Swexit

Partiprogrammet, del 5

KLP:s partiprogram är glasklart när det gäller EU. Man kan sammanfatta det med att ut ska vi och fort ska det gå. Vi tycker helt enkelt inte att EU är en bra organisation. EU bidrar i stor utsträckning till att koncentrera mycket politisk makt hos en liten grupp människor och undergräver enskilda staters suveränitet och Läs mer…

Kontakta din Riksdagsledamot

Så var det då dags. Skarpt läge råder och en massa miljarder lovas bort till EU:s återhämtningsfond i spåren av den senaste dödsmördarpandemin. Den som missade den tidigare texten i ämnet, Partipiskan, kan läsa inlägget här. Eftersom jag står på folkets sida mot eliten har jag författat ett brev som ni kan skicka till ert Läs mer…

Partipiskan!

Utgår all makt i Sverige från folket? Ska du komma in i riksdagen måste du tillhöra ett parti. Det är med visshet partierna som väljer ut kandidaterna som väljarna röstar på. Men den intressanta frågan är då var riksdagsmannens lojalitet ligger. Hos partiet eller väljaren? Vem har inte hört om partipiskan som viner? I Sveriges Läs mer…

Swexit!

Ett mellanstatligt samarbete syntes för Europa vara en god idé när den tiden begav sig. Man kan inte annat än förstå dem. Två världskrig sliter hårt på grannsämjan och av nöden var man tvungen att hitta på en ny strategi. Sagt och gjort, 1952 såg Europeiska kol- och stålgemenskapen dagens ljus! Vi vet alla hur Läs mer…