Rikets styrning

Bygga en bättre värld

Politiker och politik kan inte bygga en bättre värld, vi medborgare måste göra det. Den centraliserade parlamentariska demokratin med sin gigantiska förvaltningsapparat har nått vägs ände. Lösningen med att lägga på ytterligare ett lager, det överstatliga EU, har visat sig fungera illa. Lika illa som att kommuner och regioner sluter sig samman och bildar en Läs mer…

Sammanfattning av Partiledardebatten

Här följer en kort sammanfattnning av partiledardebatten som avhölls i riskdagen igår.  Eftersom ingenting sades om hur man vill minska politikers makt att i detalj styra våra liv så var arrangemanget ointressant för en klassisk liberal att kommentera. Tramset om vissa retar andra har vi redan hört till leda, att politiker inte alls vill ge Läs mer…

Tidöavtalet

Man vill få det att storma kring Tidöavtalet. I princip har jag inget emot det utom i en sak, den nuvarande vänsterregimen kommer vid en regeringskris och eventuellt nyval med visshet bytas ut mot en annan vänsterregim. I egentlig mening är det nämligen så att någon riktigt rejäl höger finns inte i vår riskdag som Läs mer…

Defense Cooperation Agreement

En insändare i Hallandsposten kräver folkomröstning om Defense Cooperation Agreement. DCA flyger lite under radarn i den allmänna yran som råder efter att Sverige precis anslutits till Stora Grabbars Klubb, Nato. Riskpolitikerna vill helst inte prata om det eftersom känsliga områden såsom landets absoluta suveränitet inom våra egna gränser delvis avtalas bort i överenskommelsen. Berörda Läs mer…

Partiledardebatten

Skulle man sammanfatta klokheterna som yttrades under partiledardebatten blir inte mycket skrivet. Som vanligt är det trams och positionerande man ägnar sig åt i riskdagen. Att partiledarna går verbala holmgångar mot varandra hjälper inte upp saken, man skulle ju annars tycka att dessa skulle vara det bästa som riskdagspartierna hade att erbjuda. Det som absolut Läs mer…

Moskéer i Sverige

Hr Åkesson, mästertrollaren själv, har uttalat sig om moskéer i Sverige. Det finns ett antal grundläggande aspekter att tänka på när man ska bedöma vad han sagt. För det första Uttalandet gjordes på partiets årsmöte och får ur det perspektivet betraktas som fullständigt normalt. Det hade varit något att rapportera om han påstått det motsatta Läs mer…

Politiska Beslut

Om vi ska ha politiker som folkets ställföreträdare är det viktigt att majoriteten av alla politiska beslut fattas lokalt av lokalt förankrade politiker. En mycket viktig princip är att politikerna ska riskera att råka in i en politisk diskussion i kön till kassan i den lokala mataffären. På Systembolaget ska ansvarsutkrävande för alla möjliga saker Läs mer…

Allmänna Motionstiden

Den allmänna motionstiden i riskdagen gick ut igår torsdag. I den rika floran av ideologiskt floskeltuggande och för statsfinanserna absurda galenskaper väljer undertecknad att presentera en motion från Cekten (i dagligt tal kallat Centerpartiet) författad av Martin Ådahl, Elisabeth Thand Ringqvist och Ulrika Liljeberg. Den lyder i sin helhet enligt följande: ”Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen Läs mer…

Kommunal Styrning

Kan jag hålla med ett socialdemonkratiskt kommunråd? Ja, åtminstone om han heter Ronny Löfquist och uttalar sig i frågan där ”civilministern” Erik Slottner (KD) lite lömskt vill utreda frågan om frivilliga kommunsammanslagningar. Ronny basar i Hylte kommun och säger i princip tvärnej till Eriks propåer, detta trots att den före detta socialdemokratiska ministern Sven-Erik Österberg Läs mer…

Statsbudgeten

Fru Svantesson har presenterat statsbudgeten. Om denna har det mesta redan sagts och det kan sammanfattas enligt följande, de flesta tycker att den är långt ifrån bra. Vissa menar att den är rent av usel. Vad man tycker korresponderar i stort med var man står på den så kallade politiska skalan som i Sverige varierar Läs mer…

Klargörande

Ett inlägg på Twitter eggade folkskoleläraren mig till att önska framlägga ett klargörande. Formuleringen var enligt följande: ”Åkesson skiter i NATO. Han vill medvetet provocera Erdogan. Åkesson ”råkar” inte säga saker – han har varit partiledare i 17 år. Han är inte ny på jobbet. Frågan är vem fan som är hans chef? Inte är Läs mer…