Utbildningspolitik

Klädregler

Efter en kortare sjukfrånvaro är eder riksdagskandidat tillbaka i matchen! Jag misstänker att jag fick en släng av influensa. Att det skulle vara fråga om omikronvarianten av dödsmördarviruset håller jag för otroligt av tre skäl. Pro primo: Symtomen stämde inte överens. Pro secundo: Ett snabbtest visade sig negativt. Pro tertio: Om man ska förlita sig Läs mer…

Porr och Islamism

Såsom varande klassiskt liberal är det svårt, ja helt omöjligt, att neka människor korkade val. Detta gäller givetvis under förutsättning att man inte skadar andra människor. När besluten människor fattar är rent kriminella får det vara slut på tålamodet. När vi talar om Abdirizak Waberi, före detta moderat riksdagsman, rör vi oss i den kategorin. Läs mer…

Skolan

Det är meningen att vårt utbildningssystem ska ha ett så kallat “kompensatoriskt uppdrag”. Med det menas att kravallknott från icke så akademiska hem, precis som dem från just akademiska hem, skall kunna studera på högre nivåer. Just detta påstått “kompensatoriska uppdrag” anses väl dessutom vara en fördel i dessa tider när utbildningssystemet översvämmas av barn Läs mer…

Utbildning

Aftonbladets ledarredaktion verkar vara nöjda med att Centerpartiet rör sig åt vänster i skolpolitiken. Det kan man klart förstå. För det första är givetvis Aftonbladet mot allt som innebär valfrihet, för det andra är friskolor, generellt sett, en katastrof för landet. Men det tredje och viktigaste är att Cekten måste strykas lite medhårs inför 2022 Läs mer…

Pseudoliberalerna och Skolan

Drygt 14 procent av niondeklassarna som gick ut 2020 var inte behöriga till något av gymnasieskolans nationella program. Enligt pseudoLiberalernas talesman i skolfrågor, Roger Haddad, beror det på att vi har en kultur som inte tillåter att eleverna får gå om och komplettera. Lösningen på problemet ska enligt honom vara att obligatorisk så kallad sommarskola Läs mer…

Oliberal!

Min lokaltidning Hallandsposten, beteckning Oberoende liberal, är en av anledningarna till att man skäms för att kalla sig liberal. Deras ledarsida som orkestreras av Mattias Karlsson gör nästan allt för att i största möjliga mån fjärma sig från verkligheten såsom vi andra känner den. Den som läser ledarsidan bör beväpna sig med stort tålamod, en Läs mer…

Utbildningspolitik

En skola där aktiemäklarens dotter är bänkgranne med lokalvårdarens son är bra för sammanhållningen och tilliten i samhället. Där kan ungarna bli kompisar, bli kära i varandra, bråka och bli sams. Detta uttalande är direkt från Stefan Löfvens tal på 1 maj 2021 och kan alltså anses vara grunden i den nuvarande regeringens skolpolitik. Jag Läs mer…

PIS(S)A på Framtiden

Socialdemonkraterna fortsätter med projekt ruinera, eller skall vara urinera på, Sveriges framtid. Migrationspolitiken försvaras till varje pris. Barnens möjligheter till en god skolgång struntar man i. “Utbildningsminister” Anna Ekström fortsätter trots att Riksrevisionen gett bakläxa på senaste Pisa-mätningen att, med en dåres envishet, hävda att alla kurvor pekar uppåt! Jag frågar mig vad som är Läs mer…

Bejaka Elitismen!

I Virginia USA ska man ta bort möjligheten att läsa mer avancerad matte än den årskurs man går i. Istället ska eleverna differentieras inom sin årskurs. Det är med andra ord en ganska svenskt lösning på det ständigt återkommande problemet att vissa människor är mer begåvade än andra! Själv brukar jag tacka gud för att Läs mer…

Upproret i Filipstad

Vem tror på den svenska skolan? Politikerna, såklart! Givetvis gäller det inte förmågan skolan (eventuellt) besitter att lära kravallknotten läsa, skriva, räkna och andra nödvändiga färdigheter. Nej, det gäller allt annat som är nödvändigt i ett socialistiskt mönstersamhälle. Till exempel integration. I Filipstad, som bland annat utmärks av att ha den sjunde lägsta medianinkomsten i Läs mer…