Hälso och Sjukvård

Önskemål om Sjukvården

Riskdagen har också fortsättningsvis en socialistisk majoritet, men det hindrar inte att jag framför några önskemål om sjukvården. Enligt uppgift går det dåligt med sjukvården i Sverige. I mitt eget hemlän Halland är det exempelvis så förbenat illa ställt med densamma att det krävs en rejäl dödsmördarpandemi för att visa substantiella överskott. Detta är en Läs mer…

Regionerna

I Hallandsposten kan vi läsa om hur de etablerade partierna vill fixa och dona med region Halland. Det anses väl vara en del av tidningens påstått demokratiska uppdrag att upplåta plats för deras visioner. Tidigare i år har tidningen gjort samma sak för partierna i kommunfullmäktige. Just att vara demokratiska, eller upplåta plats för oförblommerat Läs mer…

Överskott

Helt oväntat har Region Halland ett överskott på 1,3 miljarder kronor. Anledningen härtill skall vara ökade skatteintäkter, uppskjuten vård och statliga tillskott för hanterandet av den numera ökända dödsmördarpandemin. I regionfullmäktige har man därför haft diskussion och i laga ordning röstat om hur överskottet bäst skulle hanteras. Men vi kan börja i en annan ända… Läs mer…

Dödsmördarpandemin

Vad gäller svenska myndigheters handlande under dödsmördarpandemin finns i princip inget att tillägga. Åtminstone om man får tro generaldirektören för FHM, Karin Tegmark Wisell. Möjligen med en randnotering om att ”I efterhand kan man ju alltid se att ja, vi borde ha belyst vissa grupper mer.”¹ Det finns nämligen, i våra myndigheters ögon, vissa märkligheter Läs mer…

Bananrepubliken Halland

Jag har tidigare rapporterat om Region Hallands planer på ett nytt sjukhusbygge, här kommer ytterligare en rapport från Bananrepubliken Halland. En kort rekapitulering kan vara på sin plats. Lokalblaskan Hallandsposten snokade reda på att Region Halland planerade att ersätta två befintliga akutsjukhus och ett mindre sjukhus med ett enda stort schabrak. Enligt planerna kommer det Läs mer…

Regionalpolitiska Fintar

Visst är det så att alla önskar sig ett storartat eftermäle. Men det kan vara en dålig affär för skatteslavarna! De borgerliga regionalpolitikerna i Halmstad är i det fallet som alla andra. Problemet är att de sitter på en massa pengar som under hot om våld piskas ur oss skattebetalare. Kombinationen av dessa två är Läs mer…

Folkhälsans Utveckling

”Folkhälsans utveckling”¹ låter som en rapport författad på 1930-talet. Så är dock inte fallet. Den är nyligen publicerad av vår Folkhälsomyndighet och avser utvecklingen under 2022. Jag tycker att det är ganska starkt jobbat av dem att kunna publicera rapporten redan nu! Under perioden 2006 till 2019 ökade medellivslängden med 2,1 år och och dödligheten Läs mer…

Kris Kaos och Överskott!

Dödsmördarpandemin och dess följdverkningar verkar vi inte komma undan hur trötta vi än är på eländet! Under (o)nådens år 2020 lyckades region Halland skrapa ihop ett överskott på 766 miljoner kronor. Än bättre verkar det ha gått 2021, preliminära siffror tyder på att överskottet landar på hisnande 1,3 miljarder pickadoller. Enligt uttalanden från ansvarig politiker Läs mer…

Chockhöj Skatten?

Att vara socialist är inte svårt. De flesta problem går nämligen att lösa genom att Chockhöja Skatten. Är det riktigt illa kan man till och med argumentera för att en Chockhöjd Skatt leder till mer frihet. Den som har tur kan faktiskt tjäna pengar på det också, om personen ifråga inte har något emot att Läs mer…

God Jul!

Presskonferens har avhållits angående den enligt statsmakterna låga vaccinationsgraden! Man kan dra flera slutsatser av spektaklet. Den mest uppenbara är att damer ministrar och generaldirektris har mycket vaga kunskaper i hur det fungerar med det pekuniära. Man påstod nämligen att regeringen ger 200 miljoner kronor till regionerna för att skala upp arbetet med vaccinationerna. Detta Läs mer…

För syns skull!

I en debattartikel i SVD uttrycker 4 optiker oro för att barn med samsynsproblem inte utreds ordentligt. Tyvärr lämnar hela debattinlägget en sur eftersmak i munnen. För det första är en av optikerna som skrivit under texten vd för en branschorganisation. Man måste ställa sig frågan varför en företrädare för det privata näringslivet kräver att Läs mer…