Myndigheter

Passe Bitte!

Från och med 1 december kommer det krävas vaccinationsbevis för att att besöka vissa typer av arrangemang. Enligt generaldirektrissan på FOHM, Karin Tegmark Wisell, väljer man nu att verkställa planering som man haft sedan läge. Meningen är att det ska gälla för evenemang inomhus med mer än 100 personer närvarande. Tanken är väl att den Läs mer…

Myndighetsdjungeln

I Sverige finns det vid senaste sammanräkningen 458 stycken myndigheter. Den senaste tillkom 1 januari 2020 och kallas Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Vår äldsta myndighet, Kammarkollegiet, inrättades redan 1539. Det vore givetvis ett gravt tjänstefel av undertecknad att inte företräda åsikten att denna djungel av pärmbärande paragrafryttare borde utsättas för en minst Läs mer…