp läget på sjukhusen.
En mycket större del av mina skattepengar, helst vartenda öre av dem, till regionen måste läggas på sjukvård och beredskapslager till sjukvården. Om jag under hot om våld tvingas betala skatt ska pengarna läggas på vettiga saker!
Med tanke på att smittspridningen varit omfattande på äldreboenden bör även kommunpolitiker få sig en släng av sleven!

Med Vänliga Hälsningar
(Ditt namn)

(Skriv din hemadress här, så intyget kommer rätt)