Utbildningspolitik

Statligt Stipulerade Sanningar

Det ska givetvis inte finnas några statligt stipulerade sanningar. Det gäller mer än något annat vad andras ungar och våra egna barn lär sig skolan. Är man av samma åsikt som jag är det därför en lisa för själen att läsa om Plymouthbrödernas skola OneSchool Global, tidigare Laboraskolan, i Hylte kommun. Där uppmanas lärarna att Läs mer…

Uppståndelse!

Landets nya ”skolminister” har väckt viss uppståndelse i riskdagen. Anledningen är att hon, Lotta Edholm (L), vägrade svara på frågor under det att riskdagsledamöterna hade möjlighet att grilla de nya statsråden. Det man undrade var givetvis om den gode(?) ministern företrädde väljarnas eller marknadens intressen. Lotta Edholm har nämligen, i sann kapitalistisk anda, ägt aktier Läs mer…

Önskemål om Skolan

Nu när påstått liberala krafter skall styra och ställa över Sveriges utbildningssystem kan det vara på sin plats att framföra några önskemål om skolan. För det första önskar en stor del av Sveriges befolkning att skolan inte alls ska något fostrande syfte. Vi anser, och det med rätta, att uppfostran skall föräldrarna ensamma ansvara för. Läs mer…

Skolan

Skolan i Sverige har många uppdrag. Ett av outtalade målet som ingen talar högt om är givetvis att skapa lydiga medborgare som efter förmåga bidrar till vårt socialistiska samhällssystem, ett annat att utgöra projektionsyta för redan gravt socialistiska medborgares önskan om ännu mer socialism, rättvisa och henskap.¹ Frågan har kommit att sättas i blixtbelysning i Läs mer…

Skolfrågan

I Halmstad är skolfrågan alltid på tapeten! Sannolikt beror det på ett mycket enkelt faktum. Lokaltidningens politiska chefredaktör är notorisk folkpartist och som sådan ständigt upptagen med ”jämlikhetsfrågan”. För att citera redaktör Karlsson i egen hög person: ”Vad gäller skolan så menar jag att den inte är en höger-vänster fråga utan den handlar om att Läs mer…

Dessa Tider!

Fru statsminister Magdalena Andersson har mycket att tänka på i dessa tider! När denna artikel skrivs är hon i Amerikat, flickebarnet, och frotterar sig med presidenter och annat påstått fint folk. Dagens tafatta försök i statskonstens utövande får jag säkert anledning att återkomma till, nu ska jag ta upp  såsseriets syn på skolan. Det nalkas Läs mer…

Friskolor

Skolinspektionen har återkallat tillståndet för två friskolor. Enligt Säkerhetspolisen riskerar eleverna att radikaliseras med kristen ideologi. Fast det sista stämde inte, men erkänn att ni hajade till något litet! Skolorna är muslimska friskolor, i vad mån nu skolor med den inriktningen kan kallas för fria. Det kan konstateras att det har gått mycket för långt Läs mer…

Kulturimperialism

Min egen bostadsort kommer till hösten begåvas med lite amerikansk kulturimperialism på ett djupare plan än det en viss hamburgerkedja och meningslös masskommersialism erbjuder. Saken är den att det Amerikanska Gymnasiet slår upp sina portar i staden. Sedan tidigare finns man i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Vi kan alltså konstatera att lilla Halmstad i detta Läs mer…

Skolan

Lina Axelsson Kihlblom är Sveriges skolminister. Enligt en intervju i tidningen Läraren den 6 december 2021 ansåg hon att den viktigaste frågan att hantera var att ”Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan.” I framtiden kommer nämligen alla vara behövda, enligt skolministern. ”Skolan ska rusta unga med de kunskaper de behöver och vara Läs mer…

Klädregler

Efter en kortare sjukfrånvaro är eder riksdagskandidat tillbaka i matchen! Jag misstänker att jag fick en släng av influensa. Att det skulle vara fråga om omikronvarianten av dödsmördarviruset håller jag för otroligt av tre skäl. Pro primo: Symtomen stämde inte överens. Pro secundo: Ett snabbtest visade sig negativt. Pro tertio: Om man ska förlita sig Läs mer…

Porr och Islamism

Såsom varande klassiskt liberal är det svårt, ja helt omöjligt, att neka människor korkade val. Detta gäller givetvis under förutsättning att man inte skadar andra människor. När besluten människor fattar är rent kriminella får det vara slut på tålamodet. När vi talar om Abdirizak Waberi, före detta moderat riksdagsman, rör vi oss i den kategorin. Läs mer…