Hälso och Sjukvård

Coronapandemin

Innan vi rusar åstad och hyllar Sveriges låga överdödlighet under coronapandemin är det ett par saker som tål att tänkas på. Låt mig först nämna ett obestridligt faktum. De flesta i Sverige som dog i Sverige var över 70 år gamla. En artikel i Dagens medicin formulerar det enligt följande: ”Nästan 20 000 svenskar har Läs mer…

Region Halland

Skattefinansierad och politikerstyrd vård är som bekant att betrakta som skapelsens krona! Hur kan man annars förklara att att det sammanräknade överskottet i region Hallands budget blev hela 876 miljoner kronor? Det är 535 miljoner mer än budgeterat och som grädde på på moset har man redan dragit av orealiserade förluster på sina aktier. Annars Läs mer…

Sjuk Vård

Sjukvården i Sverige är en sjuk vård. Under ett år har Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, kontrollerat akutsjukvårdens  vårdplatsbrist.  Tillsynen har skett på samtliga universitetssjukhus samt minst ett sjukhus per region. Resultatet är minst sagt nedslående. Samtliga 27 sjukhus har fått kritik, i Läkartidningen¹ kan man läsa följa sammanfattning: ”Patienter som fått ligga i Läs mer…

Fusk

Region Stockholm ska inrätta en central kontrollfunktion för att få bukt med fusk bland läkare och vårdbolag.¹ Samma funktion finns sedan 2019 i Västra Götalandsregionen och endast fantasin tycks sätta gränser för vad man tar sig till. Läkare sjukskriver friska människor och skriver felaktigt ut narkotiska läkemedel och botox. Vårdbolag försöker att debitera operationer på Läs mer…

BEREDSKAP

I Sverige befinner sig hela eller delar av 10 regioners sjukvård i någon form av beredskapsläge. Enkel matematik ger då vid handen, Sverige har 21 regioner, att nästan 50 procent av sjukvården haltar betydligt mer än de någorlunda fungerande 50 procenten. Givetvis finns det gradskillnader i helvetet, regionerna har 3 beredskapslägen utöver normal nivå när Läs mer…

Politikerstyrd Sjukvård

Vi får aldrig glömma bort att skattefinansierad och politikerstyrd sjukvård är det enda rimliga alternativet! Med det i bakhuvudet tar jag mig an en artikel i Läkartidningen. Där kan vi läsa att Inspektionen för vård och omsorg genomför en granskning av Sveriges akutsjukhus. ”Beslut har hittills fattats för 24 av de 27 granskade sjukhusen – Läs mer…

Sjuk Vård

Svenskar förhåller sig till sjukvårdens styrning som katoliker förhåller sig till sin tro. Liksom katoliken förhåller sig till sin tro utan prövning så är svensken, utan prövning, redo att ta gift på att skattefinansierad och politikerstyrd sjukvård är det den enda rimliga lösningen. Man kan beskriva det med det numera mycket knappt använda ordet försanthållande. Läs mer…

Önskemål om Sjukvården

Riskdagen har också fortsättningsvis en socialistisk majoritet, men det hindrar inte att jag framför några önskemål om sjukvården. Enligt uppgift går det dåligt med sjukvården i Sverige. I mitt eget hemlän Halland är det exempelvis så förbenat illa ställt med densamma att det krävs en rejäl dödsmördarpandemi för att visa substantiella överskott. Detta är en Läs mer…

Regionerna

I Hallandsposten kan vi läsa om hur de etablerade partierna vill fixa och dona med region Halland. Det anses väl vara en del av tidningens påstått demokratiska uppdrag att upplåta plats för deras visioner. Tidigare i år har tidningen gjort samma sak för partierna i kommunfullmäktige. Just att vara demokratiska, eller upplåta plats för oförblommerat Läs mer…

Överskott

Helt oväntat har Region Halland ett överskott på 1,3 miljarder kronor. Anledningen härtill skall vara ökade skatteintäkter, uppskjuten vård och statliga tillskott för hanterandet av den numera ökända dödsmördarpandemin. I regionfullmäktige har man därför haft diskussion och i laga ordning röstat om hur överskottet bäst skulle hanteras. Men vi kan börja i en annan ända… Läs mer…

Dödsmördarpandemin

Vad gäller svenska myndigheters handlande under dödsmördarpandemin finns i princip inget att tillägga. Åtminstone om man får tro generaldirektören för FHM, Karin Tegmark Wisell. Möjligen med en randnotering om att ”I efterhand kan man ju alltid se att ja, vi borde ha belyst vissa grupper mer.”¹ Det finns nämligen, i våra myndigheters ögon, vissa märkligheter Läs mer…