Halmstad

Löneförhöjning!

Det råder glädje bland kommunalpolitikerna i Halmstad. De har nämligen fått löneförhöjning! Kring detta kan man givetvis ha synpunkter, men först lite fakta. Politikerna får 1600 kronor mer i basarvode och detta motsvarar en ökning på cirka 2,3 procent. Eftersom politikerna i Halmstad åtminstone vill slippa tjafs och tandagnisslan i lönefrågan följer man sedan många Läs mer…

Ljuset i Tunneln

Även om det är lätt att förledas till att tro att allt är mörker och elände är så inte riktigt fallet! Under söndagen demonstrerade exempelvis flera tusen människor i Amsterdam mot restriktionerna regeringen därstädes inför i “kampen mot” covid-19. Det är en ljuspunkt lika god som någon i det nästan kompakta mörker som tornar upp Läs mer…

Foliehattar

Är det en rimlig tanke att erbjuda gäster som inte kan visa upp vaccinationspass en foliehatt? Det tycker ett halmstadföretag vars affärsidé går ut på att folk ska supa sig fulla. De går under namnet Shotluckan och har tydligen skapat en “storm” i sociala medier. Shotluckan erbjuder så kallade shots, en kraftigt alkoholbemängd dryck, till Läs mer…

Hotell Österskans

Den som följer mig känner till planerna på att bygga ett hotell på Österskans i Halmstad! Innan vi redogör för den senaste turen i projektet kan det passa med en kort rekapitulation. Halmstad är som vilken pluttig residensstad som helst i den meningen att pompösa lokalpolitiker och befolkningen ganska ofta går i otakt. När det Läs mer…

Socialdemokratiska Populistpartiet

Är det månne så att såsseriet börjar känns flåset i nacken, kniven mot strupen och ett hägrande valnederlag vid horisonten? Anledningen till att frågan måste ställas är inte bara fru Anderssons nesa i Stockholm. Statsminister i blott och bart 7 timmar och tvång att fortsättningsvis regera på SD-budget är ett svårslaget rekord, om hon nu Läs mer…

Inte grationen

Integrationsfrågan, eller inte gration-frågan, verkar vara ett outtömligt diskussionsämne! I min egen hemstad Halmstad har vi tydligen inte som på andra ställen problem med att förskolepersonalen talar knapphändig svenska. I andra kommuner måste personalen genomgå språktester innan de anställs, alternativt funderar man allvarligt på att erbjuda svenskundervisning på arbetstid. Att folk måste genomgå språktester är Läs mer…

Rapport från en skurhink!

Det kan hållas för visst och sant att  drygt 70 personer i Halmstad är redo att arbeta under premissen ”följer instruktioner från andra utan att ifrågasätta auktoritet”. Det var nämligen så många som svarade på platsannonsen Halmstad kommun publicerat innan den drogs tillbaka. För att så att säga lägga lök på laxen var det fackförbundet Läs mer…

Gangster-Halmstad!

För att i någon mån kunna (bort)förklara brottslighetens fördelning i min hemstad Halmstad gäller det ha tungan rätt i mun. Det är lokalblaskan Hallandsposten som sammanställt statistik från de senaste 6 åren. Genom att benämna visst för gator, annat för områden lyckas man nästan blanda bort korten. Det mest brottsdrabbade området blir som sig bör Läs mer…

Sjuk Vård #2

Sjukvården, eller den sjuka vården, förtjänar att genomlysas både på längden och bredden. Idag tänkte jag tala om Region Hallands lönepolitik. Såhär är det, om det nu gått någon förbi, att vi under ett och ett halvt år har pinats av ett dödsmördarvirus. Eller pinats och pinats, det beror egentligen på vem man frågar. Om Läs mer…

Grön Segregation

För mig kom det som en rejäl nyhet. Men det är ett uppenbart faktum att tillgången till grönyta i Halmstad är ett integrationsproblem. Så kan vi givetvis inte ha det, tycker vissa. Lösningen är som vanligt att de som utövar det “vita privilegiet” får maka på sig. Halmstad delas av än Nissan. Ett länge erkänt Läs mer…

Halmstad, en segregerad stad!

Jag läser i lokalblaskan Hallandsposten en allvarlig artikel om Halmstads problem med den så kallade integrationen. Vi har tre områden som är särskilt besvärliga enligt de som anses begripa sakernas tillstånd. Nämligen Andersberg, Vallås och Östergård. Andersberg känner ni säkert redan till eftersom jag (med illa dold förtjusning) ett par gånger rapporterat om den därstädes Läs mer…