Utbildningspolitik

Dessa Tider!

Fru statsminister Magdalena Andersson har mycket att tänka på i dessa tider! När denna artikel skrivs är hon i Amerikat, flickebarnet, och frotterar sig med presidenter och annat påstått fint folk. Dagens tafatta försök i statskonstens utövande får jag säkert anledning att återkomma till, nu ska jag ta upp  såsseriets syn på skolan. Det nalkas Läs mer…

Friskolor

Skolinspektionen har återkallat tillståndet för två friskolor. Enligt Säkerhetspolisen riskerar eleverna att radikaliseras med kristen ideologi. Fast det sista stämde inte, men erkänn att ni hajade till något litet! Skolorna är muslimska friskolor, i vad mån nu skolor med den inriktningen kan kallas för fria. Det kan konstateras att det har gått mycket för långt Läs mer…

Kulturimperialism

Min egen bostadsort kommer till hösten begåvas med lite amerikansk kulturimperialism på ett djupare plan än det en viss hamburgerkedja och meningslös masskommersialism erbjuder. Saken är den att det Amerikanska Gymnasiet slår upp sina portar i staden. Sedan tidigare finns man i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Vi kan alltså konstatera att lilla Halmstad i detta Läs mer…

Skolan

Lina Axelsson Kihlblom är Sveriges skolminister. Enligt en intervju i tidningen Läraren den 6 december 2021 ansåg hon att den viktigaste frågan att hantera var att ”Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan.” I framtiden kommer nämligen alla vara behövda, enligt skolministern. ”Skolan ska rusta unga med de kunskaper de behöver och vara Läs mer…

Klädregler

Efter en kortare sjukfrånvaro är eder riksdagskandidat tillbaka i matchen! Jag misstänker att jag fick en släng av influensa. Att det skulle vara fråga om omikronvarianten av dödsmördarviruset håller jag för otroligt av tre skäl. Pro primo: Symtomen stämde inte överens. Pro secundo: Ett snabbtest visade sig negativt. Pro tertio: Om man ska förlita sig Läs mer…

Porr och Islamism

Såsom varande klassiskt liberal är det svårt, ja helt omöjligt, att neka människor korkade val. Detta gäller givetvis under förutsättning att man inte skadar andra människor. När besluten människor fattar är rent kriminella får det vara slut på tålamodet. När vi talar om Abdirizak Waberi, före detta moderat riksdagsman, rör vi oss i den kategorin. Läs mer…

Skolan

Det är meningen att vårt utbildningssystem ska ha ett så kallat ”kompensatoriskt uppdrag”. Med det menas att kravallknott från icke så akademiska hem, precis som dem från just akademiska hem, skall kunna studera på högre nivåer. Just detta påstått ”kompensatoriska uppdrag” anses väl dessutom vara en fördel i dessa tider när utbildningssystemet översvämmas av barn Läs mer…

Utbildning

Aftonbladets ledarredaktion verkar vara nöjda med att Centerpartiet rör sig åt vänster i skolpolitiken. Det kan man klart förstå. För det första är givetvis Aftonbladet mot allt som innebär valfrihet, för det andra är friskolor, generellt sett, en katastrof för landet. Men det tredje och viktigaste är att Cekten måste strykas lite medhårs inför 2022 Läs mer…

Pseudoliberalerna och Skolan

Drygt 14 procent av niondeklassarna som gick ut 2020 var inte behöriga till något av gymnasieskolans nationella program. Enligt pseudoLiberalernas talesman i skolfrågor, Roger Haddad, beror det på att vi har en kultur som inte tillåter att eleverna får gå om och komplettera. Lösningen på problemet ska enligt honom vara att obligatorisk så kallad sommarskola Läs mer…

Oliberal!

Min lokaltidning Hallandsposten, beteckning Oberoende liberal, är en av anledningarna till att man skäms för att kalla sig liberal. Deras ledarsida som orkestreras av Mattias Karlsson gör nästan allt för att i största möjliga mån fjärma sig från verkligheten såsom vi andra känner den. Den som läser ledarsidan bör beväpna sig med stort tålamod, en Läs mer…

Utbildningspolitik

En skola där aktiemäklarens dotter är bänkgranne med lokalvårdarens son är bra för sammanhållningen och tilliten i samhället. Där kan ungarna bli kompisar, bli kära i varandra, bråka och bli sams. Detta uttalande är direkt från Stefan Löfvens tal på 1 maj 2021 och kan alltså anses vara grunden i den nuvarande regeringens skolpolitik. Jag Läs mer…