Rikets styrning

Den Liberala Demokratin

De flesta skattehjonen i Sverige har inte riktigt begripit att hoten mot den liberala demokratin är överhängande. Det har däremot såväl rikspolitiker som Aftonbladets ledarsida gjort. Min fråga är då, varför ska vi alls ha en liberal demokrati? Så är det i den lilla randstaten i norra Europa som kallas Sverige att all makt utgår Läs mer…

En Elegant Lösning!

Hr. Löfven, till yrket socialdemokrat, har av talmannen i Sveriges riskdag, han är för övrigt moderat till yrket, fått i uppdrag att så fort som möjligt söka sno ihop en regering. Minnesgoda läsare av denna publikation kanske minns att vi med någon reda inte har en sådan sedan ett par veckor tillbaka. På kvällsblaskan Expressens Läs mer…

Politiska Principer, del 2

Problemet med politik är att det egentligen inte hjälper att ha en, vi kan nämligen inte komma överens om ens det enklaste lilla. Den senaste veckans debacle i riksdagen har visat det med all önskvärd tydlighet. Man hänvisar till det besvärliga parlamentariska läget som orsak till detta. Egentligen vill politiker skrika ut att plattnackarna till Läs mer…

Politiska Principer

Mer civilsamhälle, mindre stat, är en princip som en medlem i Klassiskt liberala partiet alltid är beredd att försvara. Men vad innebär det i praktiken? Makten skall förflyttas närmare medborgaren, besluten skall fattas där de får konsekvenser och av de människor som får konsekvenserna. Det innebär att riksdagen, regeringen och myndigheter får betydligt mindre att Läs mer…

Regeringskrisen

När denna text skrivs, söndag eftermiddag i riksdagskandidatens bibliotek (eller man cave som är den korrekta moderna termen) är det ett drygt dygn kvar av hr. Löfvens betänketid kring vilket val han ska göra för att rädda upp situationen. Det är av flera skäl inte precis så att undertecknad kissar på sig av förväntan. Inte Läs mer…

Fel, Fel, Fel!

“Men såväl M och KD vägrar sannolikt eftersom de så gärna vill framstå som de vuxna i rummet. SD kommer med all sannolikhet att avstå de med. Man vill inte falla på målsnöret när man står så nära möjligheten att bli de som avgör regeringsbildningen i nästa val. Jimmie Åkesson har fått utstå mycket smälek Läs mer…

Reformera Arbetsmarknaden!

Efter förhandlingar lägger regeringen, eller “regeringen” som jag egentligen vill kalla den, fram förslag på att reformera arbetsrätten. Varken företagare eller arbetstagare är nämligen, enligt “regeringen”, vuxna nog att ta hand om den saken själva. Arbetsgivare ska få utökad möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna. Detta ska till skillnad från dagens undantag gälla alla företag, Läs mer…

Krishantering

Så kom då KU tillslut med sin analys av regeringens, eller snarare “regeringens”, hantering av dödsmördarviruset.  Som förväntat försvarar socialminister Lena Hallengren (S) regeringens agerande och säger att man tagit de mest ”ändamålsenliga besluten”! Lena Hallengrens ståndpunkt är minst sagt diskutabel. Frågan är vilka lärdomar som kan dras av det nuvarande haveriet till riksstyrelse, och Läs mer…

Skatter!

I princip kan man alltid vara säker på två saker. Rumpan är  alltid där bak och så kallad skattepolitik blir alltid fel. Tyvärr är det så att våra socialistiska överherrar, och damer, fått för sig att skatter är något bra. Teorin bakom är något förenklad följande; Livet är orättvist. Det står vi inte ut med, Läs mer…

Restriktioner

Så kom då dagen som regeringsmakten fruktat mer än allt annat. Dagen för presskonferensen rörande hur katastrofläget skall avvecklas! Femstegsplanen påbörjas den 1 juni och avslutas med det ännu inte datum-satta steg fem i en hägrande framtid. Det kan väl tänkas vara så att man vill hålla befolkningen i viss tukt och förmaning så länge Läs mer…

Risk!

Riskbedömning är ingen riskfri hantering, minst sagt. Inte blir det lättare i dessa dödsmördarpandemiska tider. I en understreckare i SvD lyckas till och med en filosofie doktor i informatik att tappa bort sig med man och allt! Det är Nicklas Berild Lundblad som mångordigt och med en myckenhet av referenser till stora tänkare ger den Läs mer…