Swexit

Svenska Gränsen

Det är min bestämda åsikt att staten ska hålla ordning och reda på den svenska gränsen. Det kan förvisso uppfattas som att prästen svär i kyrkan när jag säger det, faktum är dock att många av Sveriges nuvarande problem har sin grund i gränslösheten. Bland annat fick Dollar Store i Laholm nyligen känna av det Läs mer…

EU-motståndet

Man kan lugnt påstå att EU-motståndet frodas bra i Sverige. SCB har sedan 1996 ställt följande fråga till sina respondenter: ”Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?”¹ Vid den senaste undersökningen i maj 2023 var hela 13,9 procent emot vårt medlemskap och 25,8 procent Läs mer…

Partiprogrammet, del 5

KLP:s partiprogram är glasklart när det gäller EU. Man kan sammanfatta det med att ut ska vi och fort ska det gå. Vi tycker helt enkelt inte att EU är en bra organisation. EU bidrar i stor utsträckning till att koncentrera mycket politisk makt hos en liten grupp människor och undergräver enskilda staters suveränitet och Läs mer…

Kontakta din Riksdagsledamot

Så var det då dags. Skarpt läge råder och en massa miljarder lovas bort till EU:s återhämtningsfond i spåren av den senaste dödsmördarpandemin. Den som missade den tidigare texten i ämnet, Partipiskan, kan läsa inlägget här. Eftersom jag står på folkets sida mot eliten har jag författat ett brev som ni kan skicka till ert Läs mer…

Partipiskan!

Utgår all makt i Sverige från folket? Ska du komma in i riksdagen måste du tillhöra ett parti. Det är med visshet partierna som väljer ut kandidaterna som väljarna röstar på. Men den intressanta frågan är då var riksdagsmannens lojalitet ligger. Hos partiet eller väljaren? Vem har inte hört om partipiskan som viner? I Sveriges Läs mer…

Swexit!

Ett mellanstatligt samarbete syntes för Europa vara en god idé när den tiden begav sig. Man kan inte annat än förstå dem. Två världskrig sliter hårt på grannsämjan och av nöden var man tvungen att hitta på en ny strategi. Sagt och gjort, 1952 såg Europeiska kol- och stålgemenskapen dagens ljus! Vi vet alla hur Läs mer…