Hälso och Sjukvård

Region Halland

Region Halland får 18 miljoner kronor av staten Sverige. Man har nämligen lyckats korta vårdköerna under årets 6 första månader så pass bra att hr Kristersson med sällskap beordrat Kammarkollegium att hysta ut sammanlagt 625 miljoner till godkända regioner. Den i huvudräkning bevandrade läsaren noterar att 18 är knappt tre procent av 625, det motsvarar Läs mer…

Skattefinansierad och politikerstyrd sjukvård

Skattefinansierad och politikerstyrd sjukvård fungerar i bästa fall endast halvbra. I lokalblaskan Hallandsposten kan vi nämligen läsa följande: ”När Hallands sjukhus stryper användningen av hyrpersonal kan det få märkbara konsekvenser, även för patienterna. Det beskedet ger nu sjukhuschef Carolina Samuelsson. – Vi kommer inte ha samma kapacitet efter den 18 september. Vi kommer både ha Läs mer…

Förstärkningsläge

Trots att politikerstyrd och skattefinansierad vård är skapelsens krona tvingas Norrlands Universitetssjukhus gå upp i förstärkningsläge. Anledningen till detta är att det, förvånansvärt nog och trots att klimatnödläge råder, återigen blivit sommar och sjukhuset står utan vårdplatser. Förmodligen river politiker och andra höga vederbörande sina huvuden över det märkliga faktum att just sommaren och dess Läs mer…

Gamla Synder

Det är dags för sjukhuset i Halmstad att betala för gamla synder. I år är det prognostiserade underskottet 50 miljoner kronor. Det mesta beror på att man är beroende av att hyra in personal. Sjukhuschefen Carolina Samuelsson pekar ut sjuksköterskorna som den största gruppen. Problemet måste givetvis lösas genom egenrekrytering. Det är dock inte helt Läs mer…

Politikerstyrd och skattefinansierad sjukvård

Politikerstyrd och skattefinansierad sjukvård är ett återkommande tema för mig. Anledningen till detta är mycket enkel, politikerstyrd och skattefinansierad sjukvård fungerar inte i Sverige. Det tycks heller inte hjälpa hur mycket än våra gravt vänsterblivna riskdagspartier vill att den ska göra det. Det kvittar hur mycket man än debatterar, organiserar och friserar. Med oroväckande regelbundenhet Läs mer…

Trollen!

När man om trollen, står de i farstun. Bättre kan man inte beskriva att jag igår talade om den svenska skattefinansierade och politikerstyrda sjukvården, en sjuk vård i mycket omedelbart behov av reformer, samma dag presenterar ”energi- och näringsministern” Ebba Busch (KD) ett förslag om parlamentarisk utredning rörande förstatligande av hela baletten. Vi kan börja Läs mer…

Sjuk Vård

Sjukvården är en sjuk vård. Detta trots att vi lever i ett land som funnit den magiska lösningen på hur sjukvården skall bedrivas. Nämligen genom att finansieras av skatter och styras av politiker som välj i så kallat ”allmänna och fria val”. Det bör därför ha kommit som en kalldusch när Socialstyrelsen presenterade den utredning Läs mer…

Sjuk Vård

Som bekant är skattefinansierad och politiskt styrd sjuk vård det enda rimliga alternativet. Så rimligt är det att Region Halland i detta nu saknar bemanning för inte mindre än 1400 arbetspass under den kommande sommaren. Goda råd är därför dyra (och skattefinansierade) för att fylla vakanserna. Det är inte precis lätt att fylla hålen eftersom Läs mer…

Regionerna

Efter att ha diskuterat Sveriges kommuner och rikets styrning har turen kommit till regionerna. Jag har diskuterat dem ganska mycket både här och på andra ställen. De mest relevanta inläggen hittar ni i slutet av denna artikel. Två mycket avgörande problem när det gäller sjukvården för den samlade vänsterblivenheten här i landet tycks vara finansieringen Läs mer…

Coronapandemin

Innan vi rusar åstad och hyllar Sveriges låga överdödlighet under coronapandemin är det ett par saker som tål att tänkas på. Låt mig först nämna ett obestridligt faktum. De flesta i Sverige som dog i Sverige var över 70 år gamla. En artikel i Dagens medicin formulerar det enligt följande: ”Nästan 20 000 svenskar har Läs mer…

Region Halland

Skattefinansierad och politikerstyrd vård är som bekant att betrakta som skapelsens krona! Hur kan man annars förklara att att det sammanräknade överskottet i region Hallands budget blev hela 876 miljoner kronor? Det är 535 miljoner mer än budgeterat och som grädde på på moset har man redan dragit av orealiserade förluster på sina aktier. Annars Läs mer…