Rikets styrning

Moskéer i Sverige

Hr Åkesson, mästertrollaren själv, har uttalat sig om moskéer i Sverige. Det finns ett antal grundläggande aspekter att tänka på när man ska bedöma vad han sagt. För det första Uttalandet gjordes på partiets årsmöte och får ur det perspektivet betraktas som fullständigt normalt. Det hade varit något att rapportera om han påstått det motsatta Läs mer…

Politiska Beslut

Om vi ska ha politiker som folkets ställföreträdare är det viktigt att majoriteten av alla politiska beslut fattas lokalt av lokalt förankrade politiker. En mycket viktig princip är att politikerna ska riskera att råka in i en politisk diskussion i kön till kassan i den lokala mataffären. På Systembolaget ska ansvarsutkrävande för alla möjliga saker Läs mer…

Allmänna Motionstiden

Den allmänna motionstiden i riskdagen gick ut igår torsdag. I den rika floran av ideologiskt floskeltuggande och för statsfinanserna absurda galenskaper väljer undertecknad att presentera en motion från Cekten (i dagligt tal kallat Centerpartiet) författad av Martin Ådahl, Elisabeth Thand Ringqvist och Ulrika Liljeberg. Den lyder i sin helhet enligt följande: ”Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen Läs mer…

Kommunal Styrning

Kan jag hålla med ett socialdemonkratiskt kommunråd? Ja, åtminstone om han heter Ronny Löfquist och uttalar sig i frågan där ”civilministern” Erik Slottner (KD) lite lömskt vill utreda frågan om frivilliga kommunsammanslagningar. Ronny basar i Hylte kommun och säger i princip tvärnej till Eriks propåer, detta trots att den före detta socialdemokratiska ministern Sven-Erik Österberg Läs mer…

Statsbudgeten

Fru Svantesson har presenterat statsbudgeten. Om denna har det mesta redan sagts och det kan sammanfattas enligt följande, de flesta tycker att den är långt ifrån bra. Vissa menar att den är rent av usel. Vad man tycker korresponderar i stort med var man står på den så kallade politiska skalan som i Sverige varierar Läs mer…

Klargörande

Ett inlägg på Twitter eggade folkskoleläraren mig till att önska framlägga ett klargörande. Formuleringen var enligt följande: ”Åkesson skiter i NATO. Han vill medvetet provocera Erdogan. Åkesson ”råkar” inte säga saker – han har varit partiledare i 17 år. Han är inte ny på jobbet. Frågan är vem fan som är hans chef? Inte är Läs mer…

Förväntat

Som förväntat avfyrar riskdagens ”opposition” en bredsida mot SD.  Så är det nämligen att kan man inte skapa en regeringskris i riskdagskammaren får man ta omvägen via utskotten. Den svenska konsensustanken har, vad jag förstår, gjort att ingen tidigare använt den möjligheten. Men nu är det så att riskdagens ”opposition” faktiskt rent taktiskt inte har Läs mer…

Statens Förlängda Arm

Länsstyrelsen, statens förlängda arm ute i obygden, har beslutat att från och med 30 april 2024 ska det vara slut med fordonstrafik på stränderna i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Som förväntat har det tagit hus i helsike bland dem som håller på med fordonstrafik på stränderna i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. För att förstå hur viktig frågan Läs mer…

Onda Människor

Som bekant tillhör jag den skara av onda människor som önskar att medborgarna ska få sköta sig själva. Jag och mina likatyckande tycks inte inse det självklara problemet, nämligen att människor inte begriper sitt eget bästa. Kaos skulle utbryta om människor slapp betala skatt, moms och pensionsavgifter och vad mera vi pungslås på. Sjukvården skulle Läs mer…

Politikerna

I Halmstad, som överallt annars, är politikerna problemet, inte lösningen. I Halmstad är ett problem att det råder en skriande brist på studentbostäder. Så illa är det faktiskt att staden sedan 2017 befinner sig på den röda lista som Sveriges förenade studentkårer varje år producerar. Den allmänna åsikten är att situationen inte kommer förbättras när Läs mer…

Monarkin

Statstelevisionen sänder en tv-dokumentär om monarkin benämnd ”Sveriges sista kungar”. Jag har inte sett den själv och kommer sannolikt inte göra det heller. Men det finns all anledning att kommentera eländet och sätta ner foten angående KLP:s syn på monarkin. För det första konstateras att (S)(V)T som förväntat beter sig som det aktivistiska och gravt Läs mer…