Coronapandemin

Coronapandemin 1

Innan vi rusar åstad och hyllar Sveriges låga överdödlighet under coronapandemin är det ett par saker som tål att tänkas på.

Låt mig först nämna ett obestridligt faktum. De flesta i Sverige som dog i Sverige var över 70 år gamla. En artikel i Dagens medicin formulerar det enligt följande: ”Nästan 20 000 svenskar har avlidit med covid-19. Drygt 17 700 av dem har varit över 70 år, varav många smittades på något av de hundratals äldreboenden där smittan tog sig in våren 2020.”¹

Om mina läsare för ett ögonblick kan avstå ifrån att haka upp sig på formuleringen ”har avlidit med covid-19” så är stycket ändå väldigt intressant.
Publiceringen skedde den 16 september 2022, det vill säga när pandemins värsta del klingat av. Fram tills dess var alltså cirka 88,5 procent av dödsfallen i gruppen över 70 år.

Den mest intressanta formuleringen är dock ”…varav många smittades på något av de hundratals äldreboenden där smittan tog sig in våren 2020.”
Extra intressant blir den om ytterligare en pusselbit finns på plats. Nämligen att tidningen Kommunalarbetaren den 12 juni 2018 presenterade ett reportage betitlat ”Stora språkproblem i äldreomsorgen”
Redan i ingressen kan vi läsa följande skrämmande slutsats: ”– Det finns inga som helst begränsningar på hur lite svenska man kan kunna, säger Elisabeth Antfolk, förtroendevald för Kommunal.”

Om vi lägger känslorna åt sidan för ett ögonblick återstår ändå en mycket rimlig fråga att ställa sig. Kan någon som betalar kommunalskatt acceptera att pengarna skyfflas ned i ett svart hål av ickefungerande svensk äldreomsorg eftersom ”Det finns inga som helst begränsningar på hur lite svenska man kan kunna”?
Ett mycket rimligt antagande i sammanhanget måste vara att det fortfarande är svenska som är det huvudsakliga språket på våra äldreboenden. Självklart är det extra allvarligt att ett fackförbund så hårt knutet till Socialdemokratin går ut med larmet.

Språksvårigheterna är en mycket rimlig delförklaring till de många dödsfallen bland äldre människor. Vi måste hålla för sant och visst att dessa är sköra människor i behov av mycket hjälp, särskilt om de bor på äldreboenden. Vad händer om de som vårdar dem inte kan förstå det huvudsakligen talade och skrivna språket?

När det gäller den låga svenska överdödligheten jämfört med övriga Europa kan vi börja med att luta oss mot faktumet att människor över 70 år var de hårdast utsatta. Cirka 11,5 procent var då under 70 år och ofta tillhörande riskgrupper, de hade alltså någon form av underliggande problematik.

Vad som sällan framhålls i massmedia, förutom det faktum att covid-19 är förbannat svårt att dö av om man i övrigt är under 70 och inte har någon underliggande sjukdom, är sammansättningen av Sveriges befolkning.
Vad blir till exempel resultatet av att landet tillförs fysiskt friska män i 20 till 30-årsåldern en masse?

Om man betänker att själva begreppet överdödlighet innebär en skillnad i antal dödsfall hos en given population nu jämfört med ett snitt från förr så förstår man det enklare. Jämför man dödsfallen i en större population med snittet från en mindre population då får man en lägre överdödlighet än vad som annars skulle vara för handen.
Det är som Mark Twain sa en gång i tiden, ”lögn, förbannad lögn och statistik”.

Ska vi vara riktigt tjuriga konstateras följande. Vanligtvis dör cirka 90 000 personer per år i Sverige. Under 2020 var siffran 98 000, 2021 92 000 och 2022 knappt 95 000 stycken.

Märkligast av allt är dock att Region Halland, min egen hemregion, gått med oerhört mycket plus under pandemiåren. Under 2021 och 2022 har man nästan lyckats håva in 2 miljarder kronor.³ Inte illa för en sjukvård som som enligt uppgifter i media höll på att gå under!
Man kan undra hur låg överdödligheten blivit om dessa pengar använts till att hantera dödsmördarpandemin istället?

  1. Dagens Medicin 2022-09-16
  2. Kommunalarbetaren 2018-06-12
  3. (S)(V)T 2023-02-16