Myndigheter

Pass

Det har som bekant uppstått problem med att skaffa pass. Om man får tro polisområdeschefen i Halland, Mats Palmgren, beror det på att folk väntat för länge med sina ansökningar. För en lekman som undertecknad låter förklaringen något krystad. Under de senaste två åren har det nämligen nästan varit stört omöjligt att resa någonstans, dessutom Läs mer…

Putin

Alla har väl, kan det antagas, en klar uppfattning om Hr. Putin. Att det svenska Skatteverket har synpunkter på gossebarnet Putin i Hishult står utom all tvivel. Så långt har det nu gått i den infekterade namnfrågan att gossen av Skatteverket, utan föräldrarnas tillåtelse, skrivits som Nikolai. Föräldrarna har också försökt med Vladimir Putin och Läs mer…

Passe Bitte!

Från och med 1 december kommer det krävas vaccinationsbevis för att att besöka vissa typer av arrangemang. Enligt generaldirektrissan på FOHM, Karin Tegmark Wisell, väljer man nu att verkställa planering som man haft sedan läge. Meningen är att det ska gälla för evenemang inomhus med mer än 100 personer närvarande. Tanken är väl att den Läs mer…

Myndighetsdjungeln

I Sverige finns det vid senaste sammanräkningen 458 stycken myndigheter. Den senaste tillkom 1 januari 2020 och kallas Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Vår äldsta myndighet, Kammarkollegiet, inrättades redan 1539. Det vore givetvis ett gravt tjänstefel av undertecknad att inte företräda åsikten att denna djungel av pärmbärande paragrafryttare borde utsättas för en minst Läs mer…