Myndigheter

Myndighetsdjungeln

I Sverige finns det vid senaste sammanräkningen 458 stycken myndigheter. Den senaste tillkom 1 januari 2020 och kallas Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Vår äldsta myndighet, Kammarkollegiet, inrättades redan 1539. Det vore givetvis ett gravt tjänstefel av undertecknad att inte företräda åsikten att denna djungel av pärmbärande paragrafryttare borde utsättas för en minst Läs mer…