Lagstiftning

Sekretess!

Under onsdagen röstade riskdagen för att hemlighålla elprisstödet i 20 år. Ett pikant faktum i sammanhanget är att inte en enda ledamot från L eller SD hade något att säga om saken i kammaren. Men röstade ja till hemlighållandet gjorde de tillsammans med M och KD. Om det finns tid över hos våra så kallade Läs mer…

Dödsrädsla och kriminalvård

Enligt en polischef intervjuad av TT är kriminaldårarna i Eskilstuna märkta av dödsrädsla. Anledningen till detta står att finna i att det på ingen annan plats i Sverige skjuts då mycket som i Eskilstuna. Statistiken visar att 32 fall har inträffat i år, det ger 29,67 skjutningar per 100 000 invånare. På god andraplats hittar Läs mer…

Framsynta Politiker

Vi har onekligen framsynta politiker. I alla fall när det gäller att inskränka yttrandefriheten. Med grundlagsförslaget om utrikesspionage var det nämligen som med alla andra ändringar av grundlagen. Inte bara måste det vara ett val mellan omröstningarna i riskdagens kammare huruvida det skall antas eller inte. Det måste också förflyta en viss tid mellan det Läs mer…

Skattefinansierade Lån

Vissa saker är urbota dumma att de inte skulle behöva kommenteras, som skattefinansierade lån! Att jag ändå gör det beror på att moteld måste anläggas från alla som har det minsta förstånd kvar. För att socialistisk dårskap när den passerar en viss magnitud måste bekämpas i grunden. Så är det nämligen att svensk lag stadgar Läs mer…

Putin

Alla har väl, kan det antagas, en klar uppfattning om Hr. Putin. Att det svenska Skatteverket har synpunkter på gossebarnet Putin i Hishult står utom all tvivel. Så långt har det nu gått i den infekterade namnfrågan att gossen av Skatteverket, utan föräldrarnas tillåtelse, skrivits som Nikolai. Föräldrarna har också försökt med Vladimir Putin och Läs mer…

Grovt Folkrättsbrott

För grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse anser Stockholms tingsrätt att 6 års fängelse är ett lämpligt straff. Det bör väl tilläggas att straffet då ska avtjänas i svenskt fängelse. Förutom att det rent allmänt råder ordning och reda på våra anstalter i den meningen att man är varm, utsövd och sysselsatt därstädes så ska man Läs mer…

Lag och Rätt

Så är det när man lever i Sverige att svensk lag  hålls för den lag som gäller. Åtminstone för oss lintottar till svenskar. Sedan kan vi givetvis ha synpunkter på lagen och hur våra handlingar prövas mot den, skam vore annat. I det bästa av länder, vilket inte är Sverige, vore det så att landets Läs mer…

Dödsstraff

Det finns flera anledningar till att ett land allvarligt måste fundera på att införa dödsstraff. Jag skrev om dödstraffet på denna blogg den 5 november 2021 när KLP beslutat om sitt nya partiprogram. Eftersom vi till skillnad från alla andra partier i Sverige avstår  från att skriva folk på näsan om vad det ska tycka Läs mer…

Passe Bitte!

Från och med 1 december kommer det krävas vaccinationsbevis för att att besöka vissa typer av arrangemang. Enligt generaldirektrissan på FOHM, Karin Tegmark Wisell, väljer man nu att verkställa planering som man haft sedan läge. Meningen är att det ska gälla för evenemang inomhus med mer än 100 personer närvarande. Tanken är väl att den Läs mer…

Byta Kön

Jag ska i denna text mycket kort sammanfatta min inställning till det utkast till lagrådsremiss angående ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen”¹ som regeringen presenterat. Om detta utkast till lagrådsremiss tycker jag inte. Anser ni att det är verklighetsförankrat att 12-åringar ska få byta juridiskt kön? Ta Läs mer…

Lärospån

I akt och mening att dämpa den överhettade bostadsmarknaden infördes krav på att hugande husspekulanter skulle lägga upp minst 15 procent av köpeskillingen kontant för att få låna pengar av banken. Som bekant gick det inte alls bra att avhålla människor från att skaffa egen bostad med den metoden, istället verkar nästan som folk på Läs mer…