Utbildningspolitik

Pseudoliberalerna och Skolan

Drygt 14 procent av niondeklassarna som gick ut 2020 var inte behöriga till något av gymnasieskolans nationella program. Enligt pseudoLiberalernas talesman i skolfrågor, Roger Haddad, beror det på att vi har en kultur som inte tillåter att eleverna får gå om och komplettera. Lösningen på problemet ska enligt honom vara att obligatorisk så kallad sommarskola Läs mer…

Oliberal!

Min lokaltidning Hallandsposten, beteckning Oberoende liberal, är en av anledningarna till att man skäms för att kalla sig liberal. Deras ledarsida som orkestreras av Mattias Karlsson gör nästan allt för att i största möjliga mån fjärma sig från verkligheten såsom vi andra känner den. Den som läser ledarsidan bör beväpna sig med stort tålamod, en Läs mer…

Utbildningspolitik

En skola där aktiemäklarens dotter är bänkgranne med lokalvårdarens son är bra för sammanhållningen och tilliten i samhället. Där kan ungarna bli kompisar, bli kära i varandra, bråka och bli sams. Detta uttalande är direkt från Stefan Löfvens tal på 1 maj 2021 och kan alltså anses vara grunden i den nuvarande regeringens skolpolitik. Jag Läs mer…

PIS(S)A på Framtiden

Socialdemonkraterna fortsätter med projekt ruinera, eller skall vara urinera på, Sveriges framtid. Migrationspolitiken försvaras till varje pris. Barnens möjligheter till en god skolgång struntar man i. “Utbildningsminister” Anna Ekström fortsätter trots att Riksrevisionen gett bakläxa på senaste Pisa-mätningen att, med en dåres envishet, hävda att alla kurvor pekar uppåt! Jag frågar mig vad som är Läs mer…

Bejaka Elitismen!

I Virginia USA ska man ta bort möjligheten att läsa mer avancerad matte än den årskurs man går i. Istället ska eleverna differentieras inom sin årskurs. Det är med andra ord en ganska svenskt lösning på det ständigt återkommande problemet att vissa människor är mer begåvade än andra! Själv brukar jag tacka gud för att Läs mer…

Upproret i Filipstad

Vem tror på den svenska skolan? Politikerna, såklart! Givetvis gäller det inte förmågan skolan (eventuellt) besitter att lära kravallknotten läsa, skriva, räkna och andra nödvändiga färdigheter. Nej, det gäller allt annat som är nödvändigt i ett socialistiskt mönstersamhälle. Till exempel integration. I Filipstad, som bland annat utmärks av att ha den sjunde lägsta medianinkomsten i Läs mer…