Korruption

Rikets Budget

Enligt uppgifter som nått mig från huvudstaden har regeringen inför riskdagens ledamöter presenterat rikets budget. Som förväntat råder det, beroende på partitillhörighet, delade meningar om huruvida den skall anses rimlig eller inte. Grovt räknat tycker högersocialisterna, som framlagt budgeten, att den är ett under av statsmannaskap och finess. Vänstersocialisterna å sin sida anser mest hela Läs mer…

Sekretess!

Under onsdagen röstade riskdagen för att hemlighålla elprisstödet i 20 år. Ett pikant faktum i sammanhanget är att inte en enda ledamot från L eller SD hade något att säga om saken i kammaren. Men röstade ja till hemlighållandet gjorde de tillsammans med M och KD. Om det finns tid över hos våra så kallade Läs mer…

Korruptionen

Att korruptionen är ett utbrett problem i idealstaten Sverige är väl ingen  nyhet? På det nationella planet valsar polischefer, fast åtminstone en av dem väl knappast i formell mening kan kallas polis, runt i en härva av mysteriösa anställningar, godkännande för att bära vapen och anklagelser om misshandel. På det lokala planet i min egen Läs mer…