Regionalpolitik

Om Rättigheter

Som bekant lever vi i ett socialistiskt paradis där vi åtnjuter att stort antal rättigheter. Exempelvis har vi rätt till en mångfald olika sexuella identiteter. Vi har rätt att välja vilken statligt dirigerad uppfostringsanstalt barnen, under hot om våld mot föräldrarna om barnen inte lämnas iväg, skall få utbildas på.  Vi har rätt att ”gratis” Läs mer…