Lokalpolitik

Kris

Det är ett välbekant faktum att vårt samhälle befinner sig i kris. Vi har elkris, integrationskris, omvärldskris och en statstelevison som är katastrofal. Det enda område som inte krisar i Sverige är sannolikt klimatet. Men så är det också något som vi svenskar svårligen har något som helst inflytande över! Krisen som jag ska ta Läs mer…

Trygghetsfrågor

Eskilstuna kommun tillsätter i januari ett nytt kommunalråd som enbart ska jobba med trygghetsfrågor. Det kan kanske behövas i en kommun där 26,5 procent¹ av invånarna är ”utomlands födda” och merparten av dessa bosatta i ”socioekonomiskt utsatta områden”. Precis som att tillskapa en enhet som kallas Familjecentralen som sannerligen är en multidisciplinär skapelse med bvc, Läs mer…

Halmstad

Det politiska trycket blev till slut för stort i Halmstad. Vad som händer när det politiska trycket blir övermäktigt förstår vem som helst, nya oheliga allianser bildas. Sålunda går S, M och KD ihop för att styra och ställa i den stad som av invånarna blygsamt kallas Västkustens Pärla. Bakgrunden är mycket enkel, de etablerade Läs mer…

Gubbklubben i Halmstad

Det har varit dramatiskt värre i Halmstad, misstankar om att kommunen är en gubbklubb har luftats! Eller om det var att kommunen inte är en gubbklubb, hur som helst blev det ett oherrans liv i kommunfullmäktige. Bakgrunden är följande: Presidiet för kommunfullmäktige, vilket väl närmast kan jämföras med gräddan av politiker i Halmstad, beslutade helt Läs mer…

Socialdemokratiska Populistpartiet

Är det månne så att såsseriet börjar känns flåset i nacken, kniven mot strupen och ett hägrande valnederlag vid horisonten? Anledningen till att frågan måste ställas är inte bara fru Anderssons nesa i Stockholm. Statsminister i blott och bart 7 timmar och tvång att fortsättningsvis regera på SD-budget är ett svårslaget rekord, om hon nu Läs mer…

Bananrepubliken Halmstad, del 4

Under samlingsrubriken Bananrepubliken Halmstad¹ rapporterar jag om sakernas tillstånd i min egen hemort Halmstad. Det är en i stort sett mycket trevlig stad att framleva sitt liv i. Vi har väl egentligen bara två stora problem, stolliga politiker och prilliga tjänstehen. Den som läste gårdagens text kunde konstatera att Halmstad håller sig med egen så Läs mer…

Hedersamma Politiker

Jag har oftast inte mycket till över för andra politiska partier. Idag ska jag ta upp undantaget som bekräftar regeln! I den lilla halländska kommunen Laholm regerar den vanliga samlingen socialister och kryptosocialister. Vådan av detta är helt uppenbar. Senast har det varit på tapeten att ”toppolitikerna”, i den mån sådana kan sägas existera i Läs mer…

Bananrepubliken Halmstad, del 3

Under samlingsrubriken Bananrepubliken Halmstad¹ rapporterar jag om sakernas tillstånd i min egen hemort Halmstad. Det är en i stort sett mycket trevlig stad att framleva sitt liv i. Vi har väl egentligen bara två stora problem, stolliga politiker och prilliga tjänstehen. Namnet Jimmie Tschander får givetvis den vakna läsaren av denna publikation att rycka till Läs mer…

Bibliotek och Medborgarservice

Stockholms stadsbibliotek ritades av arkitekten Gunnar Asplund och invigdes 1928. Man kan utan att överdriva betrakta arkitekturen som ett tempel för böcker och lärdom. Mindre känt är biblioteket för att undertecknad svimmade i läsesalen när jag studerade för en avgörande tentamen på Karolinska Institutet. Hur det än är med arkitekturen och avsvimmade studenter så ligger Läs mer…

Bananrepubliken Halmstad, del 2

Under samlingsrubriken Bananrepubliken Halmstad¹ rapporterar jag om sakernas tillstånd i min egen hemort Halmstad. Det är en i stort sett mycket trevlig stad att framleva sitt liv i. Vi har väl egentligen bara två stora problem, stolliga politiker och prilliga tjänstehen. I Halmstad har vi en framåt kommunchef, Mats Rossköld, som inte precis motsvarar bilden Läs mer…

Styrelsearbete

Som bekant sitter undertecknad och konspirerar politiskt i Klassiskt liberala partiets styrelse. Efter en del turer har vi lyckats lägga fram ett förslag till nytt partiprogram. Det kan väl tänkas att del medlemmar inte är helt nöjda med vår hantering! Vårt hattande fram och tillbaka bleknar dock om man jämför med Halmstads kommunala bostadsbolag. Så Läs mer…