Rikspolitik

Lynchmobb

Lynchmobbar av lintottar drar, rusiga av valsegrar och mjöd, genom svenska städer och byar i akt och mening att göra landet kvitt ”utlänningsproblematiken”. Finner mobben på någon som bara är en nyans mörkare än grisskär, bär huckle och/eller bryter på det minsta på annat än godkända nationaldialekter göres processen kort! Kort sagt, Sverige brinner! Denna Läs mer…

Liberalerna

På lokalplanet kan vi tyvärr inte räkna bort Liberalerna. Detta gäller förmodligen också på riksplanet även om undertecknad försökt besvärja deras undergång. Nu råkade det sig så att partiet skaffade sig en så kallat ”man av folket” till partiledare. Ut med Sambuni och in med Pehrsson, det visade sig kanske vara ett genidrag. För att Läs mer…

Aborter

Svenska riksdagspartier verkar helt överens om att aborter även fortsättningsvis ska vara tillåtna i Sverige. Alltså har det blåst upp en strid om saken. Vilken sida som kommer vinna är ännu oklart. De som vill grundlagsfästa aborträtten, framför allt Centerpartiet och Liberalerna. Eller Kristdemokraterna som föreslår att riksdagspartierna och Sveriges kvinnor ska skriva ett slags Läs mer…

Riksdagens Frågestund

För att charaden parlamentarisk demokrati ska kunna upprätthållas har riksdagen haft frågestund med ”statsministern”. Fru statsministerrinnan Andersson uttalade enligt samstämmiga sagesmän följande odödliga ord: ”Är det nåt man har lärt sig under den här mandatperioden så är det att inte ta någonting för givet.”¹ Vilket givetvis är en sanning med modifikation. En sak som definitivt Läs mer…

1 maj!

1 maj-firandet har avhållits i landet. Vid denna texts pressläggning har ännu inga rapporter inkommit om folk följt mitt förslag att bränna exemplar av Socialdemokraternas partiprogram längs demonstrationstågen. Jag vill påpeka att till den uppmaningen följde en vädjan att göra det på ett säkert sätt så ingen kom till skada. Elden är en farlig älskarinna Läs mer…

Ljuspunkter

Visst finns det ljuspunkter här i livet! Vi har alla träffat på den överoptimistiska typen som man egentligen tycker väldigt illa om. Oftast är det den personen som glatt hävdar att ålder bara är en siffra och att det kommer en dag i morgon också! Jag brukar undra vilken medicin han eller hon överdoserar på Läs mer…

SyltryggsDemokraterna!

Sverigedemokraterna kan nu byta namn till SyltryggsDemokraterna. Det är praktiskt eftersom partiet då kan behålla sin förkortning SD samtidigt som det speglar partiets hållning i centrala politiska frågor. Partiledaren, om han med någon reda kan kallas för det, Jimmie Åkesson har nämligen förklarat att han bytt fot i Nato-frågan. Eller bytt och bytt, det beror Läs mer…

Skattefinansierade Lån

Vissa saker är urbota dumma att de inte skulle behöva kommenteras, som skattefinansierade lån! Att jag ändå gör det beror på att moteld måste anläggas från alla som har det minsta förstånd kvar. För att socialistisk dårskap när den passerar en viss magnitud måste bekämpas i grunden. Så är det nämligen att svensk lag stadgar Läs mer…

Världen i Brand

När Europa står på randen till att utlösa ett tredje världskrig, att sätta i världen i brand, enas svenska politiker om ett nytt klimatmål. Så är det nämligen att det påstådda klimathotet inte tar någon paus. Lika självklart är det att Sverige skall ha en ledande roll att bekämpa livets gas, koldioxiden. Jag vill påstå Läs mer…

Ukraina och Taiwan

Som nykter och sansad får jag betänka att jag bor i Sverige. Sverige är landet där Putins exempellösa övergrepp mot Ukraina på fullt allvar startar en ilsken debatt om husdjur ska vara tillåtna att ta med sig i skyddsrummen. Som om nu det skulle vara ett problem i ett land som nästan inga fungerande skyddsrum Läs mer…

Smittskyddsnytt!

En rimlig fråga riksdagskandidat Jönsson har anledning att ställa sig är om han ännu en tid kan slippa under statens långa arm? 20212-12-07 delger nämligen höga vederbörande, regeringen,menligheten ännu en i mängden av promemorior¹ som den lyckas producera ett flertal av. Om man använde alla promemorior som framställdes till att producera el med skulle sannolikt Läs mer…