Ideologi

Abortera Staten

Så kom då USA:s högsta domstol med århundradets mest förväntade beslut. Domstolens majoritet hade lusläst den amerikanska konstitutionen och noterat att den inte innehåller några formuleringar om individens fri- och rättigheter som ger kvinnor rätt att bestämma om de vill behålla eller abortera ett foster. Med andra ord en rationell slutsats som kan dras av Läs mer…

Kapitalet

En kan man vara säker på, kapitalet är beroende av lögnen om ständig tillväxtpotential.  I den lögnen ingår myten om människors behov av att hela tiden förenkla, den bygger i sin tur på ett mycket enkelt faktum: att vi upplever att vi får mindre och mindre tid. Som bekant poppar det hela tiden fram en Läs mer…

Pengar

Socialstyrelsen delar regelbundet ut pengar till Sveriges regioner och kommuner. I juni har tre olika statsbidrag blivit fördelade, alla halländska kommuner har fått åtminstone ett av statsbidragen. Mest får Halmstad, 86,5 miljoner, som tillsammans med Kungsbacka och Hylte håvar in pengar från alla tre. Dessa tre är en ”Återhämtningsbonus” för vård- och omsorgspersonal samt bonuspengar Läs mer…

Regionerna

I Hallandsposten kan vi läsa om hur de etablerade partierna vill fixa och dona med region Halland. Det anses väl vara en del av tidningens påstått demokratiska uppdrag att upplåta plats för deras visioner. Tidigare i år har tidningen gjort samma sak för partierna i kommunfullmäktige. Just att vara demokratiska, eller upplåta plats för oförblommerat Läs mer…

Riksdagens Frågestund

För att charaden parlamentarisk demokrati ska kunna upprätthållas har riksdagen haft frågestund med ”statsministern”. Fru statsministerrinnan Andersson uttalade enligt samstämmiga sagesmän följande odödliga ord: ”Är det nåt man har lärt sig under den här mandatperioden så är det att inte ta någonting för givet.”¹ Vilket givetvis är en sanning med modifikation. En sak som definitivt Läs mer…

Anschluss

Sveriges och Finland anschluss till Nato riskerar att gå på arslet. Som notorisk motståndare till alla möjliga typer av mellan- och överstatliga tokerier har jag all anledning att tacka president Erdogan, Turkiet, för hans ihärdighet. Detsamma gäller givetvis inte de politiska överhönsen i Sverige och Finland. Dessa båda damer har givetvis redan besökt Joe ”hårsniffaren” Läs mer…

Hotellbygget i Halmstad

Hotellbygget på Österskans i Halmstad börjar vid detta laget bli lite tjatigt. Låt mig sammanfatta läget såhär långt. De som anser sig veta lite bättre än oss simpla skatteslavar vill ha ytterligare ett hotell i Halmstad, för säkerhets skull skall just detta bygge vara försett med en saluhall. Den pekuniärt starka, men i övrigt andefattiga, Läs mer…

Mållgan

Försöket att rösta bort Mållgan gick åt skogen. Om man som jag är pessimistiskt lagd är det ytterligare ett bevis för att den så kallade parlamentariska demokratin i bästa fall fungerar suboptimalt. Vad värre är, sannolikheten för att det ska fungera bättre i framtiden är inte precis bättre. För övningens skull kan vi ponera att Läs mer…

Spel för Kulisserna

Ebba  förevisade i den så kallade partiledardebatten konsten att måla in sig i ett hörn. Sannolikt beror hennes handlande, att utlova en form av borgfred gentemot ”regeringen” fram till valet om Mållgan får sparken, på att Ebba besitter underrättelser om ryssfaran vi andra saknar. Ebba kommer nämligen, förutom borgfreden, vara ”regeringen” behjälplig i allt vad Läs mer…

Nationaldagen!

  Idag firas som bekant Sveriges Nationaldag. Anledningen till firandet ska enligt på området belästa typer, så kallade historienördar, vara en kombination av att Gustav Vasa detta datum år 1523 valdes till landets konung, då Sverige bröt Kalmarunionen och åter blev ett fritt rike, samt som åminnelse till 1809 års regeringsform. Jag själv som är Läs mer…

Politikens Mål

Politikens mål ska vara att så fort som möjligt avskaffa sig själv. Behovet av det illustreras tydligt av de senaste dagarnas debatt om avskaffat flerbarnstillägg. Som klassiskt liberal kan man givetvis inte annat än välkomna ”regeringens” initiativ att försöka avskaffa det. Att det skulle vara en universallösning på kvinnliga bidragsmigranters problem att skaffa jobb får Läs mer…