Utbildningspolitik

Pressmeddelande!

Skolminister Lotta Edholm (L) har nådigt uttalat sig i ett pressmeddelande! ”Insatser riktade till barn och unga är avgörande i det brottsförebyggande arbetet och här kan skolan spela en viktig roll. En viktig del är att skaffa mer kunskap om hur våra grannländer arbetar för att dra lärdomar av deras erfarenheter” Skolverket, eller om det Läs mer…

Skoleländet!

Diskussionen om skoleländet tar aldrig slut. Den vanligaste invändningen mot det som kallas friskolor är att ägarna plockar ut ohemula övervinster. Eftersom hallänningar är lite annorlunda än övriga Sverige lider vi av motsatt problematik, friskolor som gör rejäla underskott men kör på ändå. Det gäller en kär gammal bekant för mina läsare, Oneschool Global Nyby Läs mer…

Skolan, igen!

Det är frågan om skolan, igen! En märklig sak med socialistiska ”liberaler” är att de vägrar att tala klarspråk när det gäller skolpolitiken. En utmärkt representant för denna hållning är Hallandspostens chefredaktör, tillika folkpartisten, Mattias Karlsson. I Halland har vi begåvats med en alldeles särskilt märklig skola som drivs av Plymouthbröderna, Oneschool Global Nyby Campus. Läs mer…

Värdeskapande Medarbetare

I Laholms kommun delar man ut pris till årets mest värdeskapande medarbetare.¹ I princip ligger det givetvis inget ont i det. Varje kommun i landet får dela ut precis vilka priser de vill till sina medarbetare utan att folk som verkar på riksplanet, som undertecknad, kan lägga sig i. Årets priser sticker emellertid ut lite Läs mer…

Skolan

Det är ett oomkullrunkeligt faktum att man förr eller senare återkommer till skolan. Om skolan är det nämligen ett evigt tjafs av tre huvudsakliga skäl. För det första hur den finansieras, för det andra hur den styrs och för det tredje att vissa människor, så kallade ”kapitalister”, tjänar grova pengar på den. Ett ytterligare fjärde Läs mer…

Statligt Stipulerade Sanningar

Det ska givetvis inte finnas några statligt stipulerade sanningar. Det gäller mer än något annat vad andras ungar och våra egna barn lär sig skolan. Är man av samma åsikt som jag är det därför en lisa för själen att läsa om Plymouthbrödernas skola OneSchool Global, tidigare Laboraskolan, i Hylte kommun. Där uppmanas lärarna att Läs mer…

Uppståndelse!

Landets nya ”skolminister” har väckt viss uppståndelse i riskdagen. Anledningen är att hon, Lotta Edholm (L), vägrade svara på frågor under det att riskdagsledamöterna hade möjlighet att grilla de nya statsråden. Det man undrade var givetvis om den gode(?) ministern företrädde väljarnas eller marknadens intressen. Lotta Edholm har nämligen, i sann kapitalistisk anda, ägt aktier Läs mer…

Önskemål om Skolan

Nu när påstått liberala krafter skall styra och ställa över Sveriges utbildningssystem kan det vara på sin plats att framföra några önskemål om skolan. För det första önskar en stor del av Sveriges befolkning att skolan inte alls ska något fostrande syfte. Vi anser, och det med rätta, att uppfostran skall föräldrarna ensamma ansvara för. Läs mer…

Skolan

Skolan i Sverige har många uppdrag. Ett av outtalade målet som ingen talar högt om är givetvis att skapa lydiga medborgare som efter förmåga bidrar till vårt socialistiska samhällssystem, ett annat att utgöra projektionsyta för redan gravt socialistiska medborgares önskan om ännu mer socialism, rättvisa och henskap.¹ Frågan har kommit att sättas i blixtbelysning i Läs mer…

Skolfrågan

I Halmstad är skolfrågan alltid på tapeten! Sannolikt beror det på ett mycket enkelt faktum. Lokaltidningens politiska chefredaktör är notorisk folkpartist och som sådan ständigt upptagen med ”jämlikhetsfrågan”. För att citera redaktör Karlsson i egen hög person: ”Vad gäller skolan så menar jag att den inte är en höger-vänster fråga utan den handlar om att Läs mer…

Dessa Tider!

Fru statsminister Magdalena Andersson har mycket att tänka på i dessa tider! När denna artikel skrivs är hon i Amerikat, flickebarnet, och frotterar sig med presidenter och annat påstått fint folk. Dagens tafatta försök i statskonstens utövande får jag säkert anledning att återkomma till, nu ska jag ta upp  såsseriets syn på skolan. Det nalkas Läs mer…