Covidbevis

Covidbevis 1

Man behöver inte ge staten mycket för att den ska slita av hela stycket!

I ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet, som ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor, kan vi läsa att: ”Regeringen förlänger Myndigheten för digital förvaltnings (Diggs) uppdrag att projektleda utvecklingen av en digital infrastruktur för covidbevis. I uppdraget ingår att utveckla och anpassa befintlig lösning för framtida behov och skapa lösningar för dem som idag inte kan få covidbevis digitalt.”

Lite undangömt kan vi läsa vidare: ”I uppdraget ingår bland annat att Digg ska samverka med E-hälsomyndigheten för att skapa en lösning för att snabbt kunna vidareutveckla eller nyutveckla tillämpningar vid framtida pandemier eller kriser.”

Vän av ordning och även undertecknad undrar försynt vad ”…eller kriser” innebär mer exakt. Vi ska fundera över det lite senare.

En sak är är definitivt säker. Covidbevisen är här för att stanna och utvecklas. I pressmeddelandets inledning försöker man så gott det går rapportera det som en förbättring genom att man skapar lösningar för dem som inte kan få covidbevisen digitalt. Egentligen är det givetvis så att det allmänt inom statsförvaltningen anses vara nesligt att man saknar kontroll över de medborgare som inte omedelbart kan identifiera sig via någon form av digitalt bank-id.
I och med utvecklingen av covidbevisen ska snart dessa frifräsare vara infångade och registrerade.

I pressmeddelandet argumenterar man för att covidbevisen är en befrielse för medborgaren: ”– Covidbevisen har underlättat för människor att resa i Europa och delta i evenemang i Sverige under pandemin.”

Detta är givetvis en ren lögn.
Vad som egentligen har hänt är att världens regeringar, inklusive EU och andra överstatliga monster, gått fullständigt bärsärk och förnekat människor rätten att röra sig fritt.
Särskilt beklämmande är detta när det gäller EU som påstår sig vara ett framgångsrikt och gränslöst fredsprojekt. Vad covidbevisen egentligen utgör är helt enkelt ett lydnadsbevis som delas ut till dem som åtlyder statliga och överstatliga påbud. En partibok för det vänsterliberala projektet, helt enkelt.

Prepandemiskt gällde den fria rörligheten för personer om EU-medborgares rätt att resa till och stanna i ett annat EU-land för att arbeta, studera, söka jobb, starta egen verksamhet eller leva där som pensionär. Grundprincipen är att EU-medborgare ska ha rätt till samma förmåner som värdlandets medborgare.
Något krav på att redovisa sin medicinska status har aldrig funnits innan.

Om vi funderar över framtida tillämpningar är en del av dem lätta att förutse. Covidbevisen kommer givetvis att knytas till olika förmåns- och bidragssystem. Utan att vara särskilt fantasifull kan uppgifterna i eventuella framtida bevis knytas till exempelvis kommunala försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag. En enkel och effektiv metod att få motsträviga och integrationsresistenta individer i svenska ghetton att vaccinera sig.

För min egen sort, den uppkäftiga och motsträviga något högre medelklassen, går det utmärkt att kräva en installation av godkänt covidbevis för att använda SJ:s utbud eller tanka bilen. Givetvis för att det skall vara för allas bästa!
Och om någon tycker att det låter alarmistiskt så vill jag påminna om att den som skulle påstått att sakerna skulle utvecklas såhär för 5 år sedan hade blivit utskrattad.

Nu kan vi slutligen fundera över vad ”…eller kriser” innebär.
Det fina med den formuleringen är givetvis att den kan betyda precis vad som helst! Själva definitionen av en kris är självklart att vi inte har en aning om hur den uppstår eller påverkar samhället. Bara att det per definition kan anses vara en avvikelse.
Problemet är, vilket vi konstaterat under dödsmördarpandemin, hur den ska definieras.

Sjukvården har exempelvis haft det periodvis extremt jobbigt och svårt med ett stort antal svårt sjuka människor att ta hand om. Låt vara att det i grund och botten beror på att ansvariga politiker tycker genus, anus och mångfald är viktigare än en robust sjukvård, men jobbigt har man likväl haft det på golvet.

Samma personer som alltså tar sig rätten att definiera vad en kris är, och som tagit sig rätten att rusta ned sjukvården, tar sig nu rätten att utveckla instrumenten för att registrera och kontrollera medborgarna.
Det är en skrämmande utveckling.

Snarare än vi anar finns risken att covidbevisen utvecklas till ett socialt rankingsystem, alternativt att vi kommer befinna oss i en permanent krissituation som sägs kräva den lösningen.
Som vanligt är det vi medborgare som har ett val att göra. Vi bestämmer själva om vi vill vara medlöpare eller om vi ska bjuda motstånd!