Ideologi

Inte Gration del 2

Integrationssverige fortsätter halta vidare. Laholms kommun fick avslag på äskade medel för att förbättra hälsan hos bidragsmigranter. I Landskrona sjösätter man ett projekt för att knacka dörr i ett “utsatt område”, så att de därstädes boende ska vaccinera sig. I Laholm var målsättningen med projektet att aktivt arbeta med digitala verktyg för att öka social Läs mer…

Staten Kroppen och Döden

Ett säkert sätt att göra sig ovän med alla från höger till vänster är att diskutera lagstiftningen kring rätten till våra kroppar. Dödshjälp och abort eldar massorna! Rent statistiskt har jag drygt 28 år kvar att leva. Detta förutsatt att jag inte lider en för tidig död orsakad av dödsmördarvirus eller någon olycka. Med största Läs mer…

Internationell Utblick

Även om jag mest skriver om inrikespolitiska ting så fodras det då och då att blicken lyfts över landgränsen, en internationell utblick! Vi kan börja med att konstatera att saudiaraberna synes vara svaga i tron, alternativt hör inte den därstädes tillbedda guden bön. För den årliga vallfärden till Mecka måste du vara vaccinerad, under 65 Läs mer…

Guds lagar och människans förordningar

Så ateist jag är skiljer jag på guds lagar och människans förordningar. Det förra överträffar alla gånger det senare. Det är därför jag kallar mig klassiskt liberal, även om det också snart kan vara förpassat till historiens sophög. Liberal har ju under långliga tider alltmer förknippats med sådant det definitivt inte är. Något vi kan Läs mer…

Lag och Rätt i Sverige

Normalt är tingens ordning så i Sverige att polisen haffar en när man misstänks ha brutit mot lagen. Ärendet utreds och överlämnas till en åklagare som beslutar om åtal som prövas i domstol. Visar det sig att man begått en brottslig handling straffas man. Huruvida det alltid är bra polisutredningar, åtal och domar kan det Läs mer…

Tolkhjälp

Det råder brist på sjukvårdstolkar i Sverige. På vissa språk saknas det helt, som somaliska, dari eller urdu. Enligt Marina Tuutma, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen, kan bristen innebära en medicinsk risk för patienten. I detta har Marina Tuutma helt rätt. Att en auktoriserad tolk, som vanligtvis borgar för korrekta översättningar inte alltid räcker till i Läs mer…

Krishantering

Så kom då KU tillslut med sin analys av regeringens, eller snarare “regeringens”, hantering av dödsmördarviruset.  Som förväntat försvarar socialminister Lena Hallengren (S) regeringens agerande och säger att man tagit de mest ”ändamålsenliga besluten”! Lena Hallengrens ståndpunkt är minst sagt diskutabel. Frågan är vilka lärdomar som kan dras av det nuvarande haveriet till riksstyrelse, och Läs mer…

pseudoLiberalernas Sotdöd

Sotdöd kan ha flera betydelser. Det kan lika väl betyda en naturlig död som en långsam död. Båda är lika tillämpliga på såväl pseudoLiberalerna som MiljöPhascisterna. För pseudoLiberalerna går det dock lite snabbare att rasa ner i glömskans mörker hos folkopinionen. I SCB:s senaste partisympatiundersökning lyckas partiet skrapa ihop måttliga 2,5 procent av de röstberättigade. Läs mer…

Skatter!

I princip kan man alltid vara säker på två saker. Rumpan är  alltid där bak och så kallad skattepolitik blir alltid fel. Tyvärr är det så att våra socialistiska överherrar, och damer, fått för sig att skatter är något bra. Teorin bakom är något förenklad följande; Livet är orättvist. Det står vi inte ut med, Läs mer…

Lägg ner Kavla Upp!

Ni kommer märka av att den så kallade eliten ber er kavla upp. Skjortärmarna, alltså. För att ta en vaccinspruta. Det är ett megaprojekt signerat Sveriges Kommunikationsbyråer med dess ordförande Helene Westin i ledningen. Helene ber oss notera att inga myndigheter är inblandade i äventyrligheterna. Dock har man fått såväl Folk(o)hälsomyndighetens som MSB:s (Myndigheten för Läs mer…

TORSK

Ta Och Rensa SnusKet, är kanske inte hur man ska läsa ut den så kallade Insats TORSK som polisen ägnar sig åt med en föregivet stor framgång. En sak är i alla fall säker. Kvällstidningen Expressen slår på stort och meddelar att Direktörer och miljoninkomsttagare samsas med bussförare och tatuerare… Det är med andra ord Läs mer…