Övervakningssamhället

Bra Beslut

Sverige tog åtminstone ett bra beslut när covidsmittan härjade som värst, vi slapp smittspårningsapplikationer. I andra länder har man inte haft det lika bra. I Kina har man (bevisligen) använt sin applikation för att stoppa en fredlig protest mot en korrumperad bank. I Israel har samma teknik som fanns i smittspårningsapplikationen använts för att trakassera Läs mer…

Statlig E-legitimation

”Regeringen” har beslutat att utreda en statlig e-legitimation. Ska man vara petig är beslutet att tillsätta en särskild utredare som ska lämna förslag till hur en e-legitimation på högsta säkerhetsnivå ska införas i Sverige. En organisation som välkomnar beslutet är SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Man har länge efterlyst en övergripande lösning eftersom dagens system Läs mer…

Covidbevis

Man behöver inte ge staten mycket för att den ska slita av hela stycket! I ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet, som ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor, kan vi läsa att: ”Regeringen förlänger Myndigheten för digital förvaltnings (Diggs) uppdrag att projektleda utvecklingen av en digital infrastruktur för covidbevis. Läs mer…

Smittskyddsnytt!

En rimlig fråga riksdagskandidat Jönsson har anledning att ställa sig är om han ännu en tid kan slippa under statens långa arm? 20212-12-07 delger nämligen höga vederbörande, regeringen,menligheten ännu en i mängden av promemorior¹ som den lyckas producera ett flertal av. Om man använde alla promemorior som framställdes till att producera el med skulle sannolikt Läs mer…

Passe Bitte!

Från och med 1 december kommer det krävas vaccinationsbevis för att att besöka vissa typer av arrangemang. Enligt generaldirektrissan på FOHM, Karin Tegmark Wisell, väljer man nu att verkställa planering som man haft sedan läge. Meningen är att det ska gälla för evenemang inomhus med mer än 100 personer närvarande. Tanken är väl att den Läs mer…

Rasism på Nätet

Arbetsmarknadsdepartementet meddelar nådigt att regeringen den 21 september 2021 gett Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer.¹ Myndigheten ska särskilt granska förekomsten av antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer. I detta arbete ska ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv beaktas. Eftersom jag som medborgare, skattebetalare och Läs mer…

Lena Hallengren och Friheten

Mer än något annat är den senaste dödsmördarpandemin en våt dröm för maktgalna socialister. Det är inte nog att man använder den som täckmantel för åratals av misskött vård. Lena Hallengren, ”socialminister”, vill skylla på den för att kraftigt beskära vår frihet. Frågan är om inte till och med Hallengren överträtt någon form av gräns med Läs mer…

E(j)-hälsa

På E-hälsomyndighetens hemsida kan vi läsa följande; Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Alla apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kunden. Slutklämmen är bäst Detta är ett exempel på hur e-hälsa Läs mer…

Övervakningssamhället!

Självklart är det så att socialister av alla olika slag och sorter gillar nya övervakningssystem. Ju modernare desto bättre. Det ska gå snabbt och smidigt. Ligger man riktigt på topp används sociala kreditsystem! Givetvis är det så att länder som Kina ligger i framkant av utvecklingen. En av orsakerna är att befolkningen där inte har Läs mer…