Lokalpolitik

Je Suis V!

Je Suis V fick jag nästan lust att utbryta när jag öppnade lokalblaskan Hallandsposten. Det hade visserligen gått lika bra med Je suis Laholmspartiet. Men rubriken blir inte lika snärtig då, i ett allt hårdare medieklimat gäller det att formulera sig på gränsen och provocera stenhårt, annars ids inte en alltmer avtrubbad populas klicka för Läs mer…

Halmstad På Kartan

Politiker i min hemkommun vill givetvis sätta Halmstad på kartan. På så sätt är de inte annorlunda jämfört med alla andra kommunpolitiker i vårt avlånga rike. Det är nästan så att man önskade att de iddes öppna en kartbok över Sverige, eller använda modernare varianter på nätet, där står nämligen varenda liten håla utplacerad rätt Läs mer…

Värdegrund i Halmstad

Idag ska vi titta på den värdegrund som Halmstad kommun säger sig vila på. I sin helhet lyder den som följer i citatet nedan. Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och Läs mer…

Politiska Beslut

Om vi ska ha politiker som folkets ställföreträdare är det viktigt att majoriteten av alla politiska beslut fattas lokalt av lokalt förankrade politiker. En mycket viktig princip är att politikerna ska riskera att råka in i en politisk diskussion i kön till kassan i den lokala mataffären. På Systembolaget ska ansvarsutkrävande för alla möjliga saker Läs mer…

Vargen

Vargen har för tredje gången i år gett sig på får i Halland. Vad mera är, samma ägare har drabbats två gånger. Först i maj och sedan precis i dagarna, med attackerna i våras blir det en summa av tre vargattacker i Halland. För han som drabbats två gånger har sammanlagt 13 får strukit med. Läs mer…

Flygplatsen i Halmstad

Flygplatsen i Halmstad ska i år få cirka 21,5 miljoner kronor för att täcka sina förluster. Hur märkligt det än kan låta är det bättre än förra året då summan låg på knappt 25 miljoner.  Årets summa fördelas sålunda att Trafikverket hostar upp med 2,5 miljoner och kommunen går in med resterande 19 miljoner kronor. Läs mer…

Ordning och Reda

Det ska äntligen bli ordning och reda i Halmstad centrum. Efter en lång handläggningstid har polisen beslutat godkänna kommunens ansökan om att stadskärnan ska bli ett så kallat Lov 3-område. Lov 3 syftar på tredje paragrafen i Lagen om ordningsvakter (Lov), som reglerar ordningsvakters befogenheter inom avgränsade områden. Inom dessa avgränsade områden har ordningsvakter rätt Läs mer…

Politikerna

I Halmstad, som överallt annars, är politikerna problemet, inte lösningen. I Halmstad är ett problem att det råder en skriande brist på studentbostäder. Så illa är det faktiskt att staden sedan 2017 befinner sig på den röda lista som Sveriges förenade studentkårer varje år producerar. Den allmänna åsikten är att situationen inte kommer förbättras när Läs mer…

Kris

Det är ett välbekant faktum att vårt samhälle befinner sig i kris. Vi har elkris, integrationskris, omvärldskris och en statstelevison som är katastrofal. Det enda område som inte krisar i Sverige är sannolikt klimatet. Men så är det också något som vi svenskar svårligen har något som helst inflytande över! Krisen som jag ska ta Läs mer…

Trygghetsfrågor

Eskilstuna kommun tillsätter i januari ett nytt kommunalråd som enbart ska jobba med trygghetsfrågor. Det kan kanske behövas i en kommun där 26,5 procent¹ av invånarna är ”utomlands födda” och merparten av dessa bosatta i ”socioekonomiskt utsatta områden”. Precis som att tillskapa en enhet som kallas Familjecentralen som sannerligen är en multidisciplinär skapelse med bvc, Läs mer…

Halmstad

Det politiska trycket blev till slut för stort i Halmstad. Vad som händer när det politiska trycket blir övermäktigt förstår vem som helst, nya oheliga allianser bildas. Sålunda går S, M och KD ihop för att styra och ställa i den stad som av invånarna blygsamt kallas Västkustens Pärla. Bakgrunden är mycket enkel, de etablerade Läs mer…