Utrikespolitik

Krigförande Part

Efter att den tyska utrikesministern Annalena Baerbock trampat i klaveret genom att obetänksamt låta gröthålet fungera intuitivt kan frågan ställas helt öppet, när blir väst en krigförande part i Ukraina? Svaret är givetvis enkelt och självklart, men först får vi analysera vad Annalena Baerbock råkade säga. I svensk översättning ska det enligt samstämmiga källor vara Läs mer…

Natomedlemskap

Med Sveriges Natomedlemskap är det så att vi inte kan bestämma helt och hållet själva. Det är den minsta gemensamma nämnaren som både den minoritet av kloka nejsägare kan vara överens om med majoriteten av galenpannor som önskar att vi kastar de sista resterna av nationellt självbestämmande överbord för att Putte begår övervåld mot Ukraina. Läs mer…

Skrota!

Det måste vara mer än en vacker tanke att skrota EU och slippa NATO. Med EU är det så att av hela klabbet blir det bara ett extra lager byråkrati och en långt driven likriktning. Visserligen till gagn för den i västvärlden allt mer omfångsrika pärmbärarklassen som ska fatta besluten och administrera dem. Men en Läs mer…

Party och Nato

Precis som många andra har jag funderat över den finska statsministerns partyvanor den senaste tiden. Det är givetvis självklart att man undrar över saken. Flickebarnet torde vara fött ungefär när jag började gymnasiet i mitten av 80-talet och verkar, förutom sin politiska läggning, vara i övrigt fullt friskt. Att hon och hennes man skulle vara Läs mer…

Förvånande?

Är det förvånande att demokratiaktivister avrättas i Myanmar? Svaret är givetvis nej. Vad som däremot är märkligt att dessa avrättningar ska utgöra ”en väckarklocka för världens alla demokrater” (Liberala nyhetsbyrån 26/7-2022). En mycket rimlig fråga är militärdiktaturen blivit så avskyvärd i och med dessa avrättningar? Enligt min och många andras mening var den bra rutten Läs mer…

Anschluss

Sveriges och Finland anschluss till Nato riskerar att gå på arslet. Som notorisk motståndare till alla möjliga typer av mellan- och överstatliga tokerier har jag all anledning att tacka president Erdogan, Turkiet, för hans ihärdighet. Detsamma gäller givetvis inte de politiska överhönsen i Sverige och Finland. Dessa båda damer har givetvis redan besökt Joe ”hårsniffaren” Läs mer…

Utrikesdeklarationen

Regeringens utrikesdeklaration har föredragits i Riskdagen av Ann ”databas” Linde. Normalt behagar den styrande klassen att avlägga rikets utrikespolitiska deklaration en gång varje år i februari. Att Ann ”databas” Linde under ett och samma år masar sig till kammaren två gånger för samma sak får betraktas som smått sensationellt. Men så har också året som Läs mer…

Som man bäddar

Som man bäddar får man ligga heter ett tänkvärt gammalt talesätt. Det är något att tänka på för de länder i väst som kallar sig demokratier nu när Putin skramlar med vapen och ställer en rad ohemula krav. Innan vi går vidare med det ska vi göra en kort historisk återblick. Låt oss återvända till Läs mer…

Partiprogrammet, del 6

Ett självständigt land ska kunna värna sina gränser och sin integritet. Något alternativ finns inte, då har nämligen landet upphört att vara självständigt. Att vi är ett självständigt land som klarar att värna gränserna innebär dock inte att vi kan isolera oss från omvärlden. Det är för övrigt inte heller önskvärt. Svensk exportindustri är beroende Läs mer…

Partiprogrammet, del 5

KLP:s partiprogram är glasklart när det gäller EU. Man kan sammanfatta det med att ut ska vi och fort ska det gå. Vi tycker helt enkelt inte att EU är en bra organisation. EU bidrar i stor utsträckning till att koncentrera mycket politisk makt hos en liten grupp människor och undergräver enskilda staters suveränitet och Läs mer…

Håll Gränsen!

Man kan undra om presidenterna i Vitryssland och Ryssland darrar av skräck? Den relevanta frågan kan man ställa efter att Ann Linde, tidigare högst medelmåttig (i själva verket rent erbarmlig) hanterare av information kring körkortsregister och nuvarande ”utrikesminister”, rutit till om flyktingkaoset vid gränsen mellan Vitryssland och Polen. ”– Vi måste använda de hårdaste medel Läs mer…