Cirkus Lööf

Cirkus Lööf 1

Lööf, som får allt svårare att odla sin landsmoderliga image, backar från en av punkterna i JÖK-en.
Svenskarna oroar sig dock inte. Man har viktigare saker för sig i dessa oroliga tider. Utanför mitt hotellfönster ägnar man sig åt att i uppslupen stämning åt en gammal nationalsport, pina polack!

Hur det äventyret kommer att gå, att pina polack, har jag ingen aning om. Inte heller är det rådigt att uttala sig tvärsäkert om talmansrundor och extraval.
Två saker är dock säkra. För ett par veckor sedan backade inte Lööf en millimeter, och Sabuni har sist och slutligen lämnat JÖK-ungen åt sitt öde.

PseudoLiberalernas tjänstemän på regeringskansliet är tagna ur tjänst och Löfven synes få stora problem att få igenom en budget utan stöd från L.
pseudoLiberalerna i sin tur går antingen under i ett eventuellt extraval i höst eller vid det ordinarie 2022.

Det mest hysteriska är trots allt att det mesta lunkat på som vanligt om denna hjärtepunkt för Cekten dragits tillbaka innan omröstningen i måndags.
Lööf har visserligen en lång historia av brutna löften bakom sig. Även om det kan vara lättare att fördra alla skor hon inte ätit upp än att hon vimsar till det med rikets styrelse.
Cekten har uttalat sig om att ”det inte är ett sällskapsspel” de sysslar med. Alltså får man anta att Lööf sats under ordentlig press, vilket med tanke på hur en del av hennes partimedlemmar hanterar barn, eller vuxna med en historia att begå övergrepp mot barn, inte torde vara svårt att ordna.

Förutom det faktum att rejäla kriser piggar upp vardagen finns det emellertid en ännu allvarligare effekt av hela historien. Vänsterpartiet borde ha fått rejält blodad tand.
Det är nog det som Löfven är mest ilsken över. Hur han ska få det partiet att bli dörrmatta igen kommer kräva en hel del tankemöda.

Personligen tror jag att han får räkna in dem i regeringsunderlaget och ge några av dem samma tillgång till regeringskansliet som C har och L har haft.
Är han riktigt infernalisk karln, och det vet vi att han inte har några problem med, kör han ett MP (Miljöpartiet) med dem och delar ut ministerposter. Då, om inte annars, lär väl även V sotdöden i regeringsansvarets skugga.

Att Löfven ska kunna fortsätta som statsminister är vid pressläggningen av denna text högst oklart.
Det kräver ju att Lööf lyckas locka tillbaka Sabuni in i JÖK-boet. Det i sin tur kräver ännu en helomvändning av Liberalerna. Om det sker kan hela partiet ta jobb som fläktar. Alternativt kopplar man upp partiledningen mot kraftnätet för att bättra på landets elförsörjning.

Ytterligare ett alternativ är att man tar hjälp av V i budgetarbetet. Vilket C svurit på att inte göra. Det kan alltså bli verklighet fortare än vi anar.
Eller så släpper man helt enkelt igenom den ”borgerliga” budgeten. En stor fördel med det är att den rumphuggna JÖK-en i det ordinarie valet 2022 kan använda det som varnande exempel hur det går när kvasisocialister får bestämma.

Och allt detta på grund av Cirkus Lööf. Lööf som lever i en alternativ verklighet som vi andra kallar för LaLaLa. Där politiska misslyckanden vänds till retorik om ansvarstagande.
Det är med andra ord som vanligt i Sverige. Makten går före ansvaret!