Nato

Det senaste från Nato-hållet

Det senaste från Nato-hållet är att man ska minera Östersjön. Det är en fullt rimlig tanke ur ett strategiskt perpektiv att göra just det, mycket lämpligare än att lägga minspärrar i exempelvis Vänern eller Vättern. Den som behagar ta sig en titt på kartan noterar omedelbart att området runt Kaliningrad, Finska viken och Öresund ter Läs mer…

Ledare i Hallandsposten

I en ledare i Hallandsposten skriver den politiske chefredaktören följande allvarsord, ”Alla svenskar bör för ett ögonblick tänka på vad vårt nya medlemskap i Nato betyder för oss”. Jag kan annars tänka mig att ett rimligt tillvägagångssätt är att människor först tänker ganska nogsamt, inte bara ett ögonblick, på vad ett medlemskap i Nato betyder Läs mer…

Natoflaggan hissad

En ny flagga är hissad utanför Luftvärnsregementet i Halmstad, Natoflaggan. Med Natoflaggan hissad avhöll, som sig bör, regementschefen Mikael Beck ett kort och kärnfullt tal. ”Kollektivt försvar, demokrati och rättsstat, fred och säkerhet, solidaritet och samarbete, internationell lag och ordning. Det här är Natos värderingar. Vi känner också igen dem för att det är våra Läs mer…

Sverige medlem i Nato

När detta skrivs är Sverige medlem i Nato. Sålunda är vi som stat, enligt artikel 5 i Natofördraget, skyldiga att agera enligt principen  en för alla, alla för en. Liv och kiv kommer givetvis uppstå hur härket ska finansieras, positivt är att såssealdemonkratin denna gång faktiskt inte kan påstå att de inte såg det komma. Läs mer…

Sorg!

Idag känner vi sorg över det faktum att Sveriges alliansfrihet syftande till neutralitet i krig är över. Igår tisdag skrev nämligen Ungerns nytillträdde president på samma dokument som det ungerska parlamentets talman signerat rörande Sveriges medlemskap i Nato. Så snart det medelst kurir anlänt och deponerats i Washington D.C. är Sverige i formell mening medlem Läs mer…

Nato Allena Saliggörande?

Frågan måste ställas, är Nato allena saliggörande? Min invändning idag är av pekuniär natur. Faktum är nämligen att Armén tvingas dra ner på sin verksamhet under 2024 eftersom budgeten kraftigt överskreds 2023. Mig veterligen fungerar inte Nato så att man kan ringa över till Vita huset, inte heller ned till Europahögkvarteret i Bryssel för den Läs mer…

Nato

Måndagens x-inlägg om Nato fick avsedd effekt. För er som missat det var inlägget ett svar till Ebba Busch som hyllade Ungerns ja till Sveriges ansökan om Nato-medlemskap: ”Nu har det ungerska parlamentet röstat ja. Det svenska Natomedlemskapet är bara dagar bort. Vi lämnar 200 år av allianslöshet bakom oss och bygger säkerhet tillsammans med Läs mer…

Svenska Flaggan

Flaggstången för den svenska flaggan står monterad och klar utanför Nato-högkvarteret. Åtminstone om man får tro Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, enligt TT uttalar han följande: ”Vi är klara. Vi har satt upp flaggstången, för jag utgår från att Sverige blir medlem och jag ser fram emot att hissa den svenska flaggan utanför Nato.” Något annat Läs mer…

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna laddar för valet riskdagsvalet 2026. En viktig kontrollpunkt är sommarens skådespel, valet till EU-parlamentet. I akt och mening att visa sig mogna ett större framtida ansvar, drömmen torde vara ett regeringssamarbete med den ideologiska kusinen Socialdemonkraterna, markerar nu SD hårt mot Ungerns regeringsparti, Fidesz. Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Charlie Weimers har slagit näven i bordet och Läs mer…

Kollektivismens Tröst

  Idag ska vi tala om Kollektivismens Tröst. Så är det nämligen att trösten finns i den kollektiva massans anonymitet. Den som utmanar betraktas som ett hot mot stabiliteten och för att behålla jämvikten krävs det att man tar avstånd, gärna så kraftigt som möjligt, mot fridstöraren. Det har om inte annat märkts av under Läs mer…

Mota Olle i grind

Eftersom Nato vill mota Olle i grind avhåller man snart en gigantisk övning. Det är ingen överraskning att Sverige deltar i ”Steadfast Defender” tillsammans med 90 000 andra soldater i akt och mening att avskräcka Ryssland från vidare äventyr i Europa. ”Alliansen kommer att demonstrera sin förmåga att förstärka det euroatlantiska området genom en transatlantisk Läs mer…