Ideologi

Hotet mot Samhället

Kommer samhället som vi känner det gå under? Detta skrivs nämligen under de skälvande timmar som den svenska “demokratin” hotas av demonstrationer i Stockholm och Göteborg mot vaccinbevis. Även annorstädes i världen går folk man ur huse för att låta makten pinas av sitt dåliga beslutfattande. Säpo varnar för att våldsbejakande högerextremister kan finnas på Läs mer…

Lag och Rätt

Så är det när man lever i Sverige att svensk lag  hålls för den lag som gäller. Åtminstone för oss lintottar till svenskar. Sedan kan vi givetvis ha synpunkter på lagen och hur våra handlingar prövas mot den, skam vore annat. I det bästa av länder, vilket inte är Sverige, vore det så att landets Läs mer…

Chockhöj Skatten?

Att vara socialist är inte svårt. De flesta problem går nämligen att lösa genom att Chockhöja Skatten. Är det riktigt illa kan man till och med argumentera för att en Chockhöjd Skatt leder till mer frihet. Den som har tur kan faktiskt tjäna pengar på det också, om personen ifråga inte har något emot att Läs mer…

Vänsterismis Vulgaris

Enligt notiser i dagspressen har det förekommit spridning av dödsmördarvirus i Sveriges Riksdag. Man noterade också i en av kvällstidningarna att vänsterledaren Dadgostar äntrade äntrade en ospritad talarstol direkt efter att en av de drabbade, Annie Lööf, precis lämnat den. Vi kan alltså konstatera att partiledarnas vilja att utöva en liberal parlamentarisk demokrati är så Läs mer…

Politik

Om politik kan man säga mycket, det mesta blir givetvis i negativa ordalag. Dagens exempel på detta kan vi plocka från Sydkorea och Afghanistan. Inget av dem berör för övrigt den just nu pågående dödsmördarepidemin. När det gäller den noterar jag kort att Region Halland gått ut på Facebook och andtrutet meddelat att hela 17 Läs mer…

Vänstern och Värkligheten

För vänstern är det så så att verklighetens väv utgör problemet. Verkligheten blir värkligheten. Vi måste, till viss del åtminstone, ha förståelse för dessa fragila själars problem. De betraktar sakernas tillstånd ur den intellektuellt primitiva känslomänniskans perspektiv. Några helt klara orsakssamband föreligger inte naturligt för dem. För en vänsterist är livet i grund och botten Läs mer…

Dödsstraff

Det finns flera anledningar till att ett land allvarligt måste fundera på att införa dödsstraff. Jag skrev om dödstraffet på denna blogg den 5 november 2021 när KLP beslutat om sitt nya partiprogram. Eftersom vi till skillnad från alla andra partier i Sverige avstår  från att skriva folk på näsan om vad det ska tycka Läs mer…

Tillträdesförbud

Nu sätter ni väl kaffet och punschen i vrångstrupen när riksdagskandidat Jönsson uttalar följande: Det finns faktisk saker i Sverige som jag tycker är helt utmärkta och som till och med fortsättningsvis kanske kan finansieras med skattemedel. Två sådana saker är kommunala simhallar och bibliotek. Anledningen till denna sakernas ordning är att båda fyller en Läs mer…

Tjyvsamhället

Sverige har varit ett tjyvsamhälle så länge jag kan minnas och sannolikt längre än så. Det blir lätt så när man bland annat har ett högt skattetryck som driver folk till vansinne och fattigdom. I Sverige har till och med en av våra mest omhuldade författare, Astrid Lindgren, skrivit en saga betitlad Pomperipossa i Monismanien Läs mer…

Ord

Det har kommit till min kännedom att TV4 under hösten varit vänliga nog att utmana vithetsnormen genom att bryskt tillrättavisa människor kring vilka ord som är rätt eller fel. Själva tillrättavisningen utförs i programmet Nyhetsmorgon, som jag aldrig tittat på eftersom jag har bättre saker för mig, av en påstådd statsvetare vid namn Barakat Ghebrehawariat. Läs mer…

Om Problem

Det som är mest otrevligt med att leva i ett vänsteristiskt samhälle är alla tillskapade problem. Vissa av dessa problem är givetvis rena trivialiteter, blott irritationsmoment som bäst hanteras helt enkelt genom att inte bry sig om den. Andra är dock av allvarligare natur och inverkar inte bara menligt på vardagen utan riskerar liv, lem Läs mer…