Trams

Trams

När politiker och tjänstehen blandar sig in i leken blir det lätt trams av det. Så gäller även på kommunal nivå. Anledningen till att vi sällan hörs talas om det är för att det just sker lokalt, någon allmän spridning av dumheterna sker inte. Annars är det min bestämda uppfattning att kommuner utgör en bra Läs mer…

Med nöd!

Med nöd överlevde Sverige Covid-19 bara för att drabbas av afrikansk svinpest! En fördel finns det annars med just svinpest, det kan inte drabba människor eller andra djur förutom vildsvin och grisar. Visserligen är det en dålig tröst för dem som bor i det drabbade området och drabbas av akut behov att ta sig en Läs mer…

Rätt men fel Ändå!

Ibland gör ”regeringen” rätt men fel ändå! Rätt är det att ta bort statsbidragen till föreningar som bildats på etniska grundvalar, fel ändå när pengarna ska ”användas effektivare och ha ett tydligare integrationssyfte” som regeringen skriver i ett pressmeddelande. Självklart är det så att staten inte ska dela ut pengar till exempelvis eritreaner (av lätt Läs mer…

Skiftet

På hemsidan för folkrörelsen skiftet kan man man i detta nu skriva under på en kampanj som önskar kollektivtrafik åt svenskarna för 10 kronor per dag. När kampanjen fått tillräckligt antal namnunderskrifter kommer ”infrastrukturminister” Ulf Carlsson underställas följande krav: ”I Tyskland kan snart alla resa obegränsat i hela landet med det nya Tysklandskortet till ett Läs mer…

Blodtryck!

Lider man av problem med lågt blodtryck så är en bra bot att läsa lokaltidningarnas insändarsidor. Min bästa medicin är Hallandsposten, i dagens upplaga läser jag följande: ”Hur skall vi få slut på skadliga koranbränningar och andra stolligheter? Detta borde kunna uppnås genom att våra politiker stiftar en ny lag. Handlingar som riskerar att skada Läs mer…

Julmustförgiftning!

Redaktören och riksdagskandidaten emeritus, hr Jönsson, har drabbats av matkoma och julmustförgiftning som behandlas vid en exklusiv klinik i Schweiz. Han återkommer med sina knivskarpa analyser, sylvassa satirer och allmänt låga påhopp när han återkommit därstädes ifrån!