Rikets styrning

Reformera Arbetsmarknaden!

Efter förhandlingar lägger regeringen, eller “regeringen” som jag egentligen vill kalla den, fram förslag på att reformera arbetsrätten. Varken företagare eller arbetstagare är nämligen, enligt “regeringen”, vuxna nog att ta hand om den saken själva. Arbetsgivare ska få utökad möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna. Detta ska till skillnad från dagens undantag gälla alla företag, Läs mer…

Krishantering

Så kom då KU tillslut med sin analys av regeringens, eller snarare “regeringens”, hantering av dödsmördarviruset.  Som förväntat försvarar socialminister Lena Hallengren (S) regeringens agerande och säger att man tagit de mest ”ändamålsenliga besluten”! Lena Hallengrens ståndpunkt är minst sagt diskutabel. Frågan är vilka lärdomar som kan dras av det nuvarande haveriet till riksstyrelse, och Läs mer…

Skatter!

I princip kan man alltid vara säker på två saker. Rumpan är  alltid där bak och så kallad skattepolitik blir alltid fel. Tyvärr är det så att våra socialistiska överherrar, och damer, fått för sig att skatter är något bra. Teorin bakom är något förenklad följande; Livet är orättvist. Det står vi inte ut med, Läs mer…

Restriktioner

Så kom då dagen som regeringsmakten fruktat mer än allt annat. Dagen för presskonferensen rörande hur katastrofläget skall avvecklas! Femstegsplanen påbörjas den 1 juni och avslutas med det ännu inte datum-satta steg fem i en hägrande framtid. Det kan väl tänkas vara så att man vill hålla befolkningen i viss tukt och förmaning så länge Läs mer…

Risk!

Riskbedömning är ingen riskfri hantering, minst sagt. Inte blir det lättare i dessa dödsmördarpandemiska tider. I en understreckare i SvD lyckas till och med en filosofie doktor i informatik att tappa bort sig med man och allt! Det är Nicklas Berild Lundblad som mångordigt och med en myckenhet av referenser till stora tänkare ger den Läs mer…

Lena Hallengren och Friheten

Mer än något annat är den senaste dödsmördarpandemin en våt dröm för maktgalna socialister. Det är inte nog att man använder den som täckmantel för åratals av misskött vård. Lena Hallengren, “socialminister”, vill skylla på den för att kraftigt beskära vår frihet. Frågan är om inte till och med Hallengren överträtt någon form av gräns med Läs mer…

Ett federalt parti!

Så är det, vänner och ovänner, att samtliga nuvarande riksdagspartier är socialistiska. Den som tar sig för projektet att läsa deras partiprogram får sig en provkarta på olika mer eller mindre centralistiska förslag om hur välstånd ska skapas och fördelas. Det är ingen läsning för den kräsmagade, vill jag lova! Om man nu inte orkar Läs mer…