Ideologi

Kommunerna

Klassiskt Liberala Partiet vill att kommunerna ska ha ett mycket långtgående lokalt självstyre. I vårt partiprogram skriver vi följande: ”På så sätt ges medborgarna största möjlighet att bosätta sig med likasinnade och välja vilket liv de vill leva. Vi anser att administrativa indelningar i storlek med dagens kommuner ur psykosocialt perspektiv är det bästa sättet Läs mer…

Sant och Visst

Det för hållas för sant och visst att Sverigedemokraterna i det mesta är erbarmliga socialister. Vad man kan förstå vid en genomläsning av deras partiprogram är att de företräder ett tankegods som kräver höga skatter och politiker som vill skriva folk på näsan om vad som är rätt och fel. I deras ”Principprogram” daterat 2019 Läs mer…

Motivation

Under storövningen Aurora 23 ska Militärhögkolan i Halmstad specialstudera hur faktorer som vilja, motivation och uthållighet påverkar krigföringsförmågan. I Hallandsposten intervjuas Sophie Fredén, civilanställd forskningsansvarig på Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet på Militärhögskolan i Halmstad, och ansvarig för studien ”– Krigshistoriskt är det inget nytt att motivationen kan spela stor roll – och det här har Läs mer…

Finbesök?

Nästa vecka väntas finbesök i Sverige när USA:s ”försvarsminister” Lloyd Austin bland annat besöker Muskö marinbas. Där kommer han sannolikt förevisas det bästa av vad Sverige har att prestera i örlogssammanhang. Han kommer bland annat få sig till livs det svenska ubåtsvapnet, som amerikanarna under en period skämdes ut av när ett av flytetygen under Läs mer…

Tjyvsamhället!

Det är ett oomkullrunkeligt faktum att vi lever i ett tjyvsamhälle. Detta gäller både i det stora och lilla. Den som drabbas hårdast är den som redan befinner sig i nöd. Just detta med att befinna sig i nöd har uppenbarligen varit ett stort problem på Södra Älvsborgs sjukhus. På toaletterna vid huvudentrén och entrén Läs mer…

Chat Control

Föga förvånande stödjer ”regeringen” och socialdemonkraterna EU-förslaget om ”chat control”. Ingen av dem har nämligen någon särskild anledning att garantera medborgarna onödig frihet, en åsikt som för övrigt delas av många av medborgarna själva. De har nämligen ”inget att dölja” och kan inte blotta strupen nog mycket för att bevisa det. Man kan fråga sig Läs mer…

Kampen Mot Samtidens Dumhet

Kampen mot samtidens dumhet går oförtrutet vidare! Låt mig därför i oförändrat skick presentera en insändare i Hallandsposten nätupplaga den 29 mars 2023. ”Replik. Apropå artikeln ”Vänsterpartiet: Låt kollektivtrafik bli gratis”, 18/3. Beträffande artikeln ovan anser jag att förslaget är riktigt bra. Vill tillägga ytterligare en aspekt på fördelen: Miljön! Om fler åker kollektivt kommer Läs mer…

Vår Samtids Dumheter

Framtidens dom över vår samtids dumheter kommer givetvis bli hård. En rättegång mot en man som haft ihjäl två karlar med kniv ska snart ta sin början. Bakgrunden är att de två numera hädangångna klättrat upp på den förstnämndas balkong, brutit sig in i lägenheten för att därefter möta sin baneman. I vilket sunt samhälle Läs mer…

Randnoteringar

Understundom får man göra lite randnoteringar. Man brukar vanligtvis hitta sådana i böcker och kompendium på antikvariat. Har du riktig tur kan randnoteringarna vara mer intressanta och upplysande än originaltexten. Min blygsamhet förbjuder mig givetvis att framhäva just denna text framför något av de andra alster jag producerat under årens lopp! Den första randnoteringen gäller Läs mer…

Rädda Barnen?

På Hallandsposten insändarsida skriver Fabiola Kindblad ordförande i Rädda Barnen Halmstad, Hylte och Laholm samt vice ordförande i Hallandsdistriktet. Det handlar om att ”regeringen” (citationstecknen är mina) inte förstår hur allvarlig situationen är för barnfamiljer och ensamstående föräldrar. Hon konstaterar, helt riktigt, att organisationen Rädda Barnen värnar barnens rättigheter och att Sverige sedan 2020 håller Läs mer…

2024

Någon gång under perioden 6–9 juni 2024 har vi gemensamt möjlighet att påverka vår framtid. Då är det val till Europaparlamentet och just din röst kommer räknas extra mycket. Väljer du något av riskdagspartierna kan du lugnt räkna med en framtid av mer överstatlighet, större ofrihet och byråkratisk likriktning. Dina barn och barnbarn kommer få Läs mer…